5:54 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: DƏRS -RİYAZİYYAT Subscribe to DƏRS -RİYAZİYYAT

Səbinə CƏFƏROVA, Bakı şəhəri Suraxanı rayonu 114 nömrəli tam orta məktəbin informatika müəllimi

ALQORİTMİN NÖVLƏRİ

5-ci sinif üçün nəzərdə tutulmuş mövzunun İnformatika fənn müəllimlərinin birgə tədrisi üçün layihə-blok dərs modeli Mövzu: “Alqoritmin növləri”. Standart: 2.2.1. Alqoritmin təsvir üsullarını izah edir. Məqsəd: –...
Şəkil

RİYAZİYYAT FƏNNİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Ölkəmizdə həyata keçirilən kurikulum islahatı hər bir müəllimin qarşısında mühüm vəzifələr qoyur. Başlıca vəzifəmiz isə cəmiyyətimiz üçün savadlı olmaqla yanaşı, xalqımızın dünəni, bu günü və sabahı üçün...
Şəkil

RİYAZİYYAT FƏNNİNDƏN AÇIQ DƏRS NÜMUNƏSİ

Mövzu: “x2 ꞊a tənliyinin həlli”. Standart: 2.2.2. Kvadrat tənlikləri həll edir. Məqsəd: x2 ꞊a tənliyinə aid çalışmaları həll etmək. İş forması: Kiçik qruplarla, fərdi iş. İş üsulu: Beyin həmləsi, müzakirə. Resurslar:...
Cəvahir NAĞIYEVA, Xırdalan şəhəri, B.Cəfərov adına texniki-təbiət fənləri təmayüllü 3 nömrəli məktəb-liseyin riyaziyyat müəllimi

FƏZA FİQURLARI

Mövzu: “Fəza fiqurları”. Standartlar: 3.1.4. 4.1.1. 4.2.1. Məqsəd: 1. Fəza fiqurlarını tanıyır. 2. Fəza fiqurlarının tillərinin, təpələrinin, üzlərinin sayını müəyyən edə bilir. İnteqrasiya: texnologiya, təsviri...
Şəkil

Riyaziyyat fənnindən “açıq dərs”in icmalı

Fənn: Riyaziyyat Mövzu: “Tez hesablama vərdişləri”. Standart: 1.1.7. Ədədləri model, sxem diaqram və riyazi ifadələrlə təsvir edir. 1.3.4.Toplama və çıxmaya aid müxtəlif növ sadə məsələləri həll edir. Dərsin gedişi: Motivasiya: 1....
Şəkil

İbtidai siniflərdə riyaziyyat dərslərində didaktik oyunların əhəmiyyəti

Müasir məktəbin əsas vəzifələrindən biri də intellektual, fəal, hazırcavab şagird yetişdirməkdir. Bu məqsəd üçün müəllim müxtəlif yollardan istifadə etməlidir ki, başqa sözlə, hansı yollarla öyrətməlidir ki, biliklər...
Şəkil

Riyaziyyat dərslərində İKT-dən istifadənin üstünlükləri

Azərbaycan Respublikasında yürüdülən təhsil siyasətinin tərkib hissəsi olan təhsil islahatı müəllimin üzərinə yeni vəzifələr qoyur. Təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək, onun strukturunda baş verən yenilikləri izləməklə...
Şəhla Həsənova,      
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu 246 nömrəli məktəb-liseyin riyaziyyat müəllimi

RİYAZİYYATDAN DƏRS NÜMUNƏSİ “Sahənin ölçülməsi”

Mövzu:“Sahənin ölçülməsi” Standart: 4.1.1.Ölçmənin nəticəsinin ölçü vahidindən və ölçmə alətindən asılılığını başa düşür, ölçmədə bunları nəzərə alır. 4.2.1.Ölçmələr aparmaqla bəzi fiqurların...
Şəkil

Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş riyaziyyat dərsi

Azərbaycan təhsili ilə bağlı keçirilən islahatlar bu gün hamımıza məlumdur. Bu islahatlar təhsilin bütün sahələrini əhatə edir.Bu islahatlar nəticəsində biz müəllimlər bütün çətinliklərdən çıxış yolu tapmaqğa...
Şəkil

Müsbət və mənfi ədədlər

Mövzu: “Müsbət və mənfi ədədlər” Standart: 1.1.1. Tam ədədləri oxuyur və yazır. Təlim nəticəsi: Müsbət və mənfi ədəd anlayışını qavradığını nümayiş etdirir. İş forması: Kollektiv və qruplarla iş. İş...