3:15 am - Şənbə Aprel 19, 2014

ARXİV: DƏRS NÜMUNELERİ TARİX Subscribe to DƏRS NÜMUNELERİ TARİX

Şəkil

“Milli mətbuatımızın banisi ” mövzusunda interaktiv dərs nümunəsi

Epiqraf:”Var millətimin imzası imzalar içində” Məzmun xətti: Şəxsiyyət, mədəniyyət Əsas standart: 4.1. Tarixi şəxsiyyətləri dövr baxımından fərqləndirir 5.1. Milli-mənəvi dəyərləri fərqləndirir. Alt standartlar: 4.1.1....
Tapşırıqlar

Tarixdən dərs nümunəsi

8-ci sinif Mövzu: Böyük coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğallarının başlanması Standart: 1.1.1. Oxşar tarixi faktların bas verdiyi zamandan irəli gələn fərqli cəhətləri müqayisə edir. 5.1.3. Elmi kəşf və ixtiraların...
Atropat

VI sinif Azərbaycan tarixi fənnindən “Atropatenanın qonşu dövlətlərlə münasibətləri” mövzusunda dərs nümunəsi

Standartlar: 1.1.1. ; 3.1.2. Məqsəd: 1. Mühüm tarixi hadisələrin xronoloji çərçivələrini müəyyənləşdirir. 2. Atropatenanın daxili və xarici siyasətini izah edir. İnteqrasiya: Ü-t. 3.1.1; Az-d. 2.2.3. İş forması: Kollektiv...
Cavab 3

Vb sinfində Azərbaycan tarixindən keçirilən açıq dərsin icmalı

Standart: 1.1.2; 2.1.2; 3.1.1; 4.1.2 Mövzu: “Şəmsəddin Eldəniz necə Azərbaycan hökmdarı oldu?” İnteqrasiya: A.d.; 1.1.2 H.b.; 3.2.2 Texnika:  Əqli hücum. Müzakirə. BİBÖ İş forması:  Qruplarla iş. Resurslar:...
Planet

Dünya okeanı

Fənn: Coğrafiya. Sinif: VII. Mövzu: Dünya okeanı. Dərsin məqsədi: 1. Dünya okeanının öyrənilməsi. 2. Dünya okeanı və onun hissələri. 3. Okean suyunun fiziki və kimyəvi xassələri. Su kütlələri və okean suyunun hərəkəti. 4....
Uzun Həsən

VIIIa sinfində tarix fənnindən açıq dərsin icmalı

Mövzu: “Ağqoyunlu dövləti” Məqsəd: Şagirdləri mövzu haqqında açıq və sərbəst düşünməyə sövq etmək. Şagirdlərdə idrak fəallığını artırmaq, biliyin əldə edilməsi, xüsusilə tədqiqatlar aparmaq bacarığını...

Tarixdən “Qaraqoyunlu dövlətinin yaranması” mövzusunda açıq dərsin icmalı

  Dərsdə vaxt bölgüsü 1. Sinfin təşkili – 2 dəq. 2. Keçmiş dərsin frontal sorğusu – 4 dəq. 3. Keçmiş dərsin fərdi sorğusu – 10 dəq. 4. Keçmiş mövzu ilə yeni mövzu arasında əlaqələndirmə –...

“Novruz bayramı” mövzusunda açıq dərs

Fənn: Azərbaycan dili Mövzu: Novruz bayramı Məqsəd: Uşaqlara bayram vasitəsi ilə xalqımızın qədim adət-ənənələrini aşılamaq. Standart: 2.1.2. Öyrəndiyi yeni söz və terminləri təqdim edir. İnteqrasiya: Riyaziyyat Təsviri...

Açıq dərsin icmalı

Fənn: Texnologiya Mövzu: Yumurtadan yeməklərin hazırlanma texnologiyası Standart: 1.1.1. Əl alətlərindən istifadə etməklə emal texnologiyalarını izah edir. 1.2.1. Hazırlanacaq yemək növünə görə iş yerini təşkil edir. ...
Abidələr

Tarix dərslərində fəal təlim

Son illərdə respublikamızda bir çox müəllimlər fəal (interaktiv) təlim üsulları ilə dərslər hazırlayır. Onlarda fəal dərsin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi üçün vacib olan ilkin təcrübə toplanmış, əsas...