6:10 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: MƏKTUBLAR Subscribe to MƏKTUBLAR

COĞRAFİYA FƏNNİNDƏN QEYRİ-ƏNƏNƏVİ DƏRSLƏR

Müasir dövrdə hər bir mövzu üzrə dərsə hazırlıq müəllimdən xüsusi yaradıcılıq tələb edir. Təbii ki, kurikulum islahatlarının tətbiq olunduğu təhsil sahəsində fənn kurikulumuna keçidlə əlaqədar müəllimlərin...
Sevinc Əliyeva,
Abşeron rayonu, Xırdalan qəsəbəsi 
3 nömrəli məktəb-liseyin direktoru

Məktəb direktorunun funksiyaları

Məktəbin idarə olunması mürəkkəb pedaqoji proses olub, onun həllinə verilən tələblər daim gözlənilməlidir. Bu işdə kollegiallıq gözlənilir, Təhsil qanunu və məktəbin Nizamnaməsi düzgün istiqamət üçün kompas rolunu...
Nazilə 
CƏbrayılova,
Bakı şəhəri, 68 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai
 sinif müəllimi

Təlimdə vətənpərvərlik tərbiyəsi

Əxlaq tərbiyəsinin ən mühüm tərkib hissəsi sayılan vətənpərvərlik pedaqoji prosesdə tədris olunan mövzunun məqsədində mütləq yer almalıdır. Buna baxmayaraq, “Ana dili” fənninin tədrisində vətənpərvərlik...
Naxcivan

İncəsənət fakültəsinin Musiqişünaslıq və metodika kafedrasının Qara Qarayev-95 adlı hesabat konserti keçirildi

Naxçıvan Dövlət Universiteti İncəsənət fakültəsinin Musiqişünaslıq və metodika kafedrasının SSRİ xalq artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, görkəmli Azərbaycan bəstəkarı və pedaqoqu Qara Qarayevin 95 illiyinə həsr...
Ölülər

Naxçıvan Dövlət Universitetinin incəsənət sahəsindəki uğurları

Son illərdə Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil sistemində də məqsədyönlü islahatlar aparılır. Əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu islahatları Prezident İlham Əliyev və Naxçıvan...

Təhsildə elektron resurslar

Təhsildə elektron resurslar İ nsan fəaliyyətinin bütün sahələrində, kompyuter texnologiyalarının tətbiqi, yeni elmin və fənnin – informatikanın yaranmasına səbəb oldu. Bu termin, ilk dəfə 60-cı illərdə Fransada...
Elnarə
İsmayılova, Sabunçu rayonu, Nəsimi Rzayev adına 169 nömrəli tam orta məktbin ingilis dili müəllimi

Dəyərli dərs vəsaiti

Bu yaxınlarda Azərbaycan Dillər Universitetinin baş müəllimi Qəzənfər Məmmədovun (baş elmi redaktor) və həmin universitetin dosenti f.e.n. Arif Hüseynovun (elmi redaktor) redaktəsi ilə Məhərrəmov Lətif İslam oğlunun tərtib...
Gülzar 
KƏlƏntƏrli, "Əməkdar müəllim",
238 nömrəli orta 
məktəbin 
ibtidai sinif müəllimi

O gün gələcək…

1992-ci ilin o qanlı fevral gecəsində ən müasir texnika ilə silahlanmış Ermənistan hərbi birləşmələri keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının köməyi və bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini...
İlahə HƏmidova,
Bərdə şəhər, 8 nömrəli tam orta məktəbin 
ingilis dili müəllimi

Kurikulumda qiymətləndirmə mexanizmləri

Kurikulum islahatının ən mühüm keyfiyyət göstəricisi şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsidir. Qiymətləndirmə sistemli proses olub, bir çox komponentləri əhatə edir. Kurikulumun tətbiqi ilə tədris işi aparan müəllim...
Mədinə
 Hacıyeva,
Qəbələ rayon, 
Vəndam qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin
ingilis dili müəllimi

İngilis dilinin tədrisində qeyri-standart dərslərin tətbiqi təcrübəsindən

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən “Təhsil əsri” elan edilən XXI əsrin ilk onilliyi təhsildə təlatümlər, innovasiyalar dövrü kimi qiymətləndirilə bilər. Təhsil dinamik və fasiləsiz prosesdir. İnkişaf...