3:16 pm - Bazar Yanvar 19, 9310

ARXİV: DƏRS NÜMUNELERİ İNFORMATİKA Subscribe to DƏRS NÜMUNELERİ İNFORMATİKA

Səbinə CƏFƏROVA, Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, 114 nömrəli tam orta məktəbin informatika müəllimi

İNFORMATİKA FƏNNİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

5-ci sinif üçün nəzərdə tutulmuş mövzunun İnformatika fənn müəllimlərinin birgə tədrisi üçün layihə-blok dərs modeli Mövzu: “Pəncərə” Standart: 3.1.2 Kompüterin əməliyyat sisteminə dair sadə anlayışları izah...
Şəkil

İNFORMATİKA FƏNNİNDƏN AÇIQ DƏRS NÜMUNƏSİ

Mövzu: “Dövrlər və naxışlar” Məzmun xətti 2: Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma. Standart: 2.2.2. Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırmanın əsas məsələlərinə yiyələndiyini nümayiş...
Şəkil

Qəbələ Peşə Məktəbində İKT proqramları fənnindən keçirilən “açıq dərs”in icmalı

Mövzu: “Klaviatura” Məqsəd: 1. Klaviaturanın quruluşu, əsas funksiyası haqqında məlumat vermək. 2. Şagirdlərlə birgə iş üsulu əsasında mövzunu araşdırmaq. 3. Kompüterdə işləyərkən klaviaturada “On barmaq” metodu...
Cədvəl

Proqramlaşdırma dillərindən biri — Turbo Paskal

Müxtəlif təyinatlı məsələlərin müasir kompüterlərdə həll olunması üçün standart proqramlar və tətbiqi proqramlar paketlərinin tətbiqi ilə yanaşı, hazırda istifadəçi tərəfindən hazırlanmış proqramlardan istifadə...
İlahə Həmidova,
  Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

I like flowers

Mən İlahə Arif qızı Həmidova 2005-ci ildə Azər-baycan Dövlət Pedaqoji Universi-tetinin Filologiya fakültəsinin ingilis dili ixtisasına daxil olmuşam. 2009-cu ildə həmin universi-teti bitirmişəm. Elə həmin ildən Bərdə...
Şəkil

YARADICI TƏHSİL VƏ KREATİV MÜHİT

Müasir təhsil mühiti daim dəyişməkdə və yeniləşməkdədir. Şagirdlərimiz multimedia dünyasında inkişaf etməlidirlər. Texnologiya elə sürətlə inkişaf edir ki, müəllimlərin yeni rəqəmsal alətlərlə ayaqlaşması bir...
Aytac RZAYEVA,
Xətai rayonu 24 №-li orta məktəbin informatika müəllimi

Təhsilimizin inkişafı

“O xalqı inkişaf etmiş saymaq olar ki, o xalqın təhsili öndədir “ (İlham Əliyev) Bütün sahələrdə olduğu kimi təhsilimizdə baş verən sürətli inkişaf, ənənəvilikdən-müasirliyə keçid, kreativ düşüncənin formalaşması...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R İnformatika

Hazırkı dövrdə cəmiyyətin və onun bütün sahələrinin inkişafı kompyuterlərin artan intellektual imkanlarından və internetin informasiya resurslarından geniş istifadə olunması ilə əlaqədardır. Ona görə də informatika...
Şəkil

İnformatika fənni üzrə dərs nümunəsi (V sinif)

Mövzu: İnformasiya resursları Standart: 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3 Məqsədlər: * “Informasiya resursları” anlayışını şərh edir; * Informasiya resurslarını əlamətlərinə görə təsnif edir; * Informasiya resurslarnı əsas...
Qiymətləndirmə

Dərsin fəal təlim mərhələləri üzrə planlaşdırma nümunəsi

Həyat böyük bir prosesdir. Bu prosesdə uğurla iştirak etmək üçün insan müasir tələblərə uyğun olan təhsilə malik olmalıdır. Təhsil də daim təkmilləşdirilməlidir. Bu gün ölkəmizin təhsil sahəsində aparılan işlərin...