2:30 am - Cümə axşamı Aprel 2, 2015

ARXİV: DƏRS NÜMUNELERİ TARİX Subscribe to DƏRS NÜMUNELERİ TARİX

Şəkil

Tarix fənninin tədrisi prosesində layihə işinin təşkili və rolu

Məqalə tarix dərslərində layihə işinin düzgün təşkili və dərsin effektivliyinin artırılması barədədir. Layihə işinin növləri, planlaşdırılması və nümunələri haqqında geniş məlumat verilir. İnsan həyatında...
Şəkil 2

Ermənilərin ərazi iddiaları – saxtakarlıq və tarixi həqiqətlər

Azərbaycanın əzəli torpaqları hesabına (həmçinin Türkiyənin) “erməni dövləti” yaratmaq istəyən ermənilər özlərinin məkrli niyyətlərini həyata keçirmək məqsədi ilə XVII əsrin sonu -XVIII əsrin əvvələrində...

Bir dərsliyin tarixi və filoloji səhvləri

Təlim prosesində fənlərarası əlaqənin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, “Azərbaycan tarixi” dərsliyini (Azərbaycan tarixi, X sinif. Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2012-ci il, 240 səhifə) vərəqləməli...
Xaqani İSMAYIL,
“Təhsil problemləri” qəzetinin əməkdaşı

ORTA ASİYADA DAŞNAK FACİƏLƏRİ BÖYÜK ERMƏNİSTAN İDDİALARI FONUNDA

Daşnakların I Dünya Savaşı dönəmində törətdikləri zəncirvari vəhşiliklər Anadolu, Qafqaz, İran bölgəsi ilə kifayətlənməyib, Orta Asiya bölgələrinə də sıçramışdı.  1918-ci ilin fevralında Fərqanə vadisində...

Ümumtəhsil məktəblərində fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar tarix dərslərində xəritə üzərində işin təşkilinə dair

Giriş (tarix xəritələrinin təsnifatı) Cəmiyyətin həyatı, inkişafı və dəyişməsi müəyyən bir məkan çərçivəsində baş verir. Həmin məkanın təbii-coğrafi şəraiti insanların həyat tərzinə, məşğuliyyətlərinə,...

İstanbulda təhsil alan Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan “Bürhani-tərəqqi” qəzeti

1906-1911-ci illərdə Həştərxanda şamaxılı Mustafa Lütfi Hacı Sədrəddin oğlu İsmayılov (Şirvanski) tərəfindən Azərbaycan dilində nəşr olunan “Bürhani-tərəqqi” qəzeti haqqında informasiya axtarışına çıxmışdım. “Bürhani-tərəqqi”-”tərəqqinin,...
Şirvan

Şirvanşahlar dövləti

XXI əsr elm və texnikadakı inkişafına görə ötən iki əsri geridə qoyur. Bu naliyyətlər öz əksini cəmiyyətin həyatında göstərərək böyük inqilab etdi desək yanılmarıq. Bütün sahələrdə özünü göstərən yeniliklər...
Rauf Məmmədov,
Ucar rayon Qarabörk kənd tam orta məktəbin tarix müəllimi

Kurikulumun tətbiqi

Qloballaşmanın vüsət aldığı informasiya cəmiyyətində şəxsiyyətin yetişməsində genetika və mühitlə yanaşı təhsilin də rolu böyükdür. Təhsil nəinki ölkədaxili ziyalı mühitin formalaşmasına xidmət edir, eyni...
Hacıqabul rayonu 5 saylı tam orta

Azərbaycan tarixi fənni üzrə aylıq

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının memarı və qurucusu, unudulmaz insan Heydər Əliyev gənclərə tövsiyə edirdi: “Hər bir Azərbaycan gənci öz tarixini mükəmməl bilməlidir. Çünki tariximizin hər səhifəsi bizim üçün...
Şəkil

“Milli mətbuatımızın banisi ” mövzusunda interaktiv dərs nümunəsi

Epiqraf:”Var millətimin imzası imzalar içində” Məzmun xətti: Şəxsiyyət, mədəniyyət Əsas standart: 4.1. Tarixi şəxsiyyətləri dövr baxımından fərqləndirir 5.1. Milli-mənəvi dəyərləri fərqləndirir. Alt standartlar: 4.1.1....