3:11 pm - Cümə Noyabr 24, 1533

ARXİV: DERS-COĞRAFİYA Subscribe to DERS-COĞRAFİYA

ŞƏKİL

YER SƏTHİNDƏ XƏRİTƏSİZ SƏMTLƏNMƏ. SƏMTLƏNMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ÜSULLARI

Bir çox döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı səmtlənmə vacib şərtlərdən biridir. Məsələn, marşda, döyüşdə, kəşfiyyatda, hədəfgöstərmədə, hədəflərin və digər obyektlərin istiqamətlərinin seçilməsində,...
Cədvəl

Coğrafiya dərslərinin tədrisində interaktiv təlim metodlarından istifadə

Coğrafiya fənni üzrə 3 məzmun xətti müəyyənləşdirilmişdir. Müəyyən olunmuş məzmun xətlərinin köməyi ilə şagirdlərin şüurunda əhatə olunduqları təbiətin vahid, bütöv obrazı yaradılır. Şagird əvvəlcə yaşadığı...
Şəkil

Gündəlik dərsin planlaşdırılması

Fənn: coğrafiya. Sinif: VIa. Standart: 2.1.1. Yerin daxili quruluşunu, relyefini və orada baş verən hadisə və prosesləri təsvir edir. 2.1.2. İri relyef formalarını kontur xəritədə qeyd edir. Mövzu: “Vulkanlar və qeyzerlər” Məqsəd:...
Nailə Əsgərova,
Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb-liseyin coğrafiya müəllimi

Şagirdlərinin nailiyyəti onu Yaşadır

Nailə müəllim ötən günləri xatırladıqca xəyalı onu gənclik illərinə aparırdı. Qayğısız, tükənməz enerjili o günlərdə Nailə Əsgərova peşəkar müəllim kimi ad-san qazanmaq haqqında düşünürdü. O zaman onun...
Heyrət Vəliyev,                      
 Gədəbəy rayonu Habil Allahyarov adına Soyuqbulaq kənd tam orta məktəbinin və Pirbulaq kənd ümumi orta məktəbinin coğrafiya müəllimi

Coğrafiya fənnindən dərs nümunəsi

Mövzu: “Böyük şəhərlərin böyük problemləri”. Standart: 3.2.5. Ətraf mühitdə çirklənməyə məruz qalmış ərazilərin fotoalbo- munu hazırlayır. Məqsəd: 1. Ətraf mühitin çirklənməsində insanların fəaliyyətinin...

COĞRAFİYA DƏRSLƏRİ VƏ POEZİYA

Coğrafiya dərslərini maraqlı və əyani qurmaq məqsədilə coğrafi məzmunlu, kiçik həcmli şeir parçalarından istifadə etməyin əhəmiyyəti böyükdür. Dərslərdə poeziyadan istifadə edilməsi şagirdlərin yorğunluğunu aradan...
Əhmədova Güldəstə Məhəmməd qızı, 
Bərdə rayon 8 saylı orta məktəbin coğrafiya müəllimi

ƏSİRLİKDƏ olan göllərimiz

Azərbaycanın gölləri haqqında mövzunu keçərkən şagirdlərimə göllərimiz haqqında təqdimat hazırlamağı tapşırmışdım. Şagirdlərim təqdimatı təqdim edərkən diqqətimi qara xətlə haşiyələnmiş göllərin adı...
Şəkil

Meşələrin müasir ekoloji vəziyyəti

Dünya ölkələrində rast gəlinən təbii sərvətlərin içində meşələr xüsusi yer tutur. Meşə örtüyü həm təmiz hava, həm də göz oxşayan mənzərə deməkdir. Meşələrin insan sağlamlığı üçün əhəmiyyəti nəzərə...

Ayda BİOSFER varmı?

Məncə, mənim bu məqaləm oxucularda cox böyük bir marağa səbəb olacaq. Əvvəlcə, fursətdən istifadə edib təhsil aldığım (1993-1998) Bakl Dovlət Universitetinin Geologiya fakultəsinin dekanı Adil muəllim olmaqla butun professor...
Şəkil

Fəal dərsin quruluşunda bəzi problemlər

Biz bilirik ki müəllim gündəlik dərs planı hazırlayarkən mövzunu standarta uyğunlaşdırmalıdır. Standartı müəyyən etdikdən sonra məqsəd çıxarılır. Standart və mövzudan alınan məqsəd şagirdə uyğun olmalıdır....