5:54 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: MÜSABİQE Subscribe to MÜSABİQE

olimpiada

Azərbaycanda idman və Olimpiya hərəkatı: inkişaf tarixi, nəticələr və perspektivlər

Əsası Yunanıstanda qoyulmuş qədim olimpiya oyunlarının bu günədək keçdiyi yol bəşər sivilizasiyasını, təkamülün tarixini özündə canlı şəkildə əks etdirir. Olimpiya oyunları hər zaman insanları maraqlandırmış,...

İctimai və dövlət maraqlarını müdafiə etmək vətəndaşlıq borcumuzdur

Milli dövlətçilik maraqlarının qorunmasında vətəndaş təəssübkeşliyi Milli dövlətçilik maraqları hər zaman, hər yerdə qorunmalıdır. Bu, müzakirə olunmayan və etirazsız qəbul edilməli bir konsepsiyadır. Təkcə minillik...
Milli mənəvi dəyərlər

Milli-mənəvi dəyərlər hər bir vətəndaşın qürur mənbəyidir

Müharibə dövrünün uşaqlarından bəhs edən “Şərikli çörək” filmindəki qırçı Məhəmmədi çoxları tanıyır. Onun balaca Vaqiflə dostluğu tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanır. Vaqif son ana...
İqtisadiyyat

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATI

ABŞ dövlətçiliyinin əsasını qoyanlar hesab edirdilər ki, cəmiyyətin taleyi idarə edənlərin şəxsi keyfiyyətlərindən asılı olmamalıdır, çünki “insanlar heç də mələk deyillər”. Bunu nəzərə alaraq onlar...
Tolerant

DİNİ DÖZÜMLÜLÜYÜN AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİ BEYNƏLXALQ DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏ

Təbiət etibarilə insanlar bir-birindən zahiri görünüşünə, dilinə, dininə və s.dəyərlərinə görə seçilsələr də Yer üzündə eyni dərəcədə yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququna malikdirlər. Bu qanunlara...

Novruz-yeni il, yeni arzular bayramıdır

“Novruz hər bir azərbaycanlının qəlbinin bayramıdır, hər bir insanın, ailənin bayramıdır, bizim müstəqil Azərbaycan Respublikasının bayramıdır. Böyük mənəvi gücə malik olan Novruz bayramı ulu əcdadlarımızın...