5:10 pm - Çərşənbə Avqust 16, 2017

YAZAR ARXİVİ: Təhsil Problemləri

Şəkil

KÖÇKÜN MƏKTƏBİ QALİBLƏR SIRASINDA

  Şəkil Füzuli rayonunun tarixinə qısa nəzər:  Füzuli rayonu Azərbaycan Respublikasının cənub-şərqində, İran İslam Respublikası ilə sərhəddə, Bakı-Naxçıvan dəmir və  avtomobil yolları üzərində, əlverişli iqtisadi-coğrafi...
Hüseyn Əhmədov, akademik

PEDAQOJİ KRASSVORD-ƏYLƏNCƏ

Hüseyn Əhmədov,akademik Oxuculara təqdim etdiyimiz bu sualları hər kəs oxusa, böyük, ya kiçik, onun qəlbi açılıb xəndan olacaqdır, gənclər şad olacaq bu səbəbə ki, burada dərc olunanların hamısı onların dünyasındandır....
Nazilə MƏMMƏDOVA, Bakı şəhəri, Nəriman Nərimanov adına 45 nömrəli tam orta məktəbin direktoru

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ XALQ TƏHSİLİ VƏ MAARİFİ

Nazilə MƏMMƏDOVA,Bakı şəhəri, Nəriman Nərimanovadına 45 nömrəli tam orta məktəbindirektoru 1918-ci il may ayının 27-də Tiflis şəhərində Zaqafqaziya Seymi dağıldı və Azərbaycan Milli Şurası yaradıldı. Məhəmməd...

BİOLOGİYANIN FİZİKA DƏRSLƏRİ İLƏ İNTEQRASİYASI

Biologiya kursunda fizika qanunlarına, hadisələrə və anlayışlara əsaslanan sayda maraqlı proseslər vardır (biofizika). Təbiət fənlərinin inteqrativ tədrisi fizikanı digər fənlər arasında əsas aparıcı fənnə çevirir....
Heydər Əliyev

15 İYUN MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜ ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ADI İLƏ BAĞLIDIR

Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarixində faciəli anlar, sarsıntılar az olmayıb. Xalqımız dəfələrlə milli faciə miqyaslı təhlükələrlə üzləşib. O zamankı hakimiyyətin səriştəsizliyi nəticəsində Azərbaycan...
Şəkil

“SON ZƏNG” ÇALINDI

“Təhsil hər bir dövlətin gələcəyidir. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycanda savadlılıq təxminən 100%-dir. Bu, çox böyük göstəricidir. Elə etməliyik ki, bütün uşaqlar savadlı, bilikli olsunlar, gələcəkdə özləri üçün...

ÖZÜNÜMƏŞĞULLUQ – ÖZ MƏŞĞULLUĞUNU QUR VƏ AİLƏ BİZNESİNƏ YİYƏLƏN

Məşğulluq cəmiyyətdə rifah amilinin əsas şərtləndirici faktorudur. Bu baxımdan prezident İlham Əliyevin sosial-iqtisadi siyasətinin mühüm komponentlərindən biri də əmək ehtiyatlarından istifadə edərək aktiv məşğulluq...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

İslam (əvvəli ötən saylarımızda) Kədər və sürur İnsan dost tutduğu bir şeyi və böyük məhəbbət bəslədiyi bir adamı itirdikdə, dərin qəmə, qüssəyə aludə olur, buna hüzn və ya kədər deyirlər. Bu da inka rvə...
kivdf1

Uşağa istiqamətləndirilmiş tədris proqram

(əvvəli ötən saylarımızda) kivdf1 Müxtəlif şagirdlərin fərdi tələbatlarının ödənilməsi metodları 1. “Düşünmək – cüt-cüt ayrılmaq – fikrini bölüşmək” qaydasından istifadə edin. Mahiyyəti: Cavab üzərində...
Şəkil

YERLİ ŞİRKƏTLƏRİN AZƏRBAYCANIN QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİNDƏ ROLU

Dünya ölkələrinin əsas problemlərindən biri ərzaq təhlükəsizliyi hesab olunur. Bu son illər dünya bazarında qida məhsullarının bahalaşması, istehsal olunan ərzağın qeyri-bərabər paylanması, ərzaq qıtlığı, qida məhsullarının...