5:49 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: MƏKTUBLAR Subscribe to MƏKTUBLAR

Xatirə Həsənova,
Ak.Z.Əliyeva adına Bərdə şəhər texniki  
fənlər təmayüllü məktəb-liseyin  müəllimi

Dərslərdə İKT-dən istifadə

“Müəllim insanları aydınlığa çıxaran işığa bənzəyir“ (Viktor Hüqo) Xalq arasında belə bir fikir mövcuddur ki, müəllim dəyişəndə cəmiyyət dəyişir. Bu onunla bağlıdır ki, insanların fikir və düşüncələrinin,...

Motivasiya fəal təlimdə dərsin mühüm mərhələsidir

Həyat böyük bir prosesdir. Bu prosesdə uğurla iştirak etmək üçün insan müasir tələblərə uyğun olan təhsilə malik olmalıdır. Təhsil də daim təkmilləşdirilməlidir. Heydər Əliyev Bu gün ölkəmizdə bütün sahələrdə...

İLLƏRİN FƏRƏHİ, İLLƏRİN TÖHFƏSİ…

İş yoldaşlarımız Elm-təhsil aləmində çalışanların ömür yolu çox qəribədir. Yaşa dolandan, müəyyən dövr keçəndən sonra istər-istəməz keçilən yola nəzər salırsan. Gözlərin qarşısında yaşanılan ömrün yaddaqalan...

Ədəbiyyat fənninin tədrisinin əsas prinsipləri və onun təşkilinə verilən əsas tələblər

Özünəməxsus sistemə malik olan təhsil, pillələri ilə mövcuddur. Gözlənilən nəticələri ilə fərqlənən bu pillələr bir-birini tamamlayır və ardıcıl sıralanmaqla təhsilin ümumi sistemini təşkil edir. Ona görə də...
Hacı xanım Qiymət Hüseynova, təqaüdçü müəllim

MƏNƏVİ SAFLAŞMA AYI

İyulun 10-dan müqəddəs Ramazan ayı başlanmışdır. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ramazan ayında milli mənəvi dəyərlərin düzgün təbliği istiqamətində maarifçilik işinin gücləndirilməsi, bu müqəddəs...

Qarşılıqlı qabiliyyət

Qabiliyyət hər kəsin fərdi xüsusiyyətidir.Yəni insanlar qabiliyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Fəaliyyət zamanı insanlar qabiliyyətinə uyğun uğur qazanır. Dərslərini yüksək səviyyədə mənimsəyən şagirdin...

ŞƏRƏFLİ BİR ÖMRÜN NAĞILI

Müəllimlik etmək ən şərəfli işdir. Heç kəsə sirr deyil ki, müəllim şəxsiyyətin yetişməsində və inkişafında böyük rol oynayır. Müəllimin haqqı valideyn haqqına bərabərdir. Çünki müəllim təhsil verməklə,...

RİYAZİYYAT OLİMPİADASININ İKİNCİ TURUNUN MƏSƏLƏLƏRİ

İstedadlı gənclərin aşkara çıxarılması, onların potensial imkanlarının inkişaf etdirilməsi təhsilimizin qarşısında duran vəzifələrdən biridir. Bu işdə fənn olimpiadalarının rolu böyükdür. Fənn olimpiadalarının...

MƏKTƏBİN İNFORMASİYA TƏHSİL MƏKANI

Müasir təhsil müəssisələri yüksək texnologiyalı mühitə uyğunlaşmağa can atırlar. Əgər 10 il bundan əvvəl tədris prosesində informatikanın öyrədilməsi və kompyuterin mənimsədilməsi əsas götürülürdüsə, son illərdə...

AZƏRBAYCAN TƏHSİLİ İNKİŞAF YOLLARINDA

Mən məruzəmi Heydər Əliyevin sözləri ilə başlamaq istəyirəm. “Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir. Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz”. İnsan...