3:03 pm - Cümə Avqust 22, 3084

ARXİV: DƏRS -RİYAZİYYAT Subscribe to DƏRS -RİYAZİYYAT

Şəkil 2

Xırdalan məktəblərində fənn kurikulumlarının uğurlu tətbiqi

Əbəs yerə deyilmir ki, respublikada həyata keçirilən təhsil islahatı təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində, bütövlükdə təhsil sisteminin strukturu, idarəsi və iqtisadiyyatında köklü yeniləşmənin həyata keçirilməsini...
Gəlin tapaq

Riyaziyyat IV sinif

Mövzu: Vurma əməlinin xassələri Məzmun standartı: 1.2.1. Hesab əməllərinin xassələrini şərh edir. 1.2.2. Hesab əməllərinin xassələrindən hesablamalarda istifadə edir. 1.2.3. Məsələlərin həllində hesab əməlləri arasındakı...
Nailə Əzizova,
Xırdalan 3 nömrəli məktəb-liseyin riyaziyyat müəllimi

Riyaziyyat şagirdlərə ibtidai sinifdən sevdirilməlidir

İnsanın təfəkkürü, zehni inkişafı, yeni anlayışları dərketmə bacarığı və gündəlik fəaliyyətində onu səmərli şəkildə tətbiq etmək bacarığı – intellektinin səviyyəsindən asılıdır. Zehnin ən məhsuldar...
217 saylı tam orta məktəb

Həvəskar riyaziyyatçılar

Bu dəfə şagirdlərimin marağını nəzərə alaraq riyaziyyat fənnindən bəhs edən bir dərs nümunəsi hazırlamaq qərarına gəldim.Şagirdlərimin riyazi bacarığları, bu fənnə olan həvəsləri ,məntiqi təfəkkürünün inkişaf...
Kub

Kub və düzbucaqlı paralelepipedin həcmi

Mən 20 ildir ki, tam orta məktəbdə riyaziyyat fənnini tədris edirəm. Birinci ildir ki, kurikulum təlim üsulu ilə 5-ci sinifdə riyaziyyat dərsi deyirəm. Kurikulum terminini eşidəndə onun nələrə qadir olduğunu bilmirdim. Açığı...
Sevda Rəhimova,
Bakı şəhəri, 242 nömrəli tam orta məktəbin
riyaziyyat müəllimi

Riyaziyyat dünən, bu gün və sabah

Müdriklərin fikrincə “Dünya riyaziyyat dilində yazılmış bir kitabdır, bunu ancaq həmin dilə yiyələnənlər öyrənə bilər” və ya “Riyaziyyat bizim sivilizasiyanın təməl daşlarından biridir”. Bu fikirləri...
Bucaqlar

Bucaqlar və onların ölçülməsi (IV sinif)

Mövzu: Bucaqlar və onların ölçülməsi Standart: 3.2.- Sadə həndəsi fiqurların bəzi xassələrini bilir və onlardan çalışmaların həllində istifadə edir. Məqsəd: Dərsin sonunda şagird: -bucaqları növlərinə görə ayırır; -bucaqları...
Günay Hüseynova,
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 
Kurikulum Mərkəzi

Gündəlik planın mərhələlər üzrə aparılmasında gözlənilən tələblər

Təlimin səmərəli təşkili müəllimin peşəkarlığından, pedaqoji ustalığından, bu işə məsuliyyətlə yanaşmasından asılıdır. Gündəlik planlaşdırma müəllim yaradıcılığının tərkib hissəsi olub, şagirdlərin...

Düzbucaqlı üçbucağın medianları arasında münasibətlər

Düzbucaqlı üçbucağın medianları arasındakı münasibətlər məlum olduqda bir sıra məsələləri həll etmək asan olur. Əvvəlcə düzbucaqlı üçbucağın medianları arasındakı münasibəti tapaq. ABC, düzbucaqlı üçbucağının...
İşçi vərəqləri

Riyaziyyat ( IV sinif)

Mövzu: Vurma əməlinin xassələri. Məzmun standartı: 1.2.1. Hesab əməllərinin xassələrini şərh edir. 1.2.2. Hesab əməllərinin xassələrindən hesablamalarda istifadə edir. 1.2.3. Məsələlərin həllində hesab əməlləri...