6:05 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ MUSİQİ Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ MUSİQİ

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Musiqi

Ümumtəhsil məktəblərində incəsənət sahəsini təmsil edən fənlərdən sayılan musiqi çox qüvvətli təhsilverici və tərbiyəvi təsir imkanlarına malikdir. Musiqi müxtəlif yaş qruplarına aid olan uşaqları mənən zənginləşdirir,...

İbtidai siniflərdə musiqi dərsinin tədrisi

Musiqi ruhun qidasıdır. Musiqi insanlıqla qoşa yaranmışdır. Müasir məktəblərimizin musiqi sahəsində müvafiq bilik, bacarıq və vərdişlərə malik olması, eyni zamanda onların intellektual səviyyələrinin, şəxsiyyət zənginliyinin...
Tanina 3 səsi

Musiqi fənnindən açıq dərsin icmalı

“6/8 metrik ölçüsü və Şərq musiqisi” Vaxt bölgüsü 1.Sinfin təşkili – 3 dəqiqə 2.Motivasiya- 5 dəqiqə 3.Tədqiqatın aparılması- 5 dəqiqə 4.Məlumat mübadiləsi- 10 dəqiqə 5.Məlumat müzakirəsi- 3 dəqiqə 6.Yaradıcı...