5:25 pm - Çərşənbə Avqust 16, 2017

ARXİV: YAZILAR Subscribe to YAZILAR

Şəkil

KÖÇKÜN MƏKTƏBİ QALİBLƏR SIRASINDA

  Füzuli rayonunun tarixinə qısa nəzər:  Füzuli rayonu Azərbaycan Respublikasının cənub-şərqində, İran İslam Respublikası ilə sərhəddə, Bakı-Naxçıvan dəmir və  avtomobil yolları üzərində, əlverişli iqtisadi-coğrafi...
Hüseyn Əhmədov, akademik

PEDAQOJİ KRASSVORD-ƏYLƏNCƏ

Oxuculara təqdim etdiyimiz bu sualları hər kəs oxusa, böyük, ya kiçik, onun qəlbi açılıb xəndan olacaqdır, gənclər şad olacaq bu səbəbə ki, burada dərc olunanların hamısı onların dünyasındandır. Böyüklərin ürəklərinin...
Nazilə MƏMMƏDOVA, Bakı şəhəri, Nəriman Nərimanov adına 45 nömrəli tam orta məktəbin direktoru

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ XALQ TƏHSİLİ VƏ MAARİFİ

1918-ci il may ayının 27-də Tiflis şəhərində Zaqafqaziya Seymi dağıldı və Azərbaycan Milli Şurası yaradıldı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sədr olduğu Azərbaycan Milli Şurası mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin...

BİOLOGİYANIN FİZİKA DƏRSLƏRİ İLƏ İNTEQRASİYASI

Biologiya kursunda fizika qanunlarına, hadisələrə və anlayışlara əsaslanan sayda maraqlı proseslər vardır (biofizika). Təbiət fənlərinin inteqrativ tədrisi fizikanı digər fənlər arasında əsas aparıcı fənnə çevirir....
Şəkil

“SON ZƏNG” ÇALINDI

“Təhsil hər bir dövlətin gələcəyidir. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycanda savadlılıq təxminən 100%-dir. Bu, çox böyük göstəricidir. Elə etməliyik ki, bütün uşaqlar savadlı, bilikli olsunlar, gələcəkdə özləri üçün...

ÖZÜNÜMƏŞĞULLUQ – ÖZ MƏŞĞULLUĞUNU QUR VƏ AİLƏ BİZNESİNƏ YİYƏLƏN

Məşğulluq cəmiyyətdə rifah amilinin əsas şərtləndirici faktorudur. Bu baxımdan prezident İlham Əliyevin sosial-iqtisadi siyasətinin mühüm komponentlərindən biri də əmək ehtiyatlarından istifadə edərək aktiv məşğulluq...
Şəkil

YERLİ ŞİRKƏTLƏRİN AZƏRBAYCANIN QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİNDƏ ROLU

Dünya ölkələrinin əsas problemlərindən biri ərzaq təhlükəsizliyi hesab olunur. Bu son illər dünya bazarında qida məhsullarının bahalaşması, istehsal olunan ərzağın qeyri-bərabər paylanması, ərzaq qıtlığı, qida məhsullarının...
Şəkil

MƏN ARTIQ BÖYÜMÜŞƏM

261 nömrəli məktəb-liseydə 4d sinfinin hazırladığı tədbir “Mən artıq böyümüşəm” adlanırdı.Məktəbin pedaqoji kollektivinin və valideynlərin iştirak etdiyi tədbiri sinfin rəhbəri Aytən Mansurova açdı. O bildirdi...
Nailə Zeynalova, 12 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi

VƏTƏNPƏRVƏR MÜƏLLİM

Müəllim ömrü yüzlərin, minlərin ömrünə paylanan bir ömürdür. Bu sənət sahibləri hər cür hörmətə, sevgiyə, ehtirama layiqdirlər. Belə sənət sahiblərindən biri də Nailə Zeynalovadır. O, 1989-cu ildə Nizami rayonundakı...
Şəkil

AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRƏMANI ELŞAD YƏHYAYEVİN KEÇDİYİ ŞANLI YOL

Məmləkətimiz Azərbaycan zaman-zaman çarpış-malarla üzləşməli olmuş, yadellilərlə müharibələr aparmışdır. Məhz bu olaylarda Cavanşir, Babək, Tomris, Şah İsmayıl, Cavad xan kimi tarixi şıxsiyyətlər yetişmişdir....