5:55 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: MƏKTUBLAR Subscribe to MƏKTUBLAR

Sevimli müəllim

Naxçıvan MR, Şərur rayonunun Qarabağlar kəndində 01.07.1968-ci ildə anadan olub. Böyüdükcə atası Qulu kişinin maarifpərvərliyi, övladlarının təhsili ilə ciddi maraqlanması, ətrafında özündən böyük altı bacı-qardaşının...
Seymur Tağıyev, 
Zərdab Rayon Təhsil Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi, R.Rza adına Əlibəyli kənd tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllim

Ədəbiyyat dərslərində yeni texnologiyaların güclü və zəif cəhətləri

Fəal-interaktiv dərs məzmununa və quruluşuna görə xeyli fərqlidir. Fəal-interaktiv təlimin başlıca məqsədi şagirdləri fəallaşdırmaq, biliklərin qazanılmasında onların maksimum müstəqillik göstərməsini təmin etməkdir....
İlham Ağayev,
Masallı rayonu,
 Elşad Ağayev adına Hişkədərə kənd tam orta məktəbin
 direktoru

İdarəetmədə peşəkarlıq zəngin təcrübəyə əsaslanır

Təhsildə idarəetmə digər sahələrdən fərqli olaraq son dərəcə mürəkkəb və çoxcəhətlidir. Ulu öndər Heydər Əliyev “Təhsil millətin gələcəyidir” müdrik fikri ilə pedaqoji prosesdə rəhbərlik edən mütəxəssislərdə...

Altıncıların tarix dünyası

Məktəbimizdə gündəlik dərslərə ciddi yanaşan şagirdlər dedikcə çoxdur. Bu kiçik yazıda altıncılar barədə söhbət açmaq fikrindəyəm. İstər VIa, istərsə də VIb sinfində uşaqların tarix fənninə marağı böyükdür....

Bahar bayramı – yazın gəlişini andıran adət

Novruz bayramı yazın gəlişini simvolizə edən qədim xalq bayramıdır. Novruz Şimal yarımkürəsində astronomik yazın başlandığı, gecə-gündüz bərabərliyi günündə keçirilir. Bir sıra xalqlar yaz fəslinin gəlməsini...

TƏLƏBƏ RƏSSAMIN FƏRDİ SƏRGİSİ TƏŞKİL EDİLMİŞDİR

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi haqqında” 21 yanvar 2013-cü il tarixli sərəncamı və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2013-cü...

AİLƏ, MƏKTƏB VƏ CƏMİYYƏT – ŞƏXSİYYƏTİN FORMALAŞMASININ ANA XƏTTİDİR

Məlumdur ki, cəmiyyətin inkişafına təkan verən sosial proseslər şəxsiyyətin inkişafına da xüsusi təsir göstərir və mühüm tələblər irəli sürür. Cəmiyyətin inkişafının istiqamət-verici qüvvəsinə çevriləcək...

Təlimdə motivasiya

Təlim prosesinin mahiyyətini şərtləndirən cəhətlər çoxdur. Təlim deyildikdə öyrədənin rəhbərliyi və müvafiq vasitələrin köməyi ilə təhsil alanın (şagirdin) həyatı dərk etməsi prosesi başa düşülür. Həyatı...

Təhsildə yeni innovasiyalar

Təhsil anlayışı haqqında pedaqoji ədəbiyyatlarda verilən aydınlıq əsasən uşaqların və ya şagirdlərin öyrənmələri ilə məhdudlaşdırıldı. Müstəqillik dövründə bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsilində inkişafı...
Ramiz Əliyev,
psixologiya elmləri doktoru, 
professor

A.S.MAKARENKONUN PEDAQOJİ FƏALİYYƏTİ VƏ YARADICILIĞINDA PSİXOLOJİ İDEYALAR

Elə yaradıcı insanlar olur ki, sağlıqlarında, yaşadıqları dövrdə yüksək qiymətləndirilir, adı fəxrlə çəkilir, amma zaman, dövr keçdikdən sonra həm özü, həm də yaradıcılığı unudulur, bir qədər sonra isə heç...