4:39 pm - Çərşənbə İyul 26, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNELERİ TARİX Subscribe to DƏRS NÜMUNELERİ TARİX

Şəkil

Tarix dərslərində vətənpərvərlik hissinin aşılanması

“Ancaq indi müstəqil Azərbaycanın hər bir gənci məktəbdə milli təhsil alaraq, öz xalqının, millətinin qədim zamanlardan indiyə qədər olan tarixini gərək yaxşı bilsin. Əgər bunu bilməsə, o, həqiqi vətəndaş ola...
Şəkil

GƏNCLƏRİN ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIĞI İLƏ TARİX DƏRSİ ARASINDA FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ TƏCRÜBƏSİNDƏN

Ulu Öndərimiz təhsil haqqında danışarkən demişdir: “Təhsil millətin gələcəyidir”. Bəli, şübhəsiz ki, bu fikir çox böyük uzaqgörənliklə deyilmişdir. Belə ki, hazırda dünyada ən qabaqcıl, inkişaf etmiş, güc...
Şəkil

Yeni üsulla tədris olunan dərs prosesinin üstünlükləri

Artıq bir neçə ildir ki, respublikamızın bütün tədris məktəblərində kurikulum əsasında dərslər tədris olunur. Bu üsul Şərur rayonunun Sərxanlı kənd tam orta məktəbində də geniş tətbiq edilir. Bu üsulun ənənəvi...

TARİX VƏ BİOLOGİYA DƏRSLƏRİNDƏ FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ TƏCRÜBƏSİNDƏN

Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları öz çıxışlarında dəfələrlə bildirmişdir: “Müasir dünyada hər şeyi elm, bilik, təhsil həll edir”. Bəli, bu fikirlə razılaşmamaq çox çətindir. Belə ki, yaşadığımız...

Türkiyə Qafqaz xalqlarının xəzinəsi. İslamın töhfələri

Fənn: Azərbaycan tarixi. Sinif: VII sinif. Mövzu: “Türkiyə Qafqaz xalqlarının xəzinəsi. İslamın töhfələri” Məqsəd: 1. İslam mədəniyyətinin dünya mədəniyyətinə təsirini izah edir. 2. Türk xalqlarının mədəniyyətinə...
Şəkil

Tarix və müasirlik

Tarixi yaddaşsızlıq və unutqanlıq xalqımıza baha başa gələ bilər. Azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törədilən ağır cinayətləri unutmamaq, böyüyən nəsli bədxah qüvvələrin məkirli niyyətlərinə qarşı ayıq-sayıqlıq...
Şəkil

TARİX DƏRSLƏRİNDƏ ROLLU OYUNLARDAN İSTİFADƏ

“Təhsil millətin gələcəyidir.” Heydər Əliyev Bu gün Azərbaycan təhsilində istifadə olunan yeni təlimin müxtəlif metod və üsulları var. Bu baxımdan dərslərimin daha maraqlı, canlı, təsirli olması üçün müxtəlif...

Şah İsmayıl Xətai yaradıcılığında insani keyfiyyətlərin əksi

Klassik Azərbaycan poeziyasına nəzər yetirəndə diqqətimizi cəlb edən əsas nüanslardan biri insanın mənəvi saflığına xüsusi önəm verilməsidir. Əfzələddin Xaqaninin, Nizami Gəncəvinin, İmadəddin Nəsiminin əsərlərində...
Qiymətləndirmə

“Albanların yadellilərə qarşı mübarizəsi” dərsinin tədrisi (IV sinif)

Standart: 1.2.1., 3.1.1. Mövzu: Albanların yadellilərə qarşı mübarizəsi. Təlim nəticəsi: 1. Albaniya dövlətinin daxili və xarici siyasətini izah edir. 2. Albaniya haqqında mənbələr əsasında məlumat toplayır, təqdim edir. İnteqrasiya:...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Tarix

Bölmədə ən önəmli məsələlərdən biri ötən tədris ilində (2014-2015-ci tədris ili) əldə edilmiş nailiyyətlərdən bəhs olunması, bu nailiyyətlərlə yanaşı, buraxılmış səhvlərin təhlil edilməsi, daha sonra isə...