3:16 pm - Cümə axşamı Yanvar 19, 9167

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

Şəkil

İngilis dilindən dərs nümunəsi

Grade: VII c Content lines: listening, speaking, reading, writing Content standards: 2.1.2 Uses speech pattern,models in dialogues. 3.1.4 Identifies the main idea on the topic. 4.1.2 Writes the descriptions of the given things and situations. Theme:...
Şəkil

İngilis dilinin səmərəli tədrisi metodikası

Son vaxtlar xarici dilin tədrisi metodikasında çox böyük yeniliklər əldə edilmiş və şagirdlərin xarici dilə davamlı yüksək marağı təlim prosesinə də təsir etmişdir. Avropa standartlarına inteqrasiya edərək ingilis dilinin...
Arif Əliyev,
Astara rayonu, B.Rüstəmov adına Asxanakəran kənd tam orta məktəbin müəllimi, Tərəqqi medalı laureatı

Xarici dilin öyrədilməsində mühitin rolu

Kurikulum təlimi bütün fənnlərin interaktiv təlim metodlarına uyğun keçirilməsinə böyük qayğı və diqqət tələb edir. Ümumi orta təhsil pilləsində 5-ci sinfə qədər (5-ci sinif də daxil olmaqla) kurikulum təliminə...
Şəkil

Əhəmiyyətsiz hesab etdiyimiz hər bir xırdalıq dərsin mənimsənilməsində önəmli faktora çevrilə bilər

Fəal təlim şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimdir. Bu zaman şagirdin imkan və bacarıqlarının aşkara çıxarılması,...
Samirə  Əjdərzadə,
Sabunçu rayonu, 309 nömrəli tam orta məktəbin tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

İngilis dili necə qloballaşdı və onu necə öyrətməliyik?

Bu sorğu ingilis dilinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən rəsmi dil olaraq qəbul edildiyindən sonra, bu dili öyrətmək üçün illərlə çalışan pedaqoqları düşündürən ən mühüm suallardan biri olub. Biz...
Gültən Məcidova,
Ağdam rayonu 149 nömrəli köçkün 
tam orta məktəbinin ingilis dili müəllimi

Tədris prosesində İKT-nin rolu və ondan düzgün istifadə qaydaları

Azərbaycan təhsilinin günü-gündən inkişaf etməsi, dünya təhsil sistemində özünəməxsus yer tutması çox sevindirici bir haldır. Dövlət başçısının “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin...
Esmira Tağızadə,
Sumqayıt şəhəri, 31 nömrəli tam 
orta məktəbin ingilis dili müəllimi

Dərsdə idrak fəallığı reallaşmalıdır

Fəal və interaktiv təlimə əsaslanan şagirdlərin idrak fəallığının təmin olunması müəllimin səriştəsi və peşəkarlığı ilə həyata keçirilir. Təlim prosesində idrak fəaliyyətin təşkili və idarə olunması metodlarının...
Tapşırıq

Öyrətdikdə daha çox öyrənirik

Artıq altı ildir ki, Azərbaycan Respublikası ümumi təhsil pilləsində yeni fənn kurikulumları tətbiq olunur. İbtidai təhsil səviyyəsini yeni fənn kurikulumlarına əsasən başa vuran bu şagirdlər artıq ümumi orta təhsil...
TV

Müasir ingilis dili dərsi

Azərbaycan Respublikasının orta ümumtəhsil məktəblərinin ingilis dili proqramında baş verən əsaslı dəyişikliklər və hazırda həyata keçirilən kurikulum islahatı respublikanın dünya ölkələrinə inteqrasiyası tədris...
Aygun Məmmədova,
Xətai rayonu 95 N-li tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

Xarici dilin əlaqəli tədrisinə dair

Təhsilimiz artıq öz prioritetlərini dəqiq müəyyənləşdirmişdir. Sabitləşmiş təhsil prinsipləri əsasında yeni mərhələyə qədəm qoyaraq çoxprofilli təlimi əsas götürmüşdür. Bu prinsiplərdən biri və bəlkə də...