12:43 pm - Çərşənbə axşamı May 23, 2017

ARXİV: KİV DF Subscribe to KİV DF

kivdf1

Uşağa istiqamətləndirilmiş tədris proqramı

Bu və bir sıra sonrakı tədqiqatlar göstərmişdir ki, müəllim uşaqlara nə səviyyədə inanırsa, uşaqlar da həmin səviyyədə uğur qazanırlar (The ASCD Advisory Panel on improvinq Srudent Achievement, 1995). Buna görə də müəllimlərin...
kivdf1

Tədris proqramını öyrənmək nə üçün lazımdır?

Kiçik yaşlı uşaqlara eyni bir dərsin öyrədildiyi müxtəlif siniflərə baş çəkən kənar şəxs həmin siniflərdə tədrisin fərqli səmərə verdiyini və uşaqların nəyi və necə öyrənməsində aydın fərqlərin olduğunu...
kivdf1

Peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanların attestasiyası təlimin son nəticəsidir

İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində təhsilalanların qiymətləndirilməsi “Təhsil Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, ilk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramına (kurikuluma),...
kivdf1

Uşağa istiqamətləndirilmiş tədris proqramı

I. ƏSASLANDIRMA VƏ ÜMUMİ NƏZƏR Uşağa istiqamətləndirilmiş tədris proqramı nə deməkdir? Tədris proqramı latınca “curriculum” sözündən olub, mənası “cığır” və ya “yol” deməkdir. Ümumişlək mənada tədris...
kivdf1

Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan

Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan “Ziya” – işıqlı fikirlərin tərcümanı “Ziya” qəzetinin müxbirlərindən biri: -“Əkinçi”dən sonrakı anadilli mətbuat boşluğu milli ziyalılarımızı...
kivdf1

Maarifə həsr olunmuş şərəfli ömür

Azərbaycanın maarifçilik hərəkatında misilsiz xidmətləri olan, lakin tutduğu yüksək dini vəzifəyə görə adı uzun müddət ehtiyat və qorxu ilə çəkilən görkəmli şəxsiyyətlərdən biri də Hacı Əbdülhəmid Əfəndi...
kivdf1

TÜRKİYƏLİ TƏRBİYƏ DOKTORU HALİL FİKRET

1923-1926-cı illərdə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının xətti ilə Türkiyədən Bakıya – yeni Respublikanın cümhuriyyət dövründə yaradılmış ali məktəbində, eləcə də digər tədris müəssisələrində işləmək...
kivdf1

“Darüşşəfəqə”nin 140 yaşlı məzunu – Ömər Faiq Nemanzadə

“Darüşşəfəqə” türk təhsil sistemində öz zəmanəsinin yeni məktəblərindən biridir. 1873-cü ildə, haqqında bəhs edəcəyimiz Ömər ağa Neman oğlu işıqlı dünyaya gələndən bir neçə ay sonra – 28...
kivdf1

“ƏQİDƏLƏR VƏ NƏSİHƏTLƏR”

“Əqidələr və nəsihətlər” kitabı Türkiyədə ən bahalı, əski kitablardan biridir. Onun bir nüsxəsini kürdəmirli Əlisa müəllimin şəxsi kitabxanasında görmüşdüm. Əvvəlcə oxuculara Səid Ünsizadə haqqında müəyyən...
kivdf1

KOR-KAR-LAL UŞAQLARIN ÜNSİYYƏT TƏRZİ NECƏ FORMALAŞIR?

İnsan dünyada hər şeylə maraqlanmağa, hadisələrin səbəbini öyrənməyə, yaradıcı, qurucu, dəyişdirici fəaliyyətə qadir olan yeganə varliqdır. İnsan hər bir şeyi, hər bir hadisəni görmək, cisimlərin bərkliyini,...