9:59 pm - Cümə Yanvar 20, 2017

ARXİV: KİV DF Subscribe to KİV DF

kivdf1

Müəllim ümidləri

(əvvəli ötən sayımızda) Kiçik yaşlı uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan müəllimlərə bu hiss yaxşı tanışdır və onlar öz iş istiqamətlərindən asılı olaraq, enerjilərini suyun qabağını kəsməyə, batmamaq...
kivdf1

Müəllim ümidləri

(əvvəli ötən sayımızda) Rəna uşaqlar üçün elə öyrənmə materialları seçir ki, onlar artıq nələri bildiklərini, hansı məsələləri tədqiq etdiklərini və nə kimi maraqlara malik olduqlarını göstərə bilsinlər. Marağı...
kivdf1

Müəllim Ümidləri

(əvvəli ötən sayımızda) Bu, indiyə qədər gənc müəllimlərin təqdim etdikləri məruzələrdə eşitmədiyim, başağrısı ilə dolu, üzücü bir il idi. Mən parlaq mavi rəngdən istifadə etməklə, barmaq izlərini götürmək...
kivdf1

ANLAYIŞLARI TƏDQİQ ETMƏK ÜÇÜN METAFORALAR

(əvvəli ötən sayımızda) Seminarların sonunda iştirakçılar tərəfindən doldurulmuş qiymətləndirmə formalarını məsul şəxslərə və treninq təşkilatlarına göndəririk. Trenerlər üsulları sahəsindəki institusional...
kivdf1

BİLİYİN SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TRENİNQ

(əvvəli ötən sayımızda) • Mühitin hansı cəhətləri sizin tələblərinizə cavab verir? Üsul: Şəxsi ləyaqət hissinin təqdimatı Şagirdlərin özünüdərk hissinin inkişafına həsr olunmuş yığıncaq və seminarlarda...
kivdf1

BİLİYİN SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TRENİNQ

(əvvəli ötən sayımızda) Daxili xidmət treninqi üçün ayrılmış qiymətli vaxt qarşılıqlı fəaliyyət və təcrübəyə imkan yaratmaqla iştirakçıları cəlb etməlidir. Videolentlər bizim nəzərdən keçirdiyimiz böyük...
kivdf1

BİLİYİN SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TRENİNQ

(əvvəli ötən sayımızda) Üsul: Uşaq bağçasında gərginlik İşçilərin münasibətləri, kommunikasiya vərdişləri və sistemləri, qabaqcadan işlənib hazırlanmış tədris planı və inkişafa uyğun təcrübə kimi müzakirə...
kivdf1

BİLİYİN SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TRENİNQ

(əvvəli ötən sayımızda) Süsən bu gün uşaqlara temperatur haqqında məlumat vermək məqsədi ilə iş aparmağı planlaşdırıb. O, könüllü valideynləri təlimatlandırır ki, onlar uşaqlara qabaqcadan şəkli çəkilmiş iki...
kivdf1

BİLİYİN SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TRENİNQ

(əvvəli ötən sayımızda) Ağrılı məsələlər adətən, daha canlı diskussiyalar doğurur. Təqvim vaxtı dörd yaşlılar üçün münasibdirmi? Yetərincə sağlam olmayan və ayrı heç cür sakitləşə bilməyən uşağa əmzik...
kivdf1

BİLİYİN SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TRENİNQ

(əvvəli ötən sayımızda) Müxtəlif öyrənmə üsulları kiçik iştirakçı qruplarına materiallar verilməsini və qarşılarında onlardan nə isə yeni bir şey öyrənməyi və ya problemlərin həllinə kompleks düşüncə ilə...