3:11 pm - Çərşənbə Noyabr 24, 1762

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

Şəkil

İNGİLİS DİLİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Fənn: İngilis dili Sinif: V Mövzu: “Uşaqlar günü”. Məqsəd: 1. Yeni sözlərdən istifadə edərək cümlələr qurmaq. 2. Bayramlar haqqında sual-cavabda iştirak etmək. 3. Uşaqlar günü haqqında danışmaq. Standart: 2.1.1.;...
Şəkil

RƏNGLƏR İNSANLARA TƏSİR EDİR

Sinif: VIII Mövzu: “Rənglər insanlara təsir edir”. Məqsəd: Rənglər haqqında öyrənmək; onların insanların həyatına təsiri, rolu barədə məlumat əldə etmək; təbiət, mədəniyyət və adət-ənənələrlə rənglərin...
İlahə HƏMİDOVA, Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

ÜNSİYYƏTİN TARİXİ

Fənn: İngilis dili. Sinif: VIII. Mövzu: “Ünsiyyətin tarixi”. Standart: 1.1.2.; 2.1.1.; 3.1.4.; 4.1.2. Meyar: Fikirləri bölüşməklə müxtəlif nitq modellərindən istifadə edir; Mətndəki məntiqi sıranı müəyyən edir; Məlumatın...
Sima HƏSƏNOVA, Nizami rayonu, 238 nömrəli tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi, Metodbirləşmə sədri

İNGİLİS DİLİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

Mövzu: “Shopping”. Standartlar: 1.1.1. 2.1.2. Məqsəd: 1. Müzakirələr zamanı sadə sualları cavablandırır. 2. Kiçik həcmli dialoqlarda iştirak edir. 3. Sözləri seçir və qruplaşdırır. 4. Gördüyü əşya və hadisələrin...
İlahə Həmidova,
 Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

İNGİLİS DİLİNDƏN AÇIQ DƏRS NÜMUNƏSİ

Fənn: İngilis dili Sinif: IX Mövzu: “Biz dünyayıq”. Standart: 1.1.1; 2.1.1; 2.1.3; 3.1.4; 4.1.2 Məqsəd: Şagirdlərin diqqətini dünya miqyaslı dostluqlara, dostluq haqqında atalar sözü və deyimlərə çevirmək, “Biz dünyayıq”...
İlahə Həmidova,
  Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

İngilis dilindən dərs nümunəsi

Fənn: İngilis dili Sinif: VIII sinif Mövzu: Let flowers decorate our lives (Qoy güllər həyatımızı bəzəsin) Standart: 1.1.2 – dinlədiyi mətnin məzmununu hissələrə ayırır; 2.1.2 – müzakirələrdə mövzu ilə bağlı...
Şəkil

İngilis dili fənnindən dərs nümunəsi

Dərsin mövzusu: “My Home Town” Standart: 1.1.1, 2.1.2, 3.1.2. Məqsəd: Students: 1. Demonstrates understanding of a listening passage. 2. Knows the names of the historical and interesting places in Azerbaijan. 3. Differs the historical...
Таблица

Буква “ь”

Тема: “Буква “ь”. Её грамматические особенности” Стандарты: 2.1.1., 3.1.1., 3,1.2., 4.1.1. Цели: 1. Закрепить общие знания о букве “ь”, о её особенностях. 2....
Şəkil

Necə səyahət edə bilərsən? (How can you travel?)

Fənn: İngilis dili. Sinif: VI. Mövzu: Necə səyahət edə bilərsən? (How can you travel?) Standart: 1.1.2. Səyahətin səbəblərini şərh edir. 2.1.1. Səyahət yerlərini seçir. 3.1.1. Öz səyahət hislərini ifadə edir. 4.1.2....
Şəkil

Wild animals!

Mövzu: “Wild animals!” Standart: 1.1.1;2.1.2:2.1.3; 3.1.2; 4.1.2:4.1.3 Məqsəd: Student 1. Describes animals on the pictures. 2. Speaks about wild animals. 3. Asks and answers questions on “Wild animals”. 4. Writes the names of the...