3:16 pm - Şənbə Yanvar 19, 9354

ARXİV: DƏRS ANA DİLİ Subscribe to DƏRS ANA DİLİ

Şəkil

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINDA QADIN OBRAZLARI

“Kitabi-Dədə Qor-qud” dastanları milli-mənəvi bütövlüyümü-zün, əxlaqi kamilliyimizin, etik dünyamızın mükəmməl toplusudur. Bu kamillik dünyamızın bir qütbünü də qadınlar – xanımlar təşkil edir. “Dastan”da...

MÜƏLLİMLƏR ÜÇÜN GƏRƏKLİ MƏLUMATLAR

Mövzu: Bağlayıcı Bildiyimiz kimi, bağlayıcı köməkçi nitq hissələrindən biridir. Geniş şəkildə VII sinifdə, əlaqəli şəkildə VIII (həmcins üzvlər bölməsində) və IX siniflərdə (mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini...
Şəkil

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Mövzu: “Mü-rəkkəb sözlər: Kəndxuda və muzdur” Standart: 2.1.1. Lüğətlərdən istifadə etməklə tanış olmadığı sözlərin mənasını müəy-yənləşdirir. 2.2.3. Mətndəki əsas fikir müəyyənləşdirilir. 4.1.2 Sözün...
Cədvəl

Şagird şəxsiyyətinin inkişafında oxunun rolu

Məzmun xətləri ümumi təlim nəticələrinin reallaşdırılması üçün müəyyən olunan fənn kurikulumunun zəruri hissəsidir. Şagirdlər məzmun xətlərinin köməyi ilə qazanılacaq bilik və bacarıqları aydın təsvir etmiş...
Şəkil

Bəxtiyar Vahabzadənin “Bayraq” şeirini necə tədris edirəm?

Artıq bir neçə ildir ki, ölkəmizdə təhsil islahatı uğurla həyata keçirilir. Bu prosesdə, təbii ki, müəllim aparıcı simadır. Dərsləri Kurikulum təhsil konsepsiyası əsasında qurmaq, yeni dərsliklərlə işləməyi öyrənmək,...
Şəkil

“P p” hərfi və səsi

Ulu öndər Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, müəllim dünyada yeganə şəxsiyyətdir ki, cəmiyyət özünün gələcəyini, uşaqların tərbiyəsini yalnız ona itibar edir. Bir Azərbaycan müəllimi kimi mənim də məqsədim gələcək...
Zülfiyyə Süleymanova,
Bərdə şəhəri T.İsmayılov adına 
1 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏN “GÜZGÜ” MÖVZUSUNDA “AÇIQ DƏRS”İN İCMALI

Mən Zülfiyyə Süleymanova 1993-cü ildə Bərdə şəhəri 2 nömrəli tam orta məktəbi bitirmiş, 1993-cü ildə ADPU-nun İbtidai metodika və pedaqoqikası fakültəsinə daxil olmuş və 1998-ci ildə həmin fakültəni bitirmişəm. 1998-ci...
Püstə Mehdiyeva, 
Akademik Zərifə Əliyeva adına Bərdə şəhər texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin ibtidai sinif müəllimi, 2010-cu il “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qalibi, 2012-ci il “Elektron Təhsil Müsabiqəsi”ndə respublika birincisi, əməkdar müəllim

Azərbaycan dili

Mən, Mehdiyeva Püstə Tahir qızı 1961-ci ildə Bərdə rayonunun Həsənqaya kəndində anadan olmuşam. Orta məktəbi də orada əla qiymətlərlə başa vurmuşam. Sonra Şuşa Beynəlmiləl Pedaqoji məktəbinə daxil olub, 1980-ci...
ŞƏKİL

Əvəzliyin morfoloji təhlili

Mövzu: Əvəzliyin morfoloji təhlili. Sinif: VI sinif Standart: 3.1.3. Mətnin hissələrini, abzaslarını əlaqələndirir. 4.1.2. Sözün qrammatik mənasını kontekstə uyğun izah edir. Məqsəd: 1.Əldə etdiyi məlumatları abzaslar...
Şəkil

Azərbaycan dili dərsində “Bir günlük xəlifə” mövzusunun tədrisi 5-ci sinif

Mövzu: “Bir günlik xəlifə” Standartlar: 1.2.3; 2.2.1; 2.2.3; 4.1.2 Məqsəd: – Təqdimat hazırlayarkən fikirlərinizi əsaslandırın. – Lüğət vasitəsilə mətndəki arxaizmlərin mənalarını araşdırır və müasir...