3:16 pm - Bazar Yanvar 19, 9259

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏSİ TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT Subscribe to DƏRS NÜMUNƏSİ TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT

Estetika gözəllikdir

Hər birimiz gözəlliyi tam olaraq öz təbiətimizə uyğun şəkildə başa düşürük. Buna görə də gözəl, sadə, eyni halda mürəkkəb sözü vahid adlandırmaq olar. İnsan fitrəti pak, ilahi fitrət, Allah və həqiqət sorağında...
Zülfiyyə Süleymanova, 
Bərdə şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi

SƏHRALIQDAKI ŞƏHƏRLƏR

Təsviri incəsənət fənni şagirdlərin estetik dünyagörüşünü və hissiyyat aləmini inkişaf etdirmək, hadisələri bədii təsvir vasitəsi ilə ifadə etmək bacarıqlarını mənimsədilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Təsviri incəsənət

     Həyatı həyatın özündən də daha canlı, daha təsirli, cazibədar şəkildə təsvir və tərənnüm edən təsviri incəsənət irqindən, millətindən, təhsil-peşə səviyyəsindən asılı olmayaraq insanın mənəvi-estetik...