4:37 pm - Çərşənbə İyul 26, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

Şəkil

Əhəmiyyətsiz hesab etdiyimiz hər bir xırdalıq dərsin mənimsənilməsində önəmli faktora çevrilə bilər

Fəal təlim şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimdir. Bu zaman şagirdin imkan və bacarıqlarının aşkara çıxarılması,...
Samirə  Əjdərzadə,
Sabunçu rayonu, 309 nömrəli tam orta məktəbin tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

İngilis dili necə qloballaşdı və onu necə öyrətməliyik?

Bu sorğu ingilis dilinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən rəsmi dil olaraq qəbul edildiyindən sonra, bu dili öyrətmək üçün illərlə çalışan pedaqoqları düşündürən ən mühüm suallardan biri olub. Biz...
Gültən Məcidova,
Ağdam rayonu 149 nömrəli köçkün 
tam orta məktəbinin ingilis dili müəllimi

Tədris prosesində İKT-nin rolu və ondan düzgün istifadə qaydaları

Azərbaycan təhsilinin günü-gündən inkişaf etməsi, dünya təhsil sistemində özünəməxsus yer tutması çox sevindirici bir haldır. Dövlət başçısının “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin...
Esmira Tağızadə,
Sumqayıt şəhəri, 31 nömrəli tam 
orta məktəbin ingilis dili müəllimi

Dərsdə idrak fəallığı reallaşmalıdır

Fəal və interaktiv təlimə əsaslanan şagirdlərin idrak fəallığının təmin olunması müəllimin səriştəsi və peşəkarlığı ilə həyata keçirilir. Təlim prosesində idrak fəaliyyətin təşkili və idarə olunması metodlarının...
Tapşırıq

Öyrətdikdə daha çox öyrənirik

Artıq altı ildir ki, Azərbaycan Respublikası ümumi təhsil pilləsində yeni fənn kurikulumları tətbiq olunur. İbtidai təhsil səviyyəsini yeni fənn kurikulumlarına əsasən başa vuran bu şagirdlər artıq ümumi orta təhsil...
TV

Müasir ingilis dili dərsi

Azərbaycan Respublikasının orta ümumtəhsil məktəblərinin ingilis dili proqramında baş verən əsaslı dəyişikliklər və hazırda həyata keçirilən kurikulum islahatı respublikanın dünya ölkələrinə inteqrasiyası tədris...
Aygun Məmmədova,
Xətai rayonu 95 N-li tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

Xarici dilin əlaqəli tədrisinə dair

Təhsilimiz artıq öz prioritetlərini dəqiq müəyyənləşdirmişdir. Sabitləşmiş təhsil prinsipləri əsasında yeni mərhələyə qədəm qoyaraq çoxprofilli təlimi əsas götürmüşdür. Bu prinsiplərdən biri və bəlkə də...
Şəkil

My Family

II Sinif. Grade II Unit, Bölmə : My Family Topic, Mövzu : I love my family. Aims, Məqsədlər: Ailə üzvülərini şəkildə göstərmək. > Ailə üzvülərini adlandırmaq. > Ailə üzvülərinin adlarını tələffüz edir. >...

Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifi üçün “İngilis dili” dərsliyi haqqında

XXI əsrin başlanğıcı Azərbaycan təhsilində yeni bir səhifə açdı. Baş verən fundamental dəyişikliklər xalqımızın sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında öz əksini tapdı. Bu gün Azərbaycan təhsilində müəllim...
Motivasiya

Is lesson planning important for teachers?

As we know, Azerbaijan education develops day by day. I think this development depends on effective teaching. A key aspect of effective teaching is having a plan for what will happen in the classroom each day. Some teachers with experience say...