6:10 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ FİZİKİ TƏRBİYƏ Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ FİZİKİ TƏRBİYƏ

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Fiziki tərbiyənin səciyyəvi xüsusiyyətləri

Fiziki sağlamlığı xalqımız həmişə yüksək qiymətləndirmişdir. Vətənimizin müdafiəsində, əməkdə, ağlın formalaşmasında fiziki tərbiyənin böyük əhəmiyyəti vardır. Müşahidələr göstərir ki, fiziki tərbiyə...
İş vərəqləri

İKT fiziki tərbiyə dərslərində

İdman özünəməxsus qayda-qanunları, özəllikləri olan, adamdan bütün fiziki, mənəvi-psixoloji potensialını ortaya qoymağı tələb edən böyük və zəngin bir dünyadı. Xüsusən söhbət peşəkar idmandan gedirsə, burda hər...