10:03 pm - Cümə Yanvar 20, 2017

ARXİV: DƏRS -RİYAZİYYAT Subscribe to DƏRS -RİYAZİYYAT

Xəritə

İnteraktiv təlim metodundan riyaziyyat dərslərində necə istifadə edirəm

İnteraktiv təlim şagirdlərin idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən dərsdir. İnteraktiv təlim tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkili...
Cavab

Riyaziyyatdan dərs nümunəsi

Fənn: Riyaziyyat. Mövzu: Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi. Standart: 1.1.7. Ədədləri model sxem diaqram və riyazi ifadələrlə təsvir edir. 1.2.6. Toplama və çıxma əməllərinin komponentləri və nəticələri...
Düşün

Kəsrlər, hissələr

Açıq dərs planı Mövzu: Kəsrlər, hissələr Standartlar: 1.1.7. Sadə kəsrləri tanıyır, yazır və şərhlər verir. 1.1.9. Kəmiyyətin hissələrini kəsrlərin köməyi ilə sxematik təsvir edir. Məqsəd: Kəsri tamın bərabər...