5:48 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: MƏKTUBLAR Subscribe to MƏKTUBLAR

Firuzə  Məmmədova-80

Sevimli ana-sevimli müəllim

Firuzə Məmmədova-80 Ey hörmətli müəllim! Hər könüldə yerin var. Hər kəddə hər şəhərdə Sənin meyvələrin var. Əkdiyin ağacların, Gülü, çiçəyi solmaz. Sənin kimi dünyada Barlı bağban tapılmaz. B.Vahabzadə Qədim...
Şərqiyyə Dadaşova,
 242 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi

Uşaq huquqları və vəzifələri

Şagirdlər bu haqda nə dərəcədə məlumatlıdırlar? Uşaq hüquqları hər bir dövlətin xüsusi diqqət ayırdığı sahədir. Çünki uşaqların hər biri dövlətin gələcəyidir. Azərbaycan Respublikasında uşaq hüquqları dövlətimizin...

Peşə məktəblərində istehsalat təlimi dərslərinin təşkili və keçirilməsi barədə

Peşə məktəblərində peşə-ixtisas öyrətmə həm nəzəri, həm də praktik olaraq, təcrübi yolla həyata keçirilir. Bu gün qüvvədə olan tədris planlarına görə peşə məktəblərində istehsalat təlimi dərslərinin həcmi...
Yəhya Səfərov,
V.H.Ağayev adına 7 nömrəli Bakı 
Peşə Liseyinin 
direktoru

Təhsilin inkişafı üçün

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə “Azərabycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” təsdiq edilib. Strategiyada beş strateji istiqamətdə...

Fəal təlim müəllim-şagird əməkdaşlığını genişləndirir

Fransız yazıçısı Anatol Fransın belə bir məsəli var: “Bilikləri həzm etmək üçün onları iştaha ilə yemək lazımdır”. Öyrənmənin əsaslandırılması bu cəhətdən şagirdlərin bilikləri “iştaha ilə...
Xalçalarımız

Xalçalarımız-milli mədəni irsimiz

Tarixi eramızdan əvvəl ikinci minilliyə ehtimal edilən xalçaçılıq sənəti Azərbaycanda da özünəməxsus bir məktəb kimi formalaşıb. Qədim ipək yolunun ölkəmizdən keçməsi xalçaçılıq sənətinin inkişafına böyük...
Lamiyə 
Mehdiyeva

Müəllim adı şərəflidir dünyada

Müəllim yüksək əqidəyə, mədəniyyətə və mənəviyyata malik olub daim vətəndaşlıq nümayiş etdirməlidir. Bütün dövrlərdə müəllim əməyi yüksək qiymətləndirilmişdir. Tarixi şəxsiyyətlərin bu insanlar haqqında...
Məmməd Tahir,
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin baş metodisti

Təhsil işçiləri qəzetimiz haqqında

“Təhsil problemləri” qəzeti ötən illər ərzində təhsilin elə bir sahəsi yoxdur ki, ora nüfuz etməmiş olsun. Təhsil sahəsində olan uğurlarla bərabər, onun problem və qayğıları da mütəmadi olaraq bu qəzetin...
Məzburə Səfiyeva,
Nərimanov rayonu, 178 nömrəli tam orta məktəbin
təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, "Qabaqcıl təhsil işçisi"

Təhsilimizin inkişafı naminə

Azərbaycan 1991-ci il oktyabrın 18-də iyirminci əsrdə ikinci dəfə müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə köklü təhsil islahatlarının əsasını 1993-cü il iyun ayının 15-də yenidən hakimiyyətə qayıdan ulu öndər...

İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində nəzəri və istehsalat təlimindən perspektiv-tematik planların tərtib edilməsinə dair qeydlər

Məlum olduğu kimi, peşə təhsili müəssisələrində ayrı-ayrı fənlər üzrə perspektiv-tematik planlar yarımillik və illik tərtib olunur. Perspektiv-tematik planlara peşə hazırlığının əsas məqsədləri, təlimin əsas prinsipləri,...