3:16 pm - Cümə axşamı Yanvar 19, 9111
Reketçi

Reket jurnalistikasının acı fəsadları

Hər insanın xarakteri kifayət qədər müsbət çalarlıdır, təəssüf ki o,...

REDAKTORU VƏ SAHİBİ-İMTİYAZI SƏİD ÜNSİZADƏ OLAN “ZİYA” QƏZETİNİN FƏDAKAR TƏDQİQATÇILARINDAN BİRİNİ İTİRDİK

Uzun müddət idi ki, texniki imkanlardan uzaqda idim. Odur ki, yazılarımı oxuculara...

Şəkil

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKANIN TARİXİ SİRLƏRİ

“Riyaziyyat” sözü “matesis” – yunan dilində “mən bilirəm”...

“Pedaqoji proses” haqqında pedaqoji düşüncələrim

Pedaqogikaya dair dərslik və ya dərs vəsaitlərində təlim və tərbiyə pedaqoji...

“Uşaq ötürən”, yoxsa “lələ” ?

                                                     ...

Malik Qurbanov

QÜRUB ÇAĞI

POVEST Malik Rəcəbin “Qürub çağı” povesti gənc yaşlarından didərgin...

Afət BULUD

BU XƏTA DEYİL, XƏYANƏTDİR

Bilə bilməzsən kim dost, kim düşmən. Bəzən tutduğun əldir səni arxadan...

Afət BULUD

MƏN ZAMANIN QƏM SAZIYAM VƏ YA DODAQLARIN PIÇILTISI

Yaralıyam yüz yerdən Əlli yerdən, yüz yerdən Sənsiz yaram sağalmaz. Təbib...

Malik Qurbanov

DANIŞAN KOLXOZDUR

HEKAYƏ Qutqaşen rayon Partiya komitəsinin birinci ka-tibi Abdulla Bullayev kabinetində...

Malik Qurbanov

BİR SALAVAT DA PROKURORUN ATASINA

HEKAYƏ Onun əsil adını çox az adam bilirdi. Qəbələdə uşaqdan tutmuş qocaya...

ŞƏKİL

YER SƏTHİNDƏ XƏRİTƏSİZ SƏMTLƏNMƏ. SƏMTLƏNMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ÜSULLARI

Bir çox döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı səmtlənmə...

Cədvəl

Coğrafiya dərslərinin tədrisində interaktiv təlim metodlarından istifadə

Coğrafiya fənni üzrə 3 məzmun xətti müəyyənləşdirilmişdir. Müəyyən...

Şəkil

Gündəlik dərsin planlaşdırılması

Fənn: coğrafiya. Sinif: VIa. Standart: 2.1.1. Yerin daxili quruluşunu, relyefini...

Nailə Əsgərova,
Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb-liseyin coğrafiya müəllimi

Şagirdlərinin nailiyyəti onu Yaşadır

Nailə müəllim ötən günləri xatırladıqca xəyalı onu gənclik illərinə...

Heyrət Vəliyev,                      
 Gədəbəy rayonu Habil Allahyarov adına Soyuqbulaq kənd tam orta məktəbinin və Pirbulaq kənd ümumi orta məktəbinin coğrafiya müəllimi

Coğrafiya fənnindən dərs nümunəsi

Mövzu: “Böyük şəhərlərin böyük problemləri”. Standart: 3.2.5. Ətraf...

Rəvan MƏMMƏDOV, Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar Lisey-Məktəb Kompleksinin kimya müəllimi, “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qalibi

KİMYA FƏNN KURİKULUMU ÜZRƏ TƏLİM STRATEGİYALARI İŞ TƏCRÜBƏMDƏ

Kimya fənn kurikulumu üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərin...

Naxçıvan Muxtar Respublikası

İNTERAKTİV DƏRS

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümü münasibətilə...

Cədvəl

KİMYA FƏNNİNDƏN KURİKULUM ÜZRƏ DƏRS NÜMUNƏSİ

Azərbaycan təhsil sistemində “Kurikulum” yeni bir anlayışdır və o, təlim...

Kimya fənninin tədrsində rollu oyunlardan istifadə

“Uşaqlar dərk etməzdən əvvəl nümunəni götürürlər”. (Y.A.Komenski) Dahi...

Cədvəl 2

Kimya fənnindən dərs nümunəsi

Mövzu: “Doymuş aldehidlərin alınması və tətbiqi” Standart: 1.1.1. Oksigenli...

Səbinə CƏFƏROVA, Bakı şəhəri Suraxanı rayonu 114 nömrəli tam orta məktəbin informatika müəllimi

ALQORİTMİN NÖVLƏRİ

5-ci sinif üçün nəzərdə tutulmuş mövzunun İnformatika fənn müəllimlərinin...

Şəkil

RİYAZİYYAT FƏNNİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Ölkəmizdə həyata keçirilən kurikulum islahatı hər bir müəllimin qarşısında...

Şəkil

RİYAZİYYAT FƏNNİNDƏN AÇIQ DƏRS NÜMUNƏSİ

Mövzu: “x2 ꞊a tənliyinin həlli”. Standart: 2.2.2. Kvadrat tənlikləri həll...

Cəvahir NAĞIYEVA, Xırdalan şəhəri, B.Cəfərov adına texniki-təbiət fənləri təmayüllü 3 nömrəli məktəb-liseyin riyaziyyat müəllimi

FƏZA FİQURLARI

Mövzu: “Fəza fiqurları”. Standartlar: 3.1.4. 4.1.1. 4.2.1. Məqsəd: 1. Fəza...

Şəkil

Riyaziyyat fənnindən “açıq dərs”in icmalı

Fənn: Riyaziyyat Mövzu: “Tez hesablama vərdişləri”. Standart: 1.1.7. Ədədləri...

Şəkil

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINDA QADIN OBRAZLARI

“Kitabi-Dədə Qor-qud” dastanları milli-mənəvi bütövlüyümü-zün, əxlaqi...

MÜƏLLİMLƏR ÜÇÜN GƏRƏKLİ MƏLUMATLAR

Mövzu: Bağlayıcı Bildiyimiz kimi, bağlayıcı köməkçi nitq hissələrindən...

Şəkil

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Mövzu: “Mü-rəkkəb sözlər: Kəndxuda və muzdur” Standart: 2.1.1. Lüğətlərdən...

Cədvəl

Şagird şəxsiyyətinin inkişafında oxunun rolu

Məzmun xətləri ümumi təlim nəticələrinin reallaşdırılması üçün müəyyən...

Şəkil

Bəxtiyar Vahabzadənin “Bayraq” şeirini necə tədris edirəm?

Artıq bir neçə ildir ki, ölkəmizdə təhsil islahatı uğurla həyata keçirilir....

Səbinə CƏFƏROVA, Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, 114 nömrəli tam orta məktəbin informatika müəllimi

İNFORMATİKA FƏNNİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

5-ci sinif üçün nəzərdə tutulmuş mövzunun İnformatika fənn müəllimlərinin...

Şəkil

İNFORMATİKA FƏNNİNDƏN AÇIQ DƏRS NÜMUNƏSİ

Mövzu: “Dövrlər və naxışlar” Məzmun xətti 2: Formallaşdırma, modelləşdirmə,...

Şəkil

Qəbələ Peşə Məktəbində İKT proqramları fənnindən keçirilən “açıq dərs”in icmalı

Mövzu: “Klaviatura” Məqsəd: 1. Klaviaturanın quruluşu, əsas funksiyası...

Cədvəl

Proqramlaşdırma dillərindən biri — Turbo Paskal

Müxtəlif təyinatlı məsələlərin müasir kompüterlərdə həll olunması üçün...

İlahə Həmidova,
 Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

I like flowers

Mən İlahə Arif qızı Həmidova 2005-ci ildə Azər-baycan Dövlət Pedaqoji...

Şəkil

TÜRKLƏR AVROPADA

Gün, Ay, Ulduz! Tan (Şərq) yönə sizlər varın! Göy, Dağ, Dəniz! Tün (Qərb)...

İLHAMƏ XƏLİLOVA, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, MLK-nın musiqi müəllimi

MUSİQİ VƏ TARİX FƏNLƏRİ ARASINDA FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ TƏCRÜBƏSİNDƏN

Mərhum liderimiz Heydər Əliyev cənabları öz çıxışlarında dəfələrlə...

Şəkil

AZƏRBAYCAN TARİXİ FƏNNİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Fənn: Azərbaycan tarixi. Mövzu: “Azərbaycan ərazisində ən qədim insan...

Гюльбаниз АББАСОВА, учитель истории ср. школы №162 им. Е.Алиева, г. Баку

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ПРИЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ

«Мудрым никто не родился, а научился». народная...

Cədvəl

TARİX DƏRSLƏRİNDƏ HEYDƏR ƏLİYEVİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ TƏCRÜBƏSİNDƏN

Həyat sürətlə dəyişir. Daimi dəyişən, yeniləşən dünyanı dərk etmək,...

6-cı sinif, 114 nömrəli tam orta məktəb

MADDƏNİN AQREQAT HALLARI

6-cı sinif üçün nəzərdə tutulmuş mövzunun Fizika və Həyat bilgisi fənn...

Şəkil

Azərbaycan ordusu

Mövzu: “Azərbaycan ordusu” Standart: 2.3.1. Məqsəd: Dövlətin ərazisinin,...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R  Həyat bilgisi

  Həyat bilgisi fənninin şagirdlərdə ünsiyyət qurma və birlikdə çalışma...

Həyat bilgisi

STANDART: 1.1.1 Cisim, maddə və təbiət hadisələrinin sadə təsnifatını verir. MÖVZU:...

Xırdalan şəhər 5 nömrəli tam orta 
məktəb

III sinif. Həyat bilgisi. Fəsillər necə dəyişir

Mövzu: Fəsillər necə dəyişir. Standart: 1.1.1 Varlıq və hadisələrin mahiyyəti...

Şəkil

BİOLOGİYA DƏRSLƏRİNDƏ İKT-DƏN İSTİFADƏ TƏCRÜBƏSİNDƏN

Yaşadığımız XXI əsri düzgün olaraq“kompüter”, “infor-masiya” əsri...

Şəkil

Biologiya fənnindən dərs nümunəsi

Bilirik ki, hər bir müəllimin dərslərə özünəməxsus yanaşma üsulları...

Şəkil

Biologiya fənnindən dərs nümunəsi

Mövzu: “Yoluxucu xəstəliklər” Standart: 3.2.1. Müxtəlif canlıların insan...

Cədvəl

İnsan üçün təhlükəli olan qurd xəstəlikləri

Mövzu: “İnsan üçün təhlükəli olan qurd xəstəlikləri” Standart: 2.1.2....

Şəkil

MÜQƏDDƏS PEŞƏNİN LAYİQLİ DAVAMÇISI

Bu gün müəllimin vəzifəsi, işi təkcə hansısa fənni tədris etməklə,...

6-cı sinif, 114 nömrəli tam orta məktəb

MADDƏNİN AQREQAT HALLARI

6-cı sinif üçün nəzərdə tutulmuş mövzunun Fizika və Həyat bilgisi fənn...

Qarı nənə səksən yaşında məxməri gülə bənzər

İştirak edirlər: 1. Malik müəllim – Təcrübəli fizika müəllimi, 64 yaşında. Buraxılış...

Şəkil

Lorens qüvvəsi

Motivasiya: “Lorens qüvvəsi” mövzusunun izahında motivasiya olaraq aşağıdakı...

Şəkil

FİZİKA FƏNNİNİN TƏDRİSİ ZAMANI MOTİVASİYANIN ROLU

“Şəxsiyyətin mənəvi keyfiyyətləri onun intellektual səviyyəsindən daha...

Samirə Bünyatova, Suraxanı rayonu, N.Salamov adına 97 nömrəli tam orta məktəbin fizika müəllimi

“Mexaniki hərəkət”

Sinif: 6a Mövzu: “Mexaniki hərəkət“ Standart: 1.1.3. Hərəkəti növlərinə...

Şəkil

İNGİLİS DİLİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Fənn: İngilis dili Sinif: V Mövzu: “Uşaqlar günü”. Məqsəd: 1. Yeni sözlərdən...

Şəkil

RƏNGLƏR İNSANLARA TƏSİR EDİR

Sinif: VIII Mövzu: “Rənglər insanlara təsir edir”. Məqsəd: Rənglər haqqında...

İlahə HƏMİDOVA, Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

ÜNSİYYƏTİN TARİXİ

Fənn: İngilis dili. Sinif: VIII. Mövzu: “Ünsiyyətin tarixi”. Standart:...

Sima HƏSƏNOVA, Nizami rayonu, 238 nömrəli tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi, Metodbirləşmə sədri

İNGİLİS DİLİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Mövzu: “Shopping”. Standartlar: 1.1.1. 2.1.2. Məqsəd: 1. Müzakirələr zamanı...

İlahə Həmidova,
 Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

İNGİLİS DİLİNDƏN AÇIQ DƏRS NÜMUNƏSİ

Fənn: İngilis dili Sinif: IX Mövzu: “Biz dünyayıq”. Standart: 1.1.1; 2.1.1;...

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Fiziki tərbiyənin səciyyəvi xüsusiyyətləri

Fiziki sağlamlığı xalqımız həmişə yüksək qiymətləndirmişdir. Vətənimizin...

İş vərəqləri

İKT fiziki tərbiyə dərslərində

İdman özünəməxsus qayda-qanunları, özəllikləri olan, adamdan bütün fiziki,...

217 nömrəli tam orta məktəb

Məntiqsevər uşaqlar

Bu dəfə şagirdlərimin marağını nəzərə alaraq məntiq elmindən bəhs edən...

İLHAMƏ XƏLİLOVA, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, MLK-nın musiqi müəllimi

MUSİQİ VƏ TARİX FƏNLƏRİ ARASINDA FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ TƏCRÜBƏSİNDƏN

Mərhum liderimiz Heydər Əliyev cənabları öz çıxışlarında dəfələrlə...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Musiqi

Ümumtəhsil məktəblərində incəsənət sahəsini təmsil edən fənlərdən...

İbtidai siniflərdə musiqi dərsinin tədrisi

Musiqi ruhun qidasıdır. Musiqi insanlıqla qoşa yaranmışdır. Müasir məktəblərimizin...

Tanina 3 səsi

Musiqi fənnindən açıq dərsin icmalı

“6/8 metrik ölçüsü və Şərq musiqisi” Vaxt bölgüsü 1.Sinfin...

Cədvəl

Texnologiyanın kurikuluma əsasən tədrisi

Kurikulum mənşəcə latın sözü olub, lüğəvi mənası “yol”, “istiqamət”...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Texnologiya və rəsmxət

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 24 oktyabr...

Elgün Tağıyeva,
Bakı şəhəri 93 nömrəli tam orta məktəbin 
ibtidai sinif müəllimi

Standartlarla dərsə hazırlığın Texnologiyası

Dərsə hazırlığa başlayarkən mövzu üzrə altstandartları reallaşdırmağa...

Ülviyyə İbrahimova,
Samux rayonu, 
Ziyadlı kənd tam orta məktəbin texnologiya müəllimi

Texnologiya dərslərində təlimin təşkili formaları

Təlimin təşkili formaları onun məqsəd və vəzifəsindən asılı olaraq dəyişir....

Şəkil

TƏBİİ FƏLAKƏTLƏR

Təbii mənşəli fəlakətlər planetimizin sakinləri üçün ən təhlükəli...

Şəkil

AZİMUT ÜZRƏ HƏRƏKƏT

Azimutla hərəkətin mahiyyəti kompas vasitəsilə verilmiş istiqaməti tapmaq,...

HƏRBİ TOPOQRAFİYA

Topoqrafik biliklər orduda şəxsi heyətin döyüş hazırlığında mühüm rol...

FÖVQƏLADƏ HALLARIN TƏSNİFATI

Fövqəladə hallar anlayışı İnsanın həyat fəaliyyətinin min illik təcrübəsi...

Şəkil

MOTOATICI MANQANIN MÖVQEYİNİN MÜHƏNDİS TƏMİNATI

Əziz oxucular! Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənnini tədris...

Estetika gözəllikdir

Hər birimiz gözəlliyi tam olaraq öz təbiətimizə uyğun şəkildə başa düşürük....

Zülfiyyə Süleymanova, 
Bərdə şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi

SƏHRALIQDAKI ŞƏHƏRLƏR

Təsviri incəsənət fənni şagirdlərin estetik dünyagörüşünü və hissiyyat...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Təsviri incəsənət

     Həyatı həyatın özündən də daha canlı, daha təsirli, cazibədar...

“Təcrübədən Səriştəyə” layihəsinə start verildi

Müəllim daima təlim-tərbiyə prosesini təkmilləşdirmək, yüksək nəticələr...

Şəkil

Müasir İnnovasiyalar Liseyi

YAY MƏKTƏBİ – SUMMER SCHOOL Bu yay tam fərqli olacaq! Əziz valideynlər,...

BAKI TÜRK ANADOLU LİSEYİ 2016-2017 TƏDRİS İLİ ÜÇÜN ŞAGİRD QƏBULU ELAN EDİR

1. Liseyə Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində hazırda...

ELAN

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu 2015-ci üçün fəlsəfə...

Ümumi tarix fənn kurikulumunun məzmun standartlarının şərhi

    VI sinif     Tarixi zaman     1.1. Tarixi faktların tarixi...

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Kədər və sürur İnsan dost tutduğu bir şeyi...

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Odur ki, Allahı dost tutan kəs daim onun zikri...

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Göstərilən məhəbbət növlərinə Allah-təalaya...

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) İnsan özünü, çox istədiyi üçün övladını...

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) O, bu barədə amansız olmalı, heç bir barədə...

kivdf1

Əsrin texnoloji nailiyyətləri və məktəb

(əvvəli ötən saylarımızda) İbtidai siniflərdə təlim uğurları şagirdlər...

kivdf1

MÜƏLLİM-ŞAGİRD MÜNASİBƏTLƏRİNİN ÇOXŞAXƏLİ ŞƏBƏKƏSİ

(əvvəli ötən saylarımızda) Şəhər məktəblərinin birində tələbələrin...

kivdf1

DEMOKRATİK DƏYƏRLƏR: MƏKTƏB DEMOKRATİYA YOLLARINDA

(əvvəli ötən saylarımızda) Seçmə imkanı mənəvi məsələdir və şəxsiyyətin...

kivdf1

DEMOKRATİK DƏYƏRLƏR: MƏKTƏB DEMOKRATİYA YOLLARINDA

(əvvəli ötən saylarımızda) Sinif yoldaşları bu və ya digər əlaçı şagirdə...

kivdf1

Əməkdaşlıq pedaqogİkası: demokratİzm, bərabərlİk və partnyorluq

(əvvəli ötən saylarımızda) Eksperiment gedirdi… Birinci variant. Şagirdlərə...

Talıstan kənd orta məktəb

Əlvida 4-cü sinif, salam 5-ci sinif

20 may 2014 -cü il tarixində Talıstan kənd tam orta məktəbində ibtidai sinif...

Yunis Quliyev
Allahqulu Quliyev adına Kükü kənd tam orta məktəbinin kimya müəllimi

Öyrətmək və necə öyrənmək

Təhsildə uğurlar qazanmaq üçün bu əsas şərtdir. Respublikamızda elmə,...

Əbülfət Qarayev,
Qaradağ rayonu, 
Sahil qəsəbəsi, 16 nömrəli Bakı Peşə 
Liseyinin direktoru

Ölkənin, təhsilin tərəqqisi yolunda

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü il...

BİR QƏLBİN ETİRAFI: “MÜƏLLİM ADI DAŞIMAĞIMLA FƏXR EDİRƏM…”

“Həyatı barmaqları bənövşəyi mürəkkəbli şagirdlərin və müəllimlərin...

Aytən Tahirli, 
Akademik Zərifə Əliyeva adına 
liseyin tarix
 müəllimi

Təhsildə dəyişiklik və innovasiya

Cəmiyyət inkişaf edir. İnkişafda olan cəmiyyətin əsas meyarlarından birini...

“Daha təkmil statistika – daha yaxşı həyat!”

“Sıfırlara bənzər insanlar var, həmişə onların qabağında rəqəmlərin...

XALÇA

Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə

Çox-çox illər bundan qabaq mən də yaşıdlarım kimi orta məktəbi bitirib...

Nizami rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı: real vəziyyət və perspektivlər

Respublikamızda həyata keçirilən abadlıq və quruculuq işləri Bakının Nizami...

Azərbaycan virtual məkanda

Birinci informasiya inqilabı insanlar arasında informasiya mübadiləsinin əsasını...

MÜASİR DÖVRDƏ YAS VƏ TOY MƏRASİMLƏRİ

Yazı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin...

TƏLƏBƏ İDMANÇININ UĞURLARI

2012-ci ili yeniyetmə Fail İsgəndorov üçün (hələ ki) epogey (qızıl) dövr...

Yeddincilərin yazdığı kitab və yaxud gimnaziya “nəşriyyatı”nın ilk nümunəsi

21 Fevral Beynəlxalq Ana Dili Günündə İlyas Əfəndiyev adına Elitar Gimnaziyanın...

Qədim tarixi abidələrimiz

Bir dəfə müəllimimiz bizi İçərişəhərə gəzməyə apardı. Biz oranı...

HƏYAT BİR YOLDUR UCSUZ-BUCAQSIZ

Zahid Cavad oğlu Babayev 1954-cü ildə Gürcüstan Respublikasının Marneuli...

Gültəkin BAYRAMLI, Şəki şəhəri

YAMAN DARIXIRAM SƏNİNÇÜN, ANA

Zaman keçir, aylar ötür, il olur, Həsrətin zərrəcən azalmır, ana! Hara...

QARABAĞIN ŞƏHİD DÜŞƏN BALASI

Çətindir xar olmaq yağı içində, Bu xalq hələ ümidindən güc alır. Üzü...

Adilə NƏZƏR, 
AR Təhsil İnstitutunun aparıcı elmi işçisi

DƏRDİ VAR

SƏNİN PƏNCƏRƏNDƏ MƏNİM ÜMİDİM Nə köks ötürürəm, nə ah çəkirəm, Sönür...

Qəbələ

Gəzmişəm hər diyarı, cənnəti-məkan, Qəbələ Qafqaz əhlinə tarix, əsli...

HƏYAT BİR YOLDUR UCSUZ-BUCAQSIZ

Zahid Cavad oğlu Babayev 1954-cü ildə Gürcüstan Respublikasının Marneuli...

Gedirəm

Gedirəm Çalxanıb, çaxıb gəlmişəm, Süzülüb, axıb gəlmişəm, Yönünə...

K E Ç S Ə D Ə Z A M A N…

Atama ithaf edirəm Yoldayam, telefon susub mənim tək, Anamdan savayı axtarmır...

1

«QARA YANVAR»

BAŞIN SAĞ OLSUN, VƏTƏN! Yer yiyəsiz olanda, millət başsız olanda, Düşmən...

İnsan ürəyi

Hər zaman  anlamaq çətindir səni, Sirli bir dünyasan, insan ürəyi. Gah sevinc...

professor Himalay Ənvər oğlu Qasımov

ALİM NURU

Ədəbiyyatşünas alim, görkəmli elm xadimi, müasir Azərbaycan ədəbiyyatının...

Füzuli Həsənov

Qabaqcıl təhsil xadimi

Savadlı və elmli toplumların formalaşmasında mövcud prinsiplərlə yanaşı,...

Yardımlı müəllimlərinə təbrik töhfəsi

Daima diqqət mərkəzində olan Azərbaycan təhsili bu gün ölkəmizin elə bir...

İmran Həsənov

Təbrik edirik

İyun ayının 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon Dan yeri kənd...

Elhan Abdullayev

Təbrik edirik

May ayının 23-ü Elhan Abdullayevin 11 yaşı tamam oldu. Elhan 5-ci sinfə keçib....

Yaşar Saday oğlu İbadov

TƏBRİK EDİRİK

Yeni eranın özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri dünyanın güc, qüvvə...

Xırdalan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb

Riyaziyyat bütün elmlərin açarıdır

Yanvarın 29-da Xırdalan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbdə ibtidai siniflər...

20 yanvar

Şamaxı rayon ümumtəhsil ocaqlarında 20 yanvar tədbirləri

1990-cı il yanvarın 20-də sovet qoşunlarının Azərbaycanda törətdiyi qanlı...

Sabir Rızaqulu oğlu Abbasov

20 Yanvar şəhidləri yad edildi

Bakının Xəzər rayonunda yerləşən şəhid Sabir Rızaqulu oğlu Abbasov adına...

Qulu Novruzov, ARTPİ-nin direktoru, hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Təhsil Problemləri İnstitutunda respublika müəllimlərinin görüşü keçirilmişdir

2014-cü il yanvar ayının ilk həftəsində Azərbaycan Respublikası Təhsil...

NDU

HÜSEYN CAVİDİN 135 İLLİYİ NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ QEYD OLUNUB

Naxçıvan Dövlət Universitetində Tarix-filologiya fakültəsinin Hüseyn Cavidin...

Şəkil

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ GÖRÜŞ

Rumıniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dan İanku...

Voleybol yarışına yekun vurulub

“Naxçıvan” Universitetində “Zərərli vərdişlərə “yox” deyək, hər...

Dəmir Yolu və Metropoliten zrə Bakı Dövlət Mərkəzi

DƏMİR YOLU VƏ METROPOLİTEN ÜZRƏ BAKI DÖVLƏT PEŞƏ TƏHSİL MƏRKƏZİNDƏ TƏDBİR KEÇİRİLİB

Dəmir Yolu və Metropoliten üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində...

Şəkil

MASALLI DÖVLƏT REGİONAL KOLLECİNDƏ TƏDBİR KEÇİRİLİB

Masallı Dövlət Regional Kollecində Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının...

Reketçi

Reket jurnalistikasının acı fəsadları

Hər insanın xarakteri kifayət qədər müsbət çalarlıdır, təəssüf ki o,...

Əbülfət Zeynaloğlu, E.Şəmiyev adına 149 nömrəli orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi

QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN HANSI FORMASI DAHA ÜSTÜNDÜR: RƏQƏMLİ, YOXSA VERBAL?

Azərbaycanda təhsil islahatına Azər-baycan hökuməti ilə Dünya Bankının...

Xudayar SULTANLI, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Cəlilabad filialının direktoru

YAXŞI YOLDAŞ, GÖZƏL DOST

Cəlilabad Rayon Təhsil Şöbəsində Metodkabinetin müdiri işləyən Nadir...

Şəkil

MÜHARİBƏ Veteranları və şagirdlər təltif olundu

Qarabağda şəhid olmuş igidlərimizə həsr olunmuş divar qəzetləri, plakatlar,...

TƏLİM-TƏRBİYƏ PROSESİNİN YENİ FƏNN PROQRAMLARININ (KURİKULUMLARIN) TƏLƏBLƏRİ ƏSASINDA QURULMASI

Məhəmməd peyğəmbər (s.a.) öz hədislərində təhsilin, elmin roluna dəfələrlə...

Subscribe to BƏDİİ

BƏDİİ

Subscribe to DERS-KİMYA

DERS-KİMYA

Subscribe to DƏRS -RİYAZİYYAT

DƏRS -RİYAZİYYAT

Subscribe to DƏRS ANA DİLİ

DƏRS ANA DİLİ

Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - FİZİKA

DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - FİZİKA

Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ FİZİKİ TƏRBİYƏ

DƏRS NÜMUNƏLƏRİ FİZİKİ TƏRBİYƏ

Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ MƏNTİQ

DƏRS NÜMUNƏLƏRİ MƏNTİQ

Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İSLAM ƏXLAQI

Subscribe to KİV DF

KİV DF

Subscribe to MƏKTUBLAR

MƏKTUBLAR

Subscribe to MÜSABİQE

MÜSABİQE

Subscribe to ŞEİR

ŞEİR

Subscribe to ŞEİR

ŞEİR

Subscribe to TƏBRİKLƏR

TƏBRİKLƏR

Subscribe to XƏBƏRLƏR

XƏBƏRLƏR

Subscribe to YAZILAR

YAZILAR

Subscribe to ARAŞDIRMA

ARAŞDIRMA

Reketçi

Reket jurnalistikasının acı fəsadları

Hər insanın xarakteri kifayət qədər müsbət çalarlıdır, təəssüf ki o, mənfi cəhətlərdən...

REDAKTORU VƏ SAHİBİ-İMTİYAZI SƏİD ÜNSİZADƏ OLAN “ZİYA” QƏZETİNİN FƏDAKAR TƏDQİQATÇILARINDAN BİRİNİ İTİRDİK

Uzun müddət idi ki, texniki imkanlardan uzaqda idim. Odur ki, yazılarımı oxuculara çatdıra bilmirdim....
Şəkil

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKANIN TARİXİ SİRLƏRİ

“Riyaziyyat” sözü “matesis” – yunan dilində “mən bilirəm” və ya “elm” mənasını...
Subscribe to BƏDİİ

BƏDİİ

Malik Qurbanov

QÜRUB ÇAĞI

POVEST Malik Rəcəbin “Qürub çağı” povesti gənc yaşlarından didərgin düşən və Vətən...
Afət BULUD

BU XƏTA DEYİL, XƏYANƏTDİR

Bilə bilməzsən kim dost, kim düşmən. Bəzən tutduğun əldir səni arxadan vuran. Məlahət...
Afət BULUD

MƏN ZAMANIN QƏM SAZIYAM VƏ YA DODAQLARIN PIÇILTISI

Yaralıyam yüz yerdən Əlli yerdən, yüz yerdən Sənsiz yaram sağalmaz. Təbib gəlsə yüz yerdən....
Subscribe to DERS-COĞRAFİYA

DERS-COĞRAFİYA

ŞƏKİL

YER SƏTHİNDƏ XƏRİTƏSİZ SƏMTLƏNMƏ. SƏMTLƏNMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ÜSULLARI

Bir çox döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı səmtlənmə vacib şərtlərdən...
Cədvəl

Coğrafiya dərslərinin tədrisində interaktiv təlim metodlarından istifadə

Coğrafiya fənni üzrə 3 məzmun xətti müəyyənləşdirilmişdir. Müəyyən olunmuş məzmun xətlərinin...
Şəkil

Gündəlik dərsin planlaşdırılması

Fənn: coğrafiya. Sinif: VIa. Standart: 2.1.1. Yerin daxili quruluşunu, relyefini və orada baş verən...
Subscribe to DERS-KİMYA

DERS-KİMYA

Rəvan MƏMMƏDOV, Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar Lisey-Məktəb Kompleksinin kimya müəllimi, “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qalibi

KİMYA FƏNN KURİKULUMU ÜZRƏ TƏLİM STRATEGİYALARI İŞ TƏCRÜBƏMDƏ

Kimya fənn kurikulumu üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərin dərs prosesində gözlənilməsi...
Naxçıvan Muxtar Respublikası

İNTERAKTİV DƏRS

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümü münasibətilə muxtar respublikanın...
Cədvəl

KİMYA FƏNNİNDƏN KURİKULUM ÜZRƏ DƏRS NÜMUNƏSİ

Azərbaycan təhsil sistemində “Kurikulum” yeni bir anlayışdır və o, təlim prosesi ilə bağlı...
Subscribe to DƏRS -RİYAZİYYAT

DƏRS -RİYAZİYYAT

Səbinə CƏFƏROVA, Bakı şəhəri Suraxanı rayonu 114 nömrəli tam orta məktəbin informatika müəllimi

ALQORİTMİN NÖVLƏRİ

5-ci sinif üçün nəzərdə tutulmuş mövzunun İnformatika fənn müəllimlərinin birgə tədrisi...
Şəkil

RİYAZİYYAT FƏNNİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Ölkəmizdə həyata keçirilən kurikulum islahatı hər bir müəllimin qarşısında mühüm vəzifələr...
Şəkil

RİYAZİYYAT FƏNNİNDƏN AÇIQ DƏRS NÜMUNƏSİ

Mövzu: “x2 ꞊a tənliyinin həlli”. Standart: 2.2.2. Kvadrat tənlikləri həll edir. Məqsəd:...
Subscribe to DƏRS ANA DİLİ

DƏRS ANA DİLİ

Şəkil

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINDA QADIN OBRAZLARI

“Kitabi-Dədə Qor-qud” dastanları milli-mənəvi bütövlüyümü-zün, əxlaqi kamilliyimizin,...

MÜƏLLİMLƏR ÜÇÜN GƏRƏKLİ MƏLUMATLAR

Mövzu: Bağlayıcı Bildiyimiz kimi, bağlayıcı köməkçi nitq hissələrindən biridir. Geniş şəkildə...
Şəkil

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Mövzu: “Mü-rəkkəb sözlər: Kəndxuda və muzdur” Standart: 2.1.1. Lüğətlərdən istifadə...
Subscribe to DƏRS NÜMUNELERİ İNFORMATİKA

DƏRS NÜMUNELERİ İNFORMATİKA

Səbinə CƏFƏROVA, Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, 114 nömrəli tam orta məktəbin informatika müəllimi

İNFORMATİKA FƏNNİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

5-ci sinif üçün nəzərdə tutulmuş mövzunun İnformatika fənn müəllimlərinin birgə tədrisi...
Şəkil

İNFORMATİKA FƏNNİNDƏN AÇIQ DƏRS NÜMUNƏSİ

Mövzu: “Dövrlər və naxışlar” Məzmun xətti 2: Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə...
Şəkil

Qəbələ Peşə Məktəbində İKT proqramları fənnindən keçirilən “açıq dərs”in icmalı

Mövzu: “Klaviatura” Məqsəd: 1. Klaviaturanın quruluşu, əsas funksiyası haqqında məlumat...
Subscribe to DƏRS NÜMUNELERİ TARİX

DƏRS NÜMUNELERİ TARİX

Şəkil

TÜRKLƏR AVROPADA

Gün, Ay, Ulduz! Tan (Şərq) yönə sizlər varın! Göy, Dağ, Dəniz! Tün (Qərb) yönə sizlər...
İLHAMƏ XƏLİLOVA, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, MLK-nın musiqi müəllimi

MUSİQİ VƏ TARİX FƏNLƏRİ ARASINDA FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ TƏCRÜBƏSİNDƏN

Mərhum liderimiz Heydər Əliyev cənabları öz çıxışlarında dəfələrlə demişdir: “Təhsil...
Şəkil

AZƏRBAYCAN TARİXİ FƏNNİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Fənn: Azərbaycan tarixi. Mövzu: “Azərbaycan ərazisində ən qədim insan məskəni Qarabağdadır”. Standart:...
Subscribe to DƏRS NÜMUNESİ HƏYAT BİLGİSİ

DƏRS NÜMUNESİ HƏYAT BİLGİSİ

6-cı sinif, 114 nömrəli tam orta məktəb

MADDƏNİN AQREQAT HALLARI

6-cı sinif üçün nəzərdə tutulmuş mövzunun Fizika və Həyat bilgisi fənn müəllimlərinin...
Şəkil

Azərbaycan ordusu

Mövzu: “Azərbaycan ordusu” Standart: 2.3.1. Məqsəd: Dövlətin ərazisinin, sərhədlərinin...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R  Həyat bilgisi

  Həyat bilgisi fənninin şagirdlərdə ünsiyyət qurma və birlikdə çalışma kimi bacarıqların...
Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - BİOLOGİYA

DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - BİOLOGİYA

Şəkil

BİOLOGİYA DƏRSLƏRİNDƏ İKT-DƏN İSTİFADƏ TƏCRÜBƏSİNDƏN

Yaşadığımız XXI əsri düzgün olaraq“kompüter”, “infor-masiya” əsri adlandırırlar....
Şəkil

Biologiya fənnindən dərs nümunəsi

Bilirik ki, hər bir müəllimin dərslərə özünəməxsus yanaşma üsulları var. Dərslərdə problemin...
Şəkil

Biologiya fənnindən dərs nümunəsi

Mövzu: “Yoluxucu xəstəliklər” Standart: 3.2.1. Müxtəlif canlıların insan orqanizmində törətdiyi...
Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - FİZİKA

DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - FİZİKA

6-cı sinif, 114 nömrəli tam orta məktəb

MADDƏNİN AQREQAT HALLARI

6-cı sinif üçün nəzərdə tutulmuş mövzunun Fizika və Həyat bilgisi fənn müəllimlərinin...

Qarı nənə səksən yaşında məxməri gülə bənzər

İştirak edirlər: 1. Malik müəllim – Təcrübəli fizika müəllimi, 64 yaşında. Buraxılış...
Şəkil

Lorens qüvvəsi

Motivasiya: “Lorens qüvvəsi” mövzusunun izahında motivasiya olaraq aşağıdakı şəkli qoymaq...
Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

Şəkil

İNGİLİS DİLİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Fənn: İngilis dili Sinif: V Mövzu: “Uşaqlar günü”. Məqsəd: 1. Yeni sözlərdən istifadə...
Şəkil

RƏNGLƏR İNSANLARA TƏSİR EDİR

Sinif: VIII Mövzu: “Rənglər insanlara təsir edir”. Məqsəd: Rənglər haqqında öyrənmək;...
İlahə HƏMİDOVA, Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

ÜNSİYYƏTİN TARİXİ

Fənn: İngilis dili. Sinif: VIII. Mövzu: “Ünsiyyətin tarixi”. Standart: 1.1.2.; 2.1.1.; 3.1.4.;...
Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ FİZİKİ TƏRBİYƏ

DƏRS NÜMUNƏLƏRİ FİZİKİ TƏRBİYƏ

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Fiziki tərbiyənin səciyyəvi xüsusiyyətləri

Fiziki sağlamlığı xalqımız həmişə yüksək qiymətləndirmişdir. Vətənimizin müdafiəsində,...
İş vərəqləri

İKT fiziki tərbiyə dərslərində

İdman özünəməxsus qayda-qanunları, özəllikləri olan, adamdan bütün fiziki, mənəvi-psixoloji...
Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ MƏNTİQ

DƏRS NÜMUNƏLƏRİ MƏNTİQ

217 nömrəli tam orta məktəb

Məntiqsevər uşaqlar

Bu dəfə şagirdlərimin marağını nəzərə alaraq məntiq elmindən bəhs edən bir dərs nümunəsi...
Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ MUSİQİ

DƏRS NÜMUNƏLƏRİ MUSİQİ

İLHAMƏ XƏLİLOVA, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, MLK-nın musiqi müəllimi

MUSİQİ VƏ TARİX FƏNLƏRİ ARASINDA FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ TƏCRÜBƏSİNDƏN

Mərhum liderimiz Heydər Əliyev cənabları öz çıxışlarında dəfələrlə demişdir: “Təhsil...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Musiqi

Ümumtəhsil məktəblərində incəsənət sahəsini təmsil edən fənlərdən sayılan musiqi çox...

İbtidai siniflərdə musiqi dərsinin tədrisi

Musiqi ruhun qidasıdır. Musiqi insanlıqla qoşa yaranmışdır. Müasir məktəblərimizin musiqi...
Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ TEXNOLOGİYA

DƏRS NÜMUNƏLƏRİ TEXNOLOGİYA

Cədvəl

Texnologiyanın kurikuluma əsasən tədrisi

Kurikulum mənşəcə latın sözü olub, lüğəvi mənası “yol”, “istiqamət” deməkdir. Kurikulum...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Texnologiya və rəsmxət

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 24 oktyabr 2013-cü ildə...
Elgün Tağıyeva,
Bakı şəhəri 93 nömrəli tam orta məktəbin 
ibtidai sinif müəllimi

Standartlarla dərsə hazırlığın Texnologiyası

Dərsə hazırlığa başlayarkən mövzu üzrə altstandartları reallaşdırmağa başlayıram. Məsələn,...
Subscribe to DƏRS NÜMUNƏSİ ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ

DƏRS NÜMUNƏSİ ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ

Şəkil

TƏBİİ FƏLAKƏTLƏR

Təbii mənşəli fəlakətlər planetimizin sakinləri üçün ən təhlükəli hadisələrdən hesab...
Şəkil

AZİMUT ÜZRƏ HƏRƏKƏT

Azimutla hərəkətin mahiyyəti kompas vasitəsilə verilmiş istiqaməti tapmaq, onu saxlamaq və ya...

HƏRBİ TOPOQRAFİYA

Topoqrafik biliklər orduda şəxsi heyətin döyüş hazırlığında mühüm rol oynayır. Məlumdur...
Subscribe to DƏRS NÜMUNƏSİ TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT

DƏRS NÜMUNƏSİ TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT

Estetika gözəllikdir

Hər birimiz gözəlliyi tam olaraq öz təbiətimizə uyğun şəkildə başa düşürük. Buna görə...
Zülfiyyə Süleymanova, 
Bərdə şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi

SƏHRALIQDAKI ŞƏHƏRLƏR

Təsviri incəsənət fənni şagirdlərin estetik dünyagörüşünü və hissiyyat aləmini inkişaf...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Təsviri incəsənət

     Həyatı həyatın özündən də daha canlı, daha təsirli, cazibədar şəkildə təsvir və...
Subscribe to ELANLAR

ELANLAR

Şəkil

Şuranın dəstəyilə Göygöl və Samux rayonlarında İKT-dən istifadə ilə bağlı müəllimlərin bilik və bacarıqlarının artırılması ilə bağlı layihənin icrasına başlanıldı

Azərbaycan, AZ 2007, Gəncə şəh., Təbriz küçəsi, ev 111A Tel: (022) 254-12-66 Mob: (050) 372-62-30 E-mail:...

“Təcrübədən Səriştəyə” layihəsinə start verildi

Müəllim daima təlim-tərbiyə prosesini təkmilləşdirmək, yüksək nəticələr əldə etmək üçün...
Şəkil

Müasir İnnovasiyalar Liseyi

YAY MƏKTƏBİ – SUMMER SCHOOL Bu yay tam fərqli olacaq! Əziz valideynlər, bu yay övladınızın...
Subscribe to FƏNN STANDARTLARIN ŞƏRHİ

FƏNN STANDARTLARIN ŞƏRHİ

Ümumi tarix fənn kurikulumunun məzmun standartlarının şərhi

    VI sinif     Tarixi zaman     1.1. Tarixi faktların tarixi zamanla əlaqəsini...
Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Kədər və sürur İnsan dost tutduğu bir şeyi və böyük məhəbbət...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Odur ki, Allahı dost tutan kəs daim onun zikri və münacatı ilə...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Göstərilən məhəbbət növlərinə Allah-təalaya məhəbbətin...
Subscribe to KİV DF

KİV DF

kivdf1

Əsrin texnoloji nailiyyətləri və məktəb

(əvvəli ötən saylarımızda) İbtidai siniflərdə təlim uğurları şagirdlər üçün xüsusi...
kivdf1

MÜƏLLİM-ŞAGİRD MÜNASİBƏTLƏRİNİN ÇOXŞAXƏLİ ŞƏBƏKƏSİ

(əvvəli ötən saylarımızda) Şəhər məktəblərinin birində tələbələrin pedaqoji təcrübəsi...
kivdf1

DEMOKRATİK DƏYƏRLƏR: MƏKTƏB DEMOKRATİYA YOLLARINDA

(əvvəli ötən saylarımızda) Seçmə imkanı mənəvi məsələdir və şəxsiyyətin özünütəsdiq...
Subscribe to MƏKTUBLAR

MƏKTUBLAR

Talıstan kənd orta məktəb

Əlvida 4-cü sinif, salam 5-ci sinif

20 may 2014 -cü il tarixində Talıstan kənd tam orta məktəbində ibtidai sinif müəllimi Cəbrayılova...
Yunis Quliyev
Allahqulu Quliyev adına Kükü kənd tam orta məktəbinin kimya müəllimi

Öyrətmək və necə öyrənmək

Təhsildə uğurlar qazanmaq üçün bu əsas şərtdir. Respublikamızda elmə, təhsilə verilən...
Əbülfət Qarayev,
Qaradağ rayonu, 
Sahil qəsəbəsi, 16 nömrəli Bakı Peşə 
Liseyinin direktoru

Ölkənin, təhsilin tərəqqisi yolunda

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı...
Subscribe to MÜSABİQE

MÜSABİQE

“Daha təkmil statistika – daha yaxşı həyat!”

“Sıfırlara bənzər insanlar var, həmişə onların qabağında rəqəmlərin olması zərurətdir”. O.Balzak...
XALÇA

Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə

Çox-çox illər bundan qabaq mən də yaşıdlarım kimi orta məktəbi bitirib sənədlərimi universitetlərdən...

Nizami rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı: real vəziyyət və perspektivlər

Respublikamızda həyata keçirilən abadlıq və quruculuq işləri Bakının Nizami rayonunda da geniş...
Subscribe to ŞAGİRDLƏR

ŞAGİRDLƏR

TƏLƏBƏ İDMANÇININ UĞURLARI

2012-ci ili yeniyetmə Fail İsgəndorov üçün (hələ ki) epogey (qızıl) dövr hesab etmək olar. İsgəndərov...

Yeddincilərin yazdığı kitab və yaxud gimnaziya “nəşriyyatı”nın ilk nümunəsi

21 Fevral Beynəlxalq Ana Dili Günündə İlyas Əfəndiyev adına Elitar Gimnaziyanın 7b sinif şagirdləri...

Qədim tarixi abidələrimiz

Bir dəfə müəllimimiz bizi İçərişəhərə gəzməyə apardı. Biz oranı gəzəndən sonra Şirvanşahlar...
Subscribe to ŞEİR

ŞEİR

HƏYAT BİR YOLDUR UCSUZ-BUCAQSIZ

Zahid Cavad oğlu Babayev 1954-cü ildə Gürcüstan Respublikasının Marneuli rayonunun Ağqula kəndində...
Gültəkin BAYRAMLI, Şəki şəhəri

YAMAN DARIXIRAM SƏNİNÇÜN, ANA

Zaman keçir, aylar ötür, il olur, Həsrətin zərrəcən azalmır, ana! Hara baxıramsa yerin görünür, Nə...

QARABAĞIN ŞƏHİD DÜŞƏN BALASI

Çətindir xar olmaq yağı içində, Bu xalq hələ ümidindən güc alır. Üzü gülmür qalıb ağı...
Subscribe to ŞEİR

ŞEİR

HƏYAT BİR YOLDUR UCSUZ-BUCAQSIZ

Zahid Cavad oğlu Babayev 1954-cü ildə Gürcüstan Respublikasının Marneuli rayonunun Ağqula kəndində...

Gedirəm

Gedirəm Çalxanıb, çaxıb gəlmişəm, Süzülüb, axıb gəlmişəm, Yönünə baxıb gəlmişəm, Üzündə,...

K E Ç S Ə D Ə Z A M A N…

Atama ithaf edirəm Yoldayam, telefon susub mənim tək, Anamdan savayı axtarmır bir kəs. Zəng edərdin...
Subscribe to TƏBRİKLƏR

TƏBRİKLƏR

professor Himalay Ənvər oğlu Qasımov

ALİM NURU

Ədəbiyyatşünas alim, görkəmli elm xadimi, müasir Azərbaycan ədəbiyyatının sanballı və...
Füzuli Həsənov

Qabaqcıl təhsil xadimi

Savadlı və elmli toplumların formalaşmasında mövcud prinsiplərlə yanaşı, bu sahədə olanların...

Yardımlı müəllimlərinə təbrik töhfəsi

Daima diqqət mərkəzində olan Azərbaycan təhsili bu gün ölkəmizin elə bir ucqar güşəsi yoxdur...
Subscribe to TƏDBİRLƏR

TƏDBİRLƏR

Yaşar Saday oğlu İbadov

TƏBRİK EDİRİK

Yeni eranın özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri dünyanın güc, qüvvə tətbiq etməklə...
Xırdalan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb

Riyaziyyat bütün elmlərin açarıdır

Yanvarın 29-da Xırdalan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbdə ibtidai siniflər üzrə riyaziyyat...
20 yanvar

Şamaxı rayon ümumtəhsil ocaqlarında 20 yanvar tədbirləri

1990-cı il yanvarın 20-də sovet qoşunlarının Azərbaycanda törətdiyi qanlı faciədən 24 il...
Subscribe to TƏXMİNİ PLANLAŞDIRMA

TƏXMİNİ PLANLAŞDIRMA

Ümumtəhsil məktəblərinin IX – XI siniflərində Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası fənni üçün tədris materiallarının təxmini planlaşdırılması

IX sinif Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası 68 saat, həftədə 2 saat   1-ci dərs. “Azərbaycan...

2015-2016-cı tədris ili üçün Biologiya fənnindən IX-XI siniflər üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması

I yarımil   İnsan və onun sağlamlığı- IX sinif Həftədə 2 saat olmaqla illik 68 saat 1-ci...

Ümumtəhsil məktəblərinin IX – XI siniflərində Astronomiya fənni üçün proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması

      (həftədə 1 saat, cəmi 34 saat)       I yarımil 17 saat       I Fəsil.  Astronomiya...
Subscribe to XƏBƏRLƏR

XƏBƏRLƏR

NDU

HÜSEYN CAVİDİN 135 İLLİYİ NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ QEYD OLUNUB

Naxçıvan Dövlət Universitetində Tarix-filologiya fakültəsinin Hüseyn Cavidin 135 illiyinə həsr...
Şəkil

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ GÖRÜŞ

Rumıniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dan İanku Naxçıvan Muxtar Respublikasına...

Voleybol yarışına yekun vurulub

“Naxçıvan” Universitetində “Zərərli vərdişlərə “yox” deyək, hər zaman sağlam olaq”...
Subscribe to YAZILAR

YAZILAR

Reketçi

Reket jurnalistikasının acı fəsadları

Hər insanın xarakteri kifayət qədər müsbət çalarlıdır, təəssüf ki o, mənfi cəhətlərdən...
Əbülfət Zeynaloğlu, E.Şəmiyev adına 149 nömrəli orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi

QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN HANSI FORMASI DAHA ÜSTÜNDÜR: RƏQƏMLİ, YOXSA VERBAL?

Azərbaycanda təhsil islahatına Azər-baycan hökuməti ilə Dünya Bankının Beynəlxalq İnkişaf...
Xudayar SULTANLI, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Cəlilabad filialının direktoru

YAXŞI YOLDAŞ, GÖZƏL DOST

Cəlilabad Rayon Təhsil Şöbəsində Metodkabinetin müdiri işləyən Nadir Kavı oğlu Babayevi...

Təqvim

Yanvar 2018
M T W T F S S
« Dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031