6:02 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - BİOLOGİYA Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - BİOLOGİYA

İnsan ürəyi

Fənn kurikulumları və biologiya dərslərində yeni metodların tətbiqi

İlk fənn kurikulumları 1918-ci ildə ABŞ-da meydana gəlmişdir. Azərbaycanda bu keçən əsrin 90-cı illərinin axırlarından başlayaraq istifadə olunur. “Kurikulum” latın sözü olub “kurs”, “elm”...
Şəfiqə  Ələkbərova,
Nərimanov rayonu, 178 nömrəli tam orta məktəbin kimya-biologiya müəllimi

VIII sinifdə Biologiyadan açıq dərs

Mövzu: Azərbaycan qoruqları. Standart: 4.2.1. Canlıların qorunması ilə bağlı topladığı məlumatları təqdim edir. Məqsəd: 1) Azərbaycan qoruqlarını tanıyır. 2) Qorunan bitki və heyvanları sadalayır. Təlimin forması:...
Təbiətdə tənəffüsün rolu

VI sinifdə biologiyadan açıq dərs

Mövzu: Bitkilərdə tənəffüs Standart: 2.1.1. Bioloji proseslərin xüsusiyyətlərini sadalayır. 4.1.1. Canlıların ətraf mühitlə və bir-birilə əlaqəsini izah edir. Məqsəd: 1. Tənəffüs prosesini izah edir. 2. Canlılarda və...
İş vərəqi 1

Biologiyanın tədrisinə aid dərs nümunəsi

Elm sərkərdə, təcrübə isə onun əsgəridir. (Leonardo da Vinçi) Hər bir dövləti dünyada tanıdan onun elmi,təhsilidir.Respublikamızın təhsil sahəsində yeniliklər daim inkişafdadır…Bu ildən ümumtəhsil məktəblərində...