4:40 pm - Çərşənbə İyul 26, 2017

ARXİV: DƏRS -RİYAZİYYAT Subscribe to DƏRS -RİYAZİYYAT

Həndəsədən dərs nümunəsi

Şagirdin bacarıq və istedadının üzə çıxmasında həndəsə fənninin rolu son dərəcə boyükdür.Həndəsi məşğələlər şagirdlərdə cizgiləri düzgün ifadə etmək bacarığı formalaşdırır.Həndəsənin tədrisində şagirdin...
4 nömrəli orta məktəb

Riyaziyyat dərslərində rollu oyunların keçirilməsi təcrübəsindən

“Elm sərkərdə, təcrübə isə onun əsgəridir”. (Leonardo da Vinçi) Riyaziyyat dərslərində müxtəlif oyunların keçirilməsi şagirdlərin yalnız birbaşa təcrübəsindən deyil, həm də simulyasiya edilmiş təcrübədən...

Dərs nümunəsi

Fənn: Riyaziyyat Sinif:-IIIa Standart: 1.3.4 Vurma cədvəlindən istifadə edir. 1.3.5 1000 dairəsində ikirəqəmli və üçrəqəmli ədədləri birrəqəmli ədədlərə vurur və bölür, nəticələrin doğruluğunu yoxlayır. Mövzu:...
Xəritə

İnteraktiv təlim metodundan riyaziyyat dərslərində necə istifadə edirəm

İnteraktiv təlim şagirdlərin idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən dərsdir. İnteraktiv təlim tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkili...
Cavab

Riyaziyyatdan dərs nümunəsi

Fənn: Riyaziyyat. Mövzu: Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi. Standart: 1.1.7. Ədədləri model sxem diaqram və riyazi ifadələrlə təsvir edir. 1.2.6. Toplama və çıxma əməllərinin komponentləri və nəticələri...
Düşün

Kəsrlər, hissələr

Açıq dərs planı Mövzu: Kəsrlər, hissələr Standartlar: 1.1.7. Sadə kəsrləri tanıyır, yazır və şərhlər verir. 1.1.9. Kəmiyyətin hissələrini kəsrlərin köməyi ilə sxematik təsvir edir. Məqsəd: Kəsri tamın bərabər...