3:16 pm - Çərşənbə axşamı Yanvar 19, 9154

ARXİV: DƏRS NÜMUNELERİ TARİX Subscribe to DƏRS NÜMUNELERİ TARİX

Şəkil

TÜRKLƏR AVROPADA

Gün, Ay, Ulduz! Tan (Şərq) yönə sizlər varın! Göy, Dağ, Dəniz! Tün (Qərb) yönə sizlər varın! – deyən Oğuz xaqan gələcək nəvə və nəticələrinə yol göstərmiş, ulu türk millətinə öncüllük etmişdir. 147-156-cı...
İLHAMƏ XƏLİLOVA, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, MLK-nın musiqi müəllimi

MUSİQİ VƏ TARİX FƏNLƏRİ ARASINDA FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ TƏCRÜBƏSİNDƏN

Mərhum liderimiz Heydər Əliyev cənabları öz çıxışlarında dəfələrlə demişdir: “Təhsil millətin gələcəyidir.” Bəli, doğurdan da ölkəmizin sabahı bu gün parta arxasında oturan şagirdlərin savadından, onların...
Şəkil

AZƏRBAYCAN TARİXİ FƏNNİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Fənn: Azərbaycan tarixi. Mövzu: “Azərbaycan ərazisində ən qədim insan məskəni Qarabağdadır”. Standart: 1.2.1; 1.2.2; 2.1.2. 1.Tarixi zaman. 1.2.Mənbələr üzərində tədqiqat bacarıqları nümayiş etdirir. 1.2.1. Dövrün...
Гюльбаниз АББАСОВА, учитель истории ср. школы №162 им. Е.Алиева, г. Баку

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ПРИЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ

«Мудрым никто не родился, а научился». народная мудрость Современная система образования полноценно принимает в себя только тех, кто...
Cədvəl

TARİX DƏRSLƏRİNDƏ HEYDƏR ƏLİYEVİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ TƏCRÜBƏSİNDƏN

Həyat sürətlə dəyişir. Daimi dəyişən, yeniləşən dünyanı dərk etmək, mürəkkəb və ziddiyyətlərlə dolu olan həyatdan düzgün baş çıxarmaq üçün geniş elmi dünyagörüşünə malik olmaq lazımdır. Belə dünyagörüşünü...
Şəkil

БОРЬБА МОРСКИХ ГЕЗОВ

Тема: “Борьба морских гезов” Стандарты: 1.1.1.; 1.1.3. Цель: Раскрыть причины революции в Нидерландах, показав, что развитие капиталистических...
Tamara BAXŞƏLİYEVA, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun metodist müəllimi

AZƏRBAYCAN TARİXİ FƏNNİNDƏN LAYİHƏ DƏRSİ

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra cəmiyyət həyatının bütün sahələrində olduğu kimi, təhsil sahəsində də islahatlar keçirilməyə başladı. Təhsil islahatlarından irəli gələn və təlim-tərbiyədə...
Şəkil

Tarix dərslərində vətənpərvərlik hissinin aşılanması

“Ancaq indi müstəqil Azərbaycanın hər bir gənci məktəbdə milli təhsil alaraq, öz xalqının, millətinin qədim zamanlardan indiyə qədər olan tarixini gərək yaxşı bilsin. Əgər bunu bilməsə, o, həqiqi vətəndaş ola...
Şəkil

GƏNCLƏRİN ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIĞI İLƏ TARİX DƏRSİ ARASINDA FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ TƏCRÜBƏSİNDƏN

Ulu Öndərimiz təhsil haqqında danışarkən demişdir: “Təhsil millətin gələcəyidir”. Bəli, şübhəsiz ki, bu fikir çox böyük uzaqgörənliklə deyilmişdir. Belə ki, hazırda dünyada ən qabaqcıl, inkişaf etmiş, güc...
Şəkil

Yeni üsulla tədris olunan dərs prosesinin üstünlükləri

Artıq bir neçə ildir ki, respublikamızın bütün tədris məktəblərində kurikulum əsasında dərslər tədris olunur. Bu üsul Şərur rayonunun Sərxanlı kənd tam orta məktəbində də geniş tətbiq edilir. Bu üsulun ənənəvi...