6:03 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ TEXNOLOGİYA Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ TEXNOLOGİYA

Cədvəl

Texnologiyanın kurikuluma əsasən tədrisi

Kurikulum mənşəcə latın sözü olub, lüğəvi mənası “yol”, “istiqamət” deməkdir. Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir. Texnologiya...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Texnologiya və rəsmxət

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 24 oktyabr 2013-cü ildə imzalanmış «Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət strategiyasının təsdiq edilməsi haqqında» Sərəncamda...
Elgün Tağıyeva,
Bakı şəhəri 93 nömrəli tam orta məktəbin 
ibtidai sinif müəllimi

Standartlarla dərsə hazırlığın Texnologiyası

Dərsə hazırlığa başlayarkən mövzu üzrə altstandartları reallaşdırmağa başlayıram. Məsələn, standartlar (1.2.2.; 1.2.3.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6) üzrə işimi planlaşdırıram. 1.2.2. Kağız zolaqlardan hazırlanacaq...
Ülviyyə İbrahimova,
Samux rayonu, 
Ziyadlı kənd tam orta məktəbin texnologiya müəllimi

Texnologiya dərslərində təlimin təşkili formaları

Təlimin təşkili formaları onun məqsəd və vəzifəsindən asılı olaraq dəyişir. Ən mühümü olan dərsdir. Dərsin səmərəli təşkili- təlim məqsədlərinin reallaşmasına öz müsbət təsirini göstərir. Bu məqsədlə...