1:08 pm - Şənbə İyul 23, 2016

ARXİV: DƏRS NÜMUNELERİ TARİX Subscribe to DƏRS NÜMUNELERİ TARİX

Türkiyə Qafqaz xalqlarının xəzinəsi. İslamın töhfələri

Fənn: Azərbaycan tarixi. Sinif: VII sinif. Mövzu: “Türkiyə Qafqaz xalqlarının xəzinəsi. İslamın töhfələri” Məqsəd: 1. İslam mədəniyyətinin dünya mədəniyyətinə təsirini izah edir. 2. Türk xalqlarının mədəniyyətinə...
Şəkil

Tarix və müasirlik

Tarixi yaddaşsızlıq və unutqanlıq xalqımıza baha başa gələ bilər. Azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törədilən ağır cinayətləri unutmamaq, böyüyən nəsli bədxah qüvvələrin məkirli niyyətlərinə qarşı ayıq-sayıqlıq...
Şəkil

TARİX DƏRSLƏRİNDƏ ROLLU OYUNLARDAN İSTİFADƏ

“Təhsil millətin gələcəyidir.” Heydər Əliyev Bu gün Azərbaycan təhsilində istifadə olunan yeni təlimin müxtəlif metod və üsulları var. Bu baxımdan dərslərimin daha maraqlı, canlı, təsirli olması üçün müxtəlif...

Şah İsmayıl Xətai yaradıcılığında insani keyfiyyətlərin əksi

Klassik Azərbaycan poeziyasına nəzər yetirəndə diqqətimizi cəlb edən əsas nüanslardan biri insanın mənəvi saflığına xüsusi önəm verilməsidir. Əfzələddin Xaqaninin, Nizami Gəncəvinin, İmadəddin Nəsiminin əsərlərində...
Qiymətləndirmə

“Albanların yadellilərə qarşı mübarizəsi” dərsinin tədrisi (IV sinif)

Standart: 1.2.1., 3.1.1. Mövzu: Albanların yadellilərə qarşı mübarizəsi. Təlim nəticəsi: 1. Albaniya dövlətinin daxili və xarici siyasətini izah edir. 2. Albaniya haqqında mənbələr əsasında məlumat toplayır, təqdim edir. İnteqrasiya:...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Tarix

Bölmədə ən önəmli məsələlərdən biri ötən tədris ilində (2014-2015-ci tədris ili) əldə edilmiş nailiyyətlərdən bəhs olunması, bu nailiyyətlərlə yanaşı, buraxılmış səhvlərin təhlil edilməsi, daha sonra isə...
Şəkil

Azərbaycan tarixi dərslərində şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi

Gələcək cəmiyyətin tərəqqisi gənc nəslə nəyi və necə  öyrətməyimizdən asılıdır                                                             Heydər  Əliyev Müasir...
Şəkil

Tarix fənninin tədrisi prosesində layihə işinin təşkili və rolu

Məqalə tarix dərslərində layihə işinin düzgün təşkili və dərsin effektivliyinin artırılması barədədir. Layihə işinin növləri, planlaşdırılması və nümunələri haqqında geniş məlumat verilir. İnsan həyatında...
Şəkil 2

Ermənilərin ərazi iddiaları – saxtakarlıq və tarixi həqiqətlər

Azərbaycanın əzəli torpaqları hesabına (həmçinin Türkiyənin) “erməni dövləti” yaratmaq istəyən ermənilər özlərinin məkrli niyyətlərini həyata keçirmək məqsədi ilə XVII əsrin sonu -XVIII əsrin əvvələrində...

Bir dərsliyin tarixi və filoloji səhvləri

Təlim prosesində fənlərarası əlaqənin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, “Azərbaycan tarixi” dərsliyini (Azərbaycan tarixi, X sinif. Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2012-ci il, 240 səhifə) vərəqləməli...