8:55 pm - Cümə axşamı Yanvar 19, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

Севиндж
Самедова,   
учитель начальных классов  средней школы №2 г.Шамахы

«Алфавит»

Проведение урока Русского языка по теме «Алфавит» во втором классе. Я, как учитель начальных классов больше внимания уделяю на развитие...
Şəkil

Буква “ь” Е е фонетические и лексические функции

План урока русского языка. Тема урокa: Буква “ь” Е е фонетические и лексические функции Стандарты: 2.1.1., 3.1.1., 3,1.2., 4.1.1. Цели урокa: – Закрепить...
Şəkil

İngilis dili fənnindən “Xeyriyyəçilik nədir” mövzusunun tədrisi

Əsası 1998-ci ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan təhsil islahatları ölkəmizdə uğurla həyata keçirilməkdədir. Milli kurikulum demokratizm, humanizm kimi prinsiplərdən çıxış etməklə, şagirdlərin...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Xarici dillər

Artıq səkkizinci ildir ki, bhthn tədris fənləri kimi, xarici dil də hmumtəhsil məktəblərində yeni təhsil proqramı əsasında I sinifdən əsas fənn kimi (ingilis, alman, fransız, rus, ərəb və fars dilləri), 2012/2013-ch tədris...
Şəkil

İngilis dilindən dərs nümunəsi

Grade: VII c Content lines: listening, speaking, reading, writing Content standards: 2.1.2 Uses speech pattern,models in dialogues. 3.1.4 Identifies the main idea on the topic. 4.1.2 Writes the descriptions of the given things and situations. Theme:...
Şəkil

İngilis dilinin səmərəli tədrisi metodikası

Son vaxtlar xarici dilin tədrisi metodikasında çox böyük yeniliklər əldə edilmiş və şagirdlərin xarici dilə davamlı yüksək marağı təlim prosesinə də təsir etmişdir. Avropa standartlarına inteqrasiya edərək ingilis dilinin...
Arif Əliyev,
Astara rayonu, B.Rüstəmov adına Asxanakəran kənd tam orta məktəbin müəllimi, Tərəqqi medalı laureatı

Xarici dilin öyrədilməsində mühitin rolu

Kurikulum təlimi bütün fənnlərin interaktiv təlim metodlarına uyğun keçirilməsinə böyük qayğı və diqqət tələb edir. Ümumi orta təhsil pilləsində 5-ci sinfə qədər (5-ci sinif də daxil olmaqla) kurikulum təliminə...
Şəkil

Əhəmiyyətsiz hesab etdiyimiz hər bir xırdalıq dərsin mənimsənilməsində önəmli faktora çevrilə bilər

Fəal təlim şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimdir. Bu zaman şagirdin imkan və bacarıqlarının aşkara çıxarılması,...
Samirə  Əjdərzadə,
Sabunçu rayonu, 309 nömrəli tam orta məktəbin tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

İngilis dili necə qloballaşdı və onu necə öyrətməliyik?

Bu sorğu ingilis dilinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən rəsmi dil olaraq qəbul edildiyindən sonra, bu dili öyrətmək üçün illərlə çalışan pedaqoqları düşündürən ən mühüm suallardan biri olub. Biz...
Gültən Məcidova,
Ağdam rayonu 149 nömrəli köçkün 
tam orta məktəbinin ingilis dili müəllimi

Tədris prosesində İKT-nin rolu və ondan düzgün istifadə qaydaları

Azərbaycan təhsilinin günü-gündən inkişaf etməsi, dünya təhsil sistemində özünəməxsus yer tutması çox sevindirici bir haldır. Dövlət başçısının “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin...