4:34 am - Cümə Dekabr 15, 2017

ARXİV: DƏRS -RİYAZİYYAT Subscribe to DƏRS -RİYAZİYYAT

Tıq Tıq xanım

RİYAZİYYAT DƏRSLƏRİNİN TƏDRİSİNDƏ NAĞILLARDAN NECƏ İSTİFADƏ EDİRƏM

“Müəllim adı ən yüksək addır. Mən yer üzündə müəllimdən yüksək ad tanımıram.”- deyən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sözlərini biz – pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan bütün müəllimlər başımız...
Nicat Mahmudov,
Yardımlı rayonu, Ə.Y.Hacıyev 
adına Nisəqala kənd tam orta 
məktəbin müəllimi

Riyaziyyat və fizika təbii inteqrativ fənlərdir

Ətraf aləmdə müxtəlif varlıq formalarının ciddi nizamlı qarşılıqlı fəaliyyətləri insanları daim düşündürmüşdür. Ən ümumi şəkildə varlıq insanın düşüncə və iradəsindən asılı olmayaraq mövcud olan, hiss...

Riyaziyyatı necə tədris etməli?

Günümüzdə, dərsin məzmununun əsasən dərs kitablarından alındığı, şagirdlərin təəccüb dolu baxışlarla dərs izləyən vəziyyətdə olduğu, biliklərin soruşulmadığı ya da qarşılıqlı düşüncə mübadiləsinə çox...
Şəkil 2

Xırdalan məktəblərində fənn kurikulumlarının uğurlu tətbiqi

Əbəs yerə deyilmir ki, respublikada həyata keçirilən təhsil islahatı təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində, bütövlükdə təhsil sisteminin strukturu, idarəsi və iqtisadiyyatında köklü yeniləşmənin həyata keçirilməsini...
Gəlin tapaq

Riyaziyyat IV sinif

Mövzu: Vurma əməlinin xassələri Məzmun standartı: 1.2.1. Hesab əməllərinin xassələrini şərh edir. 1.2.2. Hesab əməllərinin xassələrindən hesablamalarda istifadə edir. 1.2.3. Məsələlərin həllində hesab əməlləri arasındakı...
Nailə Əzizova,
Xırdalan 3 nömrəli məktəb-liseyin riyaziyyat müəllimi

Riyaziyyat şagirdlərə ibtidai sinifdən sevdirilməlidir

İnsanın təfəkkürü, zehni inkişafı, yeni anlayışları dərketmə bacarığı və gündəlik fəaliyyətində onu səmərli şəkildə tətbiq etmək bacarığı – intellektinin səviyyəsindən asılıdır. Zehnin ən məhsuldar...
217 saylı tam orta məktəb

Həvəskar riyaziyyatçılar

Bu dəfə şagirdlərimin marağını nəzərə alaraq riyaziyyat fənnindən bəhs edən bir dərs nümunəsi hazırlamaq qərarına gəldim.Şagirdlərimin riyazi bacarığları, bu fənnə olan həvəsləri ,məntiqi təfəkkürünün inkişaf...
Kub

Kub və düzbucaqlı paralelepipedin həcmi

Mən 20 ildir ki, tam orta məktəbdə riyaziyyat fənnini tədris edirəm. Birinci ildir ki, kurikulum təlim üsulu ilə 5-ci sinifdə riyaziyyat dərsi deyirəm. Kurikulum terminini eşidəndə onun nələrə qadir olduğunu bilmirdim. Açığı...
Sevda Rəhimova,
Bakı şəhəri, 242 nömrəli tam orta məktəbin
riyaziyyat müəllimi

Riyaziyyat dünən, bu gün və sabah

Müdriklərin fikrincə “Dünya riyaziyyat dilində yazılmış bir kitabdır, bunu ancaq həmin dilə yiyələnənlər öyrənə bilər” və ya “Riyaziyyat bizim sivilizasiyanın təməl daşlarından biridir”. Bu fikirləri...
Bucaqlar

Bucaqlar və onların ölçülməsi (IV sinif)

Mövzu: Bucaqlar və onların ölçülməsi Standart: 3.2.- Sadə həndəsi fiqurların bəzi xassələrini bilir və onlardan çalışmaların həllində istifadə edir. Məqsəd: Dərsin sonunda şagird: -bucaqları növlərinə görə ayırır; -bucaqları...