6:11 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: MƏKTUBLAR Subscribe to MƏKTUBLAR

Fizikanın tədrisi zamanı kurikulumun tətbiqi

Kurikulumun tətbiqi prosesi təhsil islahatının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu proses ibtidai təhsil pilləsindən başlayaraq altıncı ildir ki, davam etdirilr. Keçən müddət ərzində ümumtəhsil məktəblərində...

Şagirdlərin marağı bizim Uğurumuzdur

Hazırda təhsil sistemində həyata keçirilən islahat proqramının əsas prinsipləri şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına yönəlmişdir. Azərbaycan müəlliminin qarşısında duran ən vacib məsələ tədris prosesində bu prinsiplərə...
Əminə Quliyeva,
27 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi

Öyrənəni axtarıcılığa necə sövq etməli

Müasir dövrümüzdə təlim-tərbiyə işinin əsas vəzifələrindən biri insanların yüksək, müstəqil düşüncə və fikir sahibi olmalarına, söz və əməl birliyinə riayət etmələrinə nail olmaqdır və bunun üçün müxtəlif...
Doqquz nömrəli tam orta məktəb

Ən şərəfli peşənin müəllifi-müəllim

5 oktyabr-bu təqvim bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də çoxminli müəllim ordusu üçün əziz gündür. Pedaqoq adını daşiyanlar özlərinin peşə bayramını qeyd edirlər. Bəşəriyyətin minillər boyu keçdiyi inkişaf...
Nargilə Məmmədova, 
238 nömrəli orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi

Təhsilimiz inkişaf edir

Bu gün Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil islahatının əsasında yeni fənn kurikulumlarının və qiymətləndirmə mexanizmlərinin yaradılması dayanır. Fənn kurikulumları artıq 6 ildir ki, tətbiq olunmağa başlamışdır....
Məktəbin idarə olunması

Məktəbin idarə olunmasının aktual məsələləri

Məktəb müasir cəmiyyətdə uşaqların təhsil almaq hüquqlarının təmin olunması ilə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün dövrlərdə məktəblərdə təlim prosesinin səmərəliliyi, təhsilin inkişafı cəmiyyətin iqtisad...
Kurslar

“UNİKAL-1” MMC-nin təlim kursu başa çatdı

Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qəbul olunmuş təhsil sahəsində “İslahat proqramı”nı möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində...
Səfər 
Əliyev,
Masallı rayonu, Mahmudavar kənd ümumi orta məktəbin riyaziyyat müəllimi

Şəxsiyyətin formalaşmasında riyaziyyatın rolu

Ümumtəhsil fənlərinin tədrisində qarşıya qoyulan başlıca vəzifə şagirdlərin fiziki və əqli cəhətdən inkişafını təmin etmək, onların şəxsiyyət kimi formalaşmasına nail olmaqdır. Bu səbəbdən riyaziyyatın müstəsna...
Xaçmaz 9 saylı məktəb

Çağırışaqədərki hazırlıq işi – Xaçmaz 9 ¹-li məktəb

Gənclərin orduda xidmət etmək üçün tərbiyələndirilməsi bizim əsas vəzifələrimizdən biri olmalıdır və bu vəzifələri biz ardıcıl surətdə həyata keçirməliyik. Heydər Əliyev Məktəblərimizdə həyata keçirilən...

“Dövlətim üçün layiqli vətəndaşlar yetişdirirəm”

Məktəb, maarif, təhsil işi ilə həmişə sıx bağlı olmuşam… Hesab edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa olsun, nədən olursa olsun, kəsib təhsilə xərcləməli, gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Bu, mənim...