3:16 pm - Şənbə Yanvar 19, 9337

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ MƏNTİQ Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ MƏNTİQ

217 nömrəli tam orta məktəb

Məntiqsevər uşaqlar

Bu dəfə şagirdlərimin marağını nəzərə alaraq məntiq elmindən bəhs edən bir dərs nümunəsi hazırlamaq qərarına gəldim. Şagirdlərimin məntiqi təfəkkürünün inkişaf etməsi tənqidi təfəkkürün yerindəcə formalaşması,və...