3:03 pm - Bazar ertəsi Avqust 22, 3363

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏSİ ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ Subscribe to DƏRS NÜMUNƏSİ ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ

Şəhriyar HƏSƏNOV,
 Quba rayonu,
 D. İsmayılov adına Çiçi kənd tam  orta məktəbin Gənclərin Çağrışaqədərki  Hazırlıq fənn müəllimi

Çağrışaqədərki hazırlıq fənninin tədrisinə diqqət artırılmalıdır

Hər bir ölkənin inkişaf səviyyəsi dəyərləndirilərkən ilk növbədə onun müdafiə qüdrəti və gücü ilə şərtləndirilir. Bu baxımdan hər bir vətəndaş əqli, fiziki və mənəvi cəhətdən “Çağrışaqədərki hazırlıq”...
Şəkil

GƏNCLƏRİN ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIĞI FƏNNİNDƏ “VƏTƏNPƏRVƏRLİK ANLAYIŞI” MÖVZUSUNUN TƏDRİSİ

“Bütün dərslər, xüsusən humanitar fənlər gərək gənclərimizə Vətənə sədaqət, vətənpərvərlik ruhu aşılasın” Heydər Əliyev Məktəblərimizdə gənc nəslin Vətənə məhəbbət xalqa, elinə, obasına hörmət,...