8:57 pm - Cümə axşamı Yanvar 19, 2017

ARXİV: DƏRS -RİYAZİYYAT Subscribe to DƏRS -RİYAZİYYAT

217 saylı tam orta məktəb

Həvəskar riyaziyyatçılar

Bu dəfə şagirdlərimin marağını nəzərə alaraq riyaziyyat fənnindən bəhs edən bir dərs nümunəsi hazırlamaq qərarına gəldim.Şagirdlərimin riyazi bacarığları, bu fənnə olan həvəsləri ,məntiqi təfəkkürünün inkişaf...
Kub

Kub və düzbucaqlı paralelepipedin həcmi

Mən 20 ildir ki, tam orta məktəbdə riyaziyyat fənnini tədris edirəm. Birinci ildir ki, kurikulum təlim üsulu ilə 5-ci sinifdə riyaziyyat dərsi deyirəm. Kurikulum terminini eşidəndə onun nələrə qadir olduğunu bilmirdim. Açığı...
Sevda Rəhimova,
Bakı şəhəri, 242 nömrəli tam orta məktəbin
riyaziyyat müəllimi

Riyaziyyat dünən, bu gün və sabah

Müdriklərin fikrincə “Dünya riyaziyyat dilində yazılmış bir kitabdır, bunu ancaq həmin dilə yiyələnənlər öyrənə bilər” və ya “Riyaziyyat bizim sivilizasiyanın təməl daşlarından biridir”. Bu fikirləri...
Bucaqlar

Bucaqlar və onların ölçülməsi (IV sinif)

Mövzu: Bucaqlar və onların ölçülməsi Standart: 3.2.- Sadə həndəsi fiqurların bəzi xassələrini bilir və onlardan çalışmaların həllində istifadə edir. Məqsəd: Dərsin sonunda şagird: -bucaqları növlərinə görə ayırır; -bucaqları...
Günay Hüseynova,
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 
Kurikulum Mərkəzi

Gündəlik planın mərhələlər üzrə aparılmasında gözlənilən tələblər

Təlimin səmərəli təşkili müəllimin peşəkarlığından, pedaqoji ustalığından, bu işə məsuliyyətlə yanaşmasından asılıdır. Gündəlik planlaşdırma müəllim yaradıcılığının tərkib hissəsi olub, şagirdlərin...

Düzbucaqlı üçbucağın medianları arasında münasibətlər

Düzbucaqlı üçbucağın medianları arasındakı münasibətlər məlum olduqda bir sıra məsələləri həll etmək asan olur. Əvvəlcə düzbucaqlı üçbucağın medianları arasındakı münasibəti tapaq. ABC, düzbucaqlı üçbucağının...
İşçi vərəqləri

Riyaziyyat ( IV sinif)

Mövzu: Vurma əməlinin xassələri. Məzmun standartı: 1.2.1. Hesab əməllərinin xassələrini şərh edir. 1.2.2. Hesab əməllərinin xassələrindən hesablamalarda istifadə edir. 1.2.3. Məsələlərin həllində hesab əməlləri...

Həndəsədən dərs nümunəsi

Şagirdin bacarıq və istedadının üzə çıxmasında həndəsə fənninin rolu son dərəcə boyükdür.Həndəsi məşğələlər şagirdlərdə cizgiləri düzgün ifadə etmək bacarığı formalaşdırır.Həndəsənin tədrisində şagirdin...
4 nömrəli orta məktəb

Riyaziyyat dərslərində rollu oyunların keçirilməsi təcrübəsindən

“Elm sərkərdə, təcrübə isə onun əsgəridir”. (Leonardo da Vinçi) Riyaziyyat dərslərində müxtəlif oyunların keçirilməsi şagirdlərin yalnız birbaşa təcrübəsindən deyil, həm də simulyasiya edilmiş təcrübədən...

Dərs nümunəsi

Fənn: Riyaziyyat Sinif:-IIIa Standart: 1.3.4 Vurma cədvəlindən istifadə edir. 1.3.5 1000 dairəsində ikirəqəmli və üçrəqəmli ədədləri birrəqəmli ədədlərə vurur və bölür, nəticələrin doğruluğunu yoxlayır. Mövzu:...