3:16 pm - Cümə Yanvar 19, 9179

ARXİV: DƏRS NÜMUNESİ HƏYAT BİLGİSİ Subscribe to DƏRS NÜMUNESİ HƏYAT BİLGİSİ

6-cı sinif, 114 nömrəli tam orta məktəb

MADDƏNİN AQREQAT HALLARI

6-cı sinif üçün nəzərdə tutulmuş mövzunun Fizika və Həyat bilgisi fənn müəllimlərinin birgə tədrisi üçün layihə-blok dərs modeli Mövzu: “Maddənin aqreqat halları”. Alt Standart: 1.1.1. Maddənin xassələrini onların...
Şəkil

Azərbaycan ordusu

Mövzu: “Azərbaycan ordusu” Standart: 2.3.1. Məqsəd: Dövlətin ərazisinin, sərhədlərinin qorunmasında ordunun rolu. Məzmun xətti: Fərd və cəmiyyət. İnteqrasiya: tarix, Azərbaycan dili. İş forması: kollektivlə iş. İş...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R  Həyat bilgisi

  Həyat bilgisi fənninin şagirdlərdə ünsiyyət qurma və birlikdə çalışma kimi bacarıqların formalaşdırılmasında, onlarda mühakimə yürütmək, öz nöqteyi-nəzərlərini sərbəst ifadə etmək, öz hüquqlarını qorumaq...

Həyat bilgisi

STANDART: 1.1.1 Cisim, maddə və təbiət hadisələrinin sadə təsnifatını verir. MÖVZU: Təbiət hadisələri. MƏQSƏD: Cansız və canlı təbiətdə baş verən hadisələri fərqləndirir. Təbiət hadisələrini sadalayır, onlar...
Xırdalan şəhər 5 nömrəli  tam orta  
məktəb

III sinif. Həyat bilgisi. Fəsillər necə dəyişir

Mövzu: Fəsillər necə dəyişir. Standart: 1.1.1 Varlıq və hadisələrin mahiyyəti haqqında kiçik təqdimatlar edir. 1.1.3 “Zaman”, “məkan” anlayışlarını sadə formada izah edir. Məqsəd: Fəsillərin dəyişməsinin...
Aytən İmanova,
Naxçıvan şəhər 4 saylı tam orta məktəbin müəllimi

I siniflərdə ekskursiya məşğələlərinin təşkili

Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi qazanıldıqdan sonra bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də ardıcıl və məqsədyönümlü islahatlar həyata keçirilir. Bu gün hər bir müəllimin qarşısında duran ilk vəzifə...
Təbiət və biz

5-ci sinif Həyat bilgisi

Məlum olduğu kimi bu ildən 5-ci siniflərdə “Həyat bilgisi” fənni tədris olunur. Bu dərsliyin şagirdlərdə elmi dünyagörüşün yaranmasında çox böyük əhəmiyyəti var, xüsusilə kimya və fizikanın əsas anlayışlarının...

İbtidai siniflərdə Həyat bilgisi fənni üzrə yeni təhsil proqramının (kurikulumunun) tətbiqi nəticələri

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun İbtidai təhsilin kurikulumu şöbəsində “İbtidai siniflərdə Həyat bilgisi fənni üzrə yeni təhsil proqramının (kurikulumunun) tətbiqi nəticələrinin...

Həyat bilgisi fənnindən açıq dərsin icmalı

Mövzu: Təbiətdən istifadəMəzmun xətti: Təbiət və biz Standart: 1.1.2. Təbii resurslardan və təbiət hadisələrindən faydalanmaqla elmin rolunu izah edir. .4.1. Yaşadığı ərazidə ekologiyanın sağlamlaşdırılması üçün...

V siniflər üçün Həyat bilgisindən dərs nümunəsi

Mövzu: Vətəndaşlıq borcu Standartlar: 2.1.2. Dövləti cəmiyyətin həyatını tənzimləyən vahid siyasi təşkilat kimi izah edir. 3.2.1. Əxlaq və davranışlara təsir edən amilləri fərqləndirir. 3.2.2. Mənəvi borcun (təbiət,...