5:55 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - FİZİKA Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - FİZİKA

6-cı sinif, 114 nömrəli tam orta məktəb

MADDƏNİN AQREQAT HALLARI

6-cı sinif üçün nəzərdə tutulmuş mövzunun Fizika və Həyat bilgisi fənn müəllimlərinin birgə tədrisi üçün layihə-blok dərs modeli Mövzu: “Maddənin aqreqat halları”. Alt Standart: 1.1.1. Maddənin xassələrini onların...

Qarı nənə səksən yaşında məxməri gülə bənzər

İştirak edirlər: 1. Malik müəllim – Təcrübəli fizika müəllimi, 64 yaşında. Buraxılış sinif şagirdləri: 2. Azər – fizika üzrə rayon olimpiyadasının qalibi. 3–4. Gülməmməd və Vüqar – dərslərini zəif oxuyan,...
Şəkil

Lorens qüvvəsi

Motivasiya: “Lorens qüvvəsi” mövzusunun izahında motivasiya olaraq aşağıdakı şəkli qoymaq olar: Tədqiqat sualı: Qüvvə haqqında nə bilirik? Müəllimin əlavəsi: Qüvvə cismi hərəkətə gətirən və onu təcilləndirmə...
Şəkil

FİZİKA FƏNNİNİN TƏDRİSİ ZAMANI MOTİVASİYANIN ROLU

“Şəxsiyyətin mənəvi keyfiyyətləri onun intellektual səviyyəsindən daha əhəmiyyətlidir”. A.Eynşteyn Azərbaycanda ümumi təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatlar, o cümlədən onun əsas istiqamətlərindən olan...
Samirə Bünyatova, Suraxanı rayonu, N.Salamov adına 97 nömrəli tam orta məktəbin fizika müəllimi

“Mexaniki hərəkət”

Sinif: 6a Mövzu: “Mexaniki hərəkət“ Standart: 1.1.3. Hərəkəti növlərinə görə qruplaşdırır. 1.1.4. Müxtəlif xarakterli təbiət hadisələrinə dair müşahidələrini təqdim edir. 3.1.2. Sadə təcrübələr aparır, nəticələrini...
Şəkil

“Cisimlərin üzmə şərtləri, gəmilərin üzməsi, havada uçma” mövzusu

Şagird və müəllimlərə kömək məqsədi ilə hava şarları və onların inkişaf tarixi haqqında məlumat verməyi özümüzə borc bildim. Güman edirəm ki, şagird və müəllimlər bu tarixi məlumatlardan bəhrələnib öz işlərində...
Şəkil

FİZİKA FƏNNİNDƏN “DİFFUZİYA” MÖVZUSUNUN TƏDRİSİ

Fənn: Fizika Sinif: 6 Mövzu: Diffuziya Standartlar: 2.1.1. Maddələri quruluşuna görə fərqləndirir. 2.1.4. Maddələrin quruluşuna dair sadə məsələləri həll edir. 2.2.1. Təbiətdəki əlaqəli sistemləri və qarşılıqlı təsirləri...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Fizika və astronomiya

Ümumtəhsil məktəb sisteminin modernləşdirilməsi ilə əlaqədar hazırlanmış fizika fənni kurikulumunda şagirdlərdə şəxsiyyətyönümlü bacarıqları inkişaf etdirməyə imkan verən 30 əsas və 85 alt-standart nəzərdə tutulmuşdur....

Fizika səhnəcikləri

Fizika gecələrində maraqlı sualların və təcrübələrin qoyulması təbii bir haldır ki, bu da bütün tamaşaçılar tərəfindən sevinclə qarşılanır. Belə tədbirlərdən ən zəif şagird və ya fizikanı çoxdan unutmuş yaşlı...
Rahib 
Hadiyev, Masallı rayonu, C.Kazımov adına tam orta məktəbin fizika müəllimi

Fizika qanuna uyğunluqları öyrənir

Fizika-təbiət haqqında elm olub materiyanın müxtəlif formalarını, onun xassələrini və qarşılıqlı çevrilməsini öyrənir, müvafiq qanunauyğunluqları aşkar edir. Şagirdlər fiziki anlayışları mənimsəməklə, onlarda...