5:48 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - BİOLOGİYA Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - BİOLOGİYA

Şəkil

BİOLOGİYA DƏRSLƏRİNDƏ İKT-DƏN İSTİFADƏ TƏCRÜBƏSİNDƏN

Yaşadığımız XXI əsri düzgün olaraq“kompüter”, “infor-masiya” əsri adlandırırlar. Belə bir şəraitdə isə təbiidir ki, təhsilin rolu və əhəmiyyəti gündən-günə artır. Bu baxımdan göstərmək yerinə düşərdi...
Şəkil

Biologiya fənnindən dərs nümunəsi

Bilirik ki, hər bir müəllimin dərslərə özünəməxsus yanaşma üsulları var. Dərslərdə problemin qoyuluşu şagirddə həm maraq oyatmalıdı, həm də araşdırma apararkən özləri nəticəyə gəlməlidilər. Bu il “İlin ən...
Şəkil

Biologiya fənnindən dərs nümunəsi

Mövzu: “Yoluxucu xəstəliklər” Standart: 3.2.1. Müxtəlif canlıların insan orqanizmində törətdiyi xəstəlikləri və onların əlamətlərini fərqləndirir. Məqsəd: 1. Yoluxucu xəstəlikləri sadalayır. 2. Yoluxucu xəstəliklərə...
Cədvəl

İnsan üçün təhlükəli olan qurd xəstəlikləri

Mövzu: “İnsan üçün təhlükəli olan qurd xəstəlikləri” Standart: 2.1.2. Maddələr mübadiləsinin pozulma səbəblərini sadalayır. 3.2.1. Müxtəlif canlıların insan orqanizmində törətdiyi xəstəlikləri və onların əlamətlərini...
Şəkil

MÜQƏDDƏS PEŞƏNİN LAYİQLİ DAVAMÇISI

Bu gün müəllimin vəzifəsi, işi təkcə hansısa fənni tədris etməklə, bilik verməklə bitmir. Həmçinin müasir müəllimin məqsədi geniş dünyagörüşünə, milli-mənəvi dəyərlərə, yüksək mədəniyyətə, inttellektə,...
Şəkil

Biologiya dərslərində oyunlardan istifadənin əhəmiyyəti

Necə etmək lazımdır ki, dərs daha məzmunlu, daha maraqlı və cəlbedici olsun. Şagirdləri düşünməyə, bilik və bacarıqlara daha aktiv, çevik cəlb etmək üçün dərslərimizi necə qurmalı və necə aparmalıyıq ki, standartlara...
Şəkil

Biologiyada yenilik – “Labdisk” avadanlığı

Bu gün müxtəlif sahələrdə informasiya və yeni texnologiya ilə işləmək çox böyük fayda verir. Qeyd etmək lazımdır ki, təhsil sistemində yaranan yeniliklər bu sahədə inkişafa təkan verir. Artıq 2010 – cu ildən ölkəmizdə...

2015-2016-cı tədris ili üçün Biologiya fənnindən IX-XI siniflər üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması

I yarımil   İnsan və onun sağlamlığı- IX sinif Həftədə 2 saat olmaqla illik 68 saat 1-ci dərs. Giriş: Azərbaycanda fiziologiya elminin inkişafında akademik A. Qarayevin rolu.   İnsan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq-...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Biologiya

   Məlum olduğu kimi, biologiya fənninin yeni məzmunu yaradılmışdır. Artıq I-VII siniflərdə bu məzmun tətbiq olunmaqdadır. Bu ildən etibarən isə yeni məzmun VIII siniflərdə də tətbiq ediləcəkdir. Biologiyanın tədrisi...
Şəkil

Урок лентяю

Участники: Лентяй Бабушка Врач Ведущий Бабушка: Что за дело, что за беда! Я думаю, что у этого ребёнка нет ни дней, ни ночей. Ни хлеба ест,...