5:26 pm - Çərşənbə Avqust 16, 2017

ARXİV: KİV DF Subscribe to KİV DF

kivdf1

Uşağa istiqamətləndirilmiş tədris proqram

(əvvəli ötən saylarımızda) Müxtəlif şagirdlərin fərdi tələbatlarının ödənilməsi metodları 1. “Düşünmək – cüt-cüt ayrılmaq – fikrini bölüşmək” qaydasından istifadə edin. Mahiyyəti: Cavab üzərində...
kivdf1

Uşağa istİqamətləndirilmiş tədris proqramı

(əvvəli ötən saylarımızda) Treninqdəki müəllimlər üçün əsas və əlavə tapşırıqlar 1. Treninqdəki müəllimlərə təklif edin ki, uşağa istiqamətləndirilmiş tədris proqramının mahiyyətini mümkün qədər geniş...
kivdf1

Uşağa istiqamətləndirilmiş tədris proqramı

(əvvəli ötən saylarımızda) ÖYRƏNMƏ MƏRHƏLƏLƏRİ: ÖYRƏNMƏ PROSESLƏRİ Anlama Mənası: Anlama öyrənmə prosesinin parametrlərinin (hadisələr, əşyalar, insanlar və ya anlayışlar) geniş şəkildə dərk olunmasıdır....
kivdf1

Uşağa istiqamətləndirilmiş tədris proqramı

(əvvəli ötən saylarımızda) İxtisas üzrə təcrübələrə dair təkliflər Tövsiyə edirik ki, fəaliyyətə yeni başlayan müəllimlərə praktik təcrübə vermək üçün təlimatçı üç əsas mexanizmdən istifadə etsin. Bunlardan...
kivdf1

Uşağa istiqamətləndirilmiş tədris proqramı

(əvvəli ötən saylarımızda) Kurs mövzularının reallaşdırılması. Bu kursun reallaşdırılması yollarını nəzərdən keçirərkən fakültə müəllimləri yadda saxlamalıdırlar ki, heç də hər bir mövzunun kurs məşğələsinə...
kivdf1

Uşağa istiqamətləndirilmiş tədris proqramı

Bu və bir sıra sonrakı tədqiqatlar göstərmişdir ki, müəllim uşaqlara nə səviyyədə inanırsa, uşaqlar da həmin səviyyədə uğur qazanırlar (The ASCD Advisory Panel on improvinq Srudent Achievement, 1995). Buna görə də müəllimlərin...
kivdf1

Tədris proqramını öyrənmək nə üçün lazımdır?

Kiçik yaşlı uşaqlara eyni bir dərsin öyrədildiyi müxtəlif siniflərə baş çəkən kənar şəxs həmin siniflərdə tədrisin fərqli səmərə verdiyini və uşaqların nəyi və necə öyrənməsində aydın fərqlərin olduğunu...
kivdf1

Peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanların attestasiyası təlimin son nəticəsidir

İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində təhsilalanların qiymətləndirilməsi “Təhsil Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, ilk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramına (kurikuluma),...
kivdf1

Uşağa istiqamətləndirilmiş tədris proqramı

I. ƏSASLANDIRMA VƏ ÜMUMİ NƏZƏR Uşağa istiqamətləndirilmiş tədris proqramı nə deməkdir? Tədris proqramı latınca “curriculum” sözündən olub, mənası “cığır” və ya “yol” deməkdir. Ümumişlək mənada tədris...
kivdf1

Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan

Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan “Ziya” – işıqlı fikirlərin tərcümanı “Ziya” qəzetinin müxbirlərindən biri: -“Əkinçi”dən sonrakı anadilli mətbuat boşluğu milli ziyalılarımızı...