3:11 pm - Bazar ertəsi Noyabr 24, 1614

ARXİV: TƏXMİNİ PLANLAŞDIRMA Subscribe to TƏXMİNİ PLANLAŞDIRMA

Ümumtəhsil məktəblərinin IX – XI siniflərində Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası fənni üçün tədris materiallarının təxmini planlaşdırılması

IX sinif Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası 68 saat, həftədə 2 saat   1-ci dərs. “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası” kursunun təkrarı   İqtisadi və sosial coğrafiya. Giriş                     ...

2015-2016-cı tədris ili üçün Biologiya fənnindən IX-XI siniflər üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması

I yarımil   İnsan və onun sağlamlığı- IX sinif Həftədə 2 saat olmaqla illik 68 saat 1-ci dərs. Giriş: Azərbaycanda fiziologiya elminin inkişafında akademik A. Qarayevin rolu.   İnsan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq-...

Ümumtəhsil məktəblərinin IX – XI siniflərində Astronomiya fənni üçün proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması

      (həftədə 1 saat, cəmi 34 saat)       I yarımil 17 saat       I Fəsil.  Astronomiya Kainat haqqında elmdir.                    Kainatın formalaşması.       7 saat    1-ci dərs.   Giriş....

Ümumtəhsil məktəblərinin IX – XI siniflərində İngilis dili fənni üçün tədris materiallarının tematik planlaşdırılması

  IX sinif Cəmi 68 saat I yarımil 34 saat Lesson Theme Hour   Weboflanguage 13 Lesson 1 ThechangingEnglishlanguage 1 Favouritebooks 1 Lesson 2 Dictionaries and how to use them. Grammar: -able or -ible 1 Theknowledgechallenge 1 Lesson...

Ümumtəhsil məktəblərinin IX – XI siniflərində İNFORMATİKA tədris materialının tematik planlaşdırılması

  IX sinif (həftədə 1 saat,cəmi 34 saat)   № Mövzu və yarım mövzular Həftəlik dərs yükü I Yarımil I PASQAL PROQRAMLAŞDIRMA DİLİ  (22 saat ) 1. Proqram təminatının təsnifatı. 1 saat 2. Proqramlaşdırma...

IX-XI siniflər üzrə tarixdən proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması (2015-2016-cı dərs ili üçün )

    IX s. Azərbaycan  tarixi 68 Həftəlik  saatlar 2 I.Azərbaycan  XVII əsrin ikinci  yarısı-Səfəvilər  dövlətinin süqutu  dövründə   1.Azərbaycan  XVII əsrin ikinci yarısında   1 XVII...

Ümumtəhsil məktəblərinin IX – XI sinifləri üçün Riyaziyyatdan tədris materialının tematik planlaşdırılması

Ümumtəhsil məktəblərinin IX – XI sinifləri üçün Riyaziyyatdan tədris materialının tematik planlaşdırılması Ümumtəhsil məktəblərinin riyaziyyat müəllimləri, xüsusən də gənc riyaziyyat müəllimləri üçün nəzərdə...

ƏDƏBİYYAT

ƏDƏBİYYAT IX SİNİF 102 saat I yarımil (51 s) 1-ci dərs: Giriş. Bədii ədəbiyyat və həyat həqiqəti. 2-ci dərs: C.Cabbarlının həyatı və yaradıcılığı. 3-4 cüdərslər: «Ana» şeirinin məzmunu və təhlili. 5-ci dərs:...

IX-XI siniflər üzrə Azərbaycan dilindən proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması

 IX SİNİF 68 saat I yarımil 34 saat 1-3-cü dərslər: VIII sinifdə keçilmişlərin təkrarı. 4-5-ci dərslər: Mürəkkəb cümlə haqqında anlayış. 6-8-9-cu dərslər: RNİ: öyrədici inşa. 10-11-ci dərslər: Mürəkkəb cümlələrin...

FRANSIZ DİLİNDƏN PROQRAM MATERİALLARININ TƏXMİNİ PLANLAŞDIRILMASI

IX sinif Cəmi 68 saat I yarımil 34 saat IX sinif perspektiv planlaşdırması IX sinif dərsliyinə əsasən hazırlanmışdır. Module Unité Thème L’heure Module 1 Unité Protection de l’environnement 9 Découvertes 2 Communication...