4:26 pm - Çərşənbə İyul 26, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

Sima HƏSƏNOVA, Nizami rayonu, 238 nömrəli tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi, Metodbirləşmə sədri

İNGİLİS DİLİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Mövzu: “Shopping”. Standartlar: 1.1.1. 2.1.2. Məqsəd: 1. Müzakirələr zamanı sadə sualları cavablandırır. 2. Kiçik həcmli dialoqlarda iştirak edir. 3. Sözləri seçir və qruplaşdırır. 4. Gördüyü əşya və hadisələrin...
İlahə Həmidova,
 Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

İNGİLİS DİLİNDƏN AÇIQ DƏRS NÜMUNƏSİ

Fənn: İngilis dili Sinif: IX Mövzu: “Biz dünyayıq”. Standart: 1.1.1; 2.1.1; 2.1.3; 3.1.4; 4.1.2 Məqsəd: Şagirdlərin diqqətini dünya miqyaslı dostluqlara, dostluq haqqında atalar sözü və deyimlərə çevirmək, “Biz dünyayıq”...
İlahə Həmidova,
  Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

İngilis dilindən dərs nümunəsi

Fənn: İngilis dili Sinif: VIII sinif Mövzu: Let flowers decorate our lives (Qoy güllər həyatımızı bəzəsin) Standart: 1.1.2 – dinlədiyi mətnin məzmununu hissələrə ayırır; 2.1.2 – müzakirələrdə mövzu ilə bağlı...
Şəkil

İngilis dili fənnindən dərs nümunəsi

Dərsin mövzusu: “My Home Town” Standart: 1.1.1, 2.1.2, 3.1.2. Məqsəd: Students: 1. Demonstrates understanding of a listening passage. 2. Knows the names of the historical and interesting places in Azerbaijan. 3. Differs the historical...
Таблица

Буква “ь”

Тема: “Буква “ь”. Её грамматические особенности” Стандарты: 2.1.1., 3.1.1., 3,1.2., 4.1.1. Цели: 1. Закрепить общие знания о букве “ь”, о её особенностях. 2....
Şəkil

Necə səyahət edə bilərsən? (How can you travel?)

Fənn: İngilis dili. Sinif: VI. Mövzu: Necə səyahət edə bilərsən? (How can you travel?) Standart: 1.1.2. Səyahətin səbəblərini şərh edir. 2.1.1. Səyahət yerlərini seçir. 3.1.1. Öz səyahət hislərini ifadə edir. 4.1.2....
Şəkil

Wild animals!

Mövzu: “Wild animals!” Standart: 1.1.1;2.1.2:2.1.3; 3.1.2; 4.1.2:4.1.3 Məqsəd: Student 1. Describes animals on the pictures. 2. Speaks about wild animals. 3. Asks and answers questions on “Wild animals”. 4. Writes the names of the...
Şəkil

İngilis dilindən dərs nümunəsi

Tofiqə Məmmədova 1983-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər Universitetinin ingilis dili fakültəsini bitirmiş, 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə “TƏRƏQQİ” medalı ilə təltif edilmişdir....
Şəkil

Heroes are Never Forgetten!

Sinif: VIII a Dərsin mövzusu: Heroes are Never Forgetten! Standart: 1.1.1;2.1.2:2.1.3; 3.1.2; 4.1.2:4.1.3. Məqsəd: 1. Shares demonstrates his her ideas on the heroes. 2. Talks about heroes and personalities who played great roles on our...
Şəkil

Types of Engineering

Engineering is a broad term that covers a wide range of applications and industries. Combining mathematics, science and technology, engineers produce creative solutions to real world problems. As a result there are many different types of engineering. Aerospace...