5:30 pm - Çərşənbə Avqust 16, 2017

ARXİV: DƏRS -RİYAZİYYAT Subscribe to DƏRS -RİYAZİYYAT

HƏSƏNOVA  Şəhla Ramazan qızı,
 Binəqədi rayonu 246 saylı məktəb-liseyin  riyaziyyat müəllimi

Çoxluq anlayışı

Çoxluq riyaziyyatın ilk riyazi anlayışlarindan biridir. O müxtəlif obyektlərin (kitabların, dəftərlərin, qoyunların, atların, uiduzların, ədədlərin, fiqurların və s) toplusudur. Çoxluğu əmələ gətirən obyekt onun elementi...
Şəkil

Yaradıcı xarakterli ev tapşırıqları

Riyaziyyat ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan ən mühüm fənlərdən biridir. İbtidai siniflərdə riyaziyyat fənninin öyrədilməsi düşüncə, məntiqi mühakimə, ümumiləşdirmə və s. qabiliyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə...
Şəkil

VII sinifdə riyaziyyatdan “Çoxhədli və onun standart şəkli” mövzusunun dərs planı

Mövzu: Çoxhədli və onun standart şəkli Standart: 2.2.1. Çoxhədlilər üzərində toplama, çıxma və vurma əməllərini yerinə yetirir. Təlim məqsədi: Çoxhədlini tanıyır və standart şəklə gətirir. İş forması: kollektivlə...
Şəkil

“Məlumatlar, qrafik formalar” mövzusunun tədrisinə aid dərs nümunəsi

Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində fəal təlimin tətbiq edilməsi təhsil islahatının əsas məqsədlərindən biridir. Fəal interaktiv təlim metoduna uyğun Riyaziyyatdan bir dərs nümunəsini oxuculara təqdim...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R  Riyaziyyat

  Bölmə iclasında əvvəlcə 2014-2015-ci dərs ilində riyaziyyatın tədrisi vəziyyəti ətraflı müzakirə olunmalı sonra fənnin tədrisini daha da yaxşılaşdırmaq üçün fikir mübadiləsi aparılmalıdır. Ölkəmizdə yeni...
Şəkil

Dəyişən cərəyan dövrəsinə sarğac və kondensator qoşulduqda, gərginliyin və cərəyanın qrafiklərinin bir-birinə keçidi

Dəyişən cərəyanın bu bölməsində abituriyentlər daima yanlışlığa yol verirlər. Abituriyentlər cəbrdən bəzi mövzuları mükəmməl bilmədikdə testlərdə yanlış nəticə əldə edirlər. Nəticə etibarilə TQDK-nın verdiyi...
Mustafayeva Gülnarə 
İbrahim qızı,
Göygöl şəhəri,
S.Vurğun adına
3 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi

R İ Y A Z İ Y Y A T VII SİNİF

DƏRS 3.12 Birdəyişənli xətti tənlik STANDART: 2.2.2. Mövzu: Birdəyişənli xətti tənliyi, modul işarəsi daxilində dəyişəniolan tənliyi və ikidəyişənli iki xətti tənliklər sistemini həll edir. Təlim nəticəsi: Birdəyişənli...
Tıq Tıq xanım

RİYAZİYYAT DƏRSLƏRİNİN TƏDRİSİNDƏ NAĞILLARDAN NECƏ İSTİFADƏ EDİRƏM

“Müəllim adı ən yüksək addır. Mən yer üzündə müəllimdən yüksək ad tanımıram.”- deyən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sözlərini biz – pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan bütün müəllimlər başımız...
Nicat Mahmudov,
Yardımlı rayonu, Ə.Y.Hacıyev 
adına Nisəqala kənd tam orta 
məktəbin müəllimi

Riyaziyyat və fizika təbii inteqrativ fənlərdir

Ətraf aləmdə müxtəlif varlıq formalarının ciddi nizamlı qarşılıqlı fəaliyyətləri insanları daim düşündürmüşdür. Ən ümumi şəkildə varlıq insanın düşüncə və iradəsindən asılı olmayaraq mövcud olan, hiss...

Riyaziyyatı necə tədris etməli?

Günümüzdə, dərsin məzmununun əsasən dərs kitablarından alındığı, şagirdlərin təəccüb dolu baxışlarla dərs izləyən vəziyyətdə olduğu, biliklərin soruşulmadığı ya da qarşılıqlı düşüncə mübadiləsinə çox...