2:30 pm - Cümə axşamı May 5, 2016

ARXİV: DƏRS NÜMUNELERİ TARİX Subscribe to DƏRS NÜMUNELERİ TARİX

Şah İsmayıl Xətai yaradıcılığında insani keyfiyyətlərin əksi

Klassik Azərbaycan poeziyasına nəzər yetirəndə diqqətimizi cəlb edən əsas nüanslardan biri insanın mənəvi saflığına xüsusi önəm verilməsidir. Əfzələddin Xaqaninin, Nizami Gəncəvinin, İmadəddin Nəsiminin əsərlərində...
Qiymətləndirmə

“Albanların yadellilərə qarşı mübarizəsi” dərsinin tədrisi (IV sinif)

Standart: 1.2.1., 3.1.1. Mövzu: Albanların yadellilərə qarşı mübarizəsi. Təlim nəticəsi: 1. Albaniya dövlətinin daxili və xarici siyasətini izah edir. 2. Albaniya haqqında mənbələr əsasında məlumat toplayır, təqdim edir. İnteqrasiya:...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Tarix

Bölmədə ən önəmli məsələlərdən biri ötən tədris ilində (2014-2015-ci tədris ili) əldə edilmiş nailiyyətlərdən bəhs olunması, bu nailiyyətlərlə yanaşı, buraxılmış səhvlərin təhlil edilməsi, daha sonra isə...
Şəkil

Azərbaycan tarixi dərslərində şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi

Gələcək cəmiyyətin tərəqqisi gənc nəslə nəyi və necə  öyrətməyimizdən asılıdır                                                             Heydər  Əliyev Müasir...
Şəkil

Tarix fənninin tədrisi prosesində layihə işinin təşkili və rolu

Məqalə tarix dərslərində layihə işinin düzgün təşkili və dərsin effektivliyinin artırılması barədədir. Layihə işinin növləri, planlaşdırılması və nümunələri haqqında geniş məlumat verilir. İnsan həyatında...
Şəkil 2

Ermənilərin ərazi iddiaları – saxtakarlıq və tarixi həqiqətlər

Azərbaycanın əzəli torpaqları hesabına (həmçinin Türkiyənin) “erməni dövləti” yaratmaq istəyən ermənilər özlərinin məkrli niyyətlərini həyata keçirmək məqsədi ilə XVII əsrin sonu -XVIII əsrin əvvələrində...

Bir dərsliyin tarixi və filoloji səhvləri

Təlim prosesində fənlərarası əlaqənin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, “Azərbaycan tarixi” dərsliyini (Azərbaycan tarixi, X sinif. Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2012-ci il, 240 səhifə) vərəqləməli...
Xaqani İSMAYIL,
“Təhsil problemləri” qəzetinin əməkdaşı

ORTA ASİYADA DAŞNAK FACİƏLƏRİ BÖYÜK ERMƏNİSTAN İDDİALARI FONUNDA

Daşnakların I Dünya Savaşı dönəmində törətdikləri zəncirvari vəhşiliklər Anadolu, Qafqaz, İran bölgəsi ilə kifayətlənməyib, Orta Asiya bölgələrinə də sıçramışdı.  1918-ci ilin fevralında Fərqanə vadisində...

Ümumtəhsil məktəblərində fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar tarix dərslərində xəritə üzərində işin təşkilinə dair

Giriş (tarix xəritələrinin təsnifatı) Cəmiyyətin həyatı, inkişafı və dəyişməsi müəyyən bir məkan çərçivəsində baş verir. Həmin məkanın təbii-coğrafi şəraiti insanların həyat tərzinə, məşğuliyyətlərinə,...

İstanbulda təhsil alan Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan “Bürhani-tərəqqi” qəzeti

1906-1911-ci illərdə Həştərxanda şamaxılı Mustafa Lütfi Hacı Sədrəddin oğlu İsmayılov (Şirvanski) tərəfindən Azərbaycan dilində nəşr olunan “Bürhani-tərəqqi” qəzeti haqqında informasiya axtarışına çıxmışdım. “Bürhani-tərəqqi”-“tərəqqinin,...