4:36 am - Cümə Dekabr 15, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏSİ ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ Subscribe to DƏRS NÜMUNƏSİ ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ

Şəkil

TƏBİİ FƏLAKƏTLƏR

Təbii mənşəli fəlakətlər planetimizin sakinləri üçün ən təhlükəli hadisələrdən hesab olunur. Təbii fəlakətləri təhlükəli edən onların qəfil baş verməsidir. Qısa vaxt ərzində onlar əraziləri viran qoyur, yaşayış...
Şəkil

AZİMUT ÜZRƏ HƏRƏKƏT

Azimutla hərəkətin mahiyyəti kompas vasitəsilə verilmiş istiqaməti tapmaq, onu saxlamaq və ya təyin edilmiş istiqamət üzrə qeyd edilmiş məntəqəyə dəqiq çatmağı bacarmaqdan ibarətdir. Tanış olmayan ərazidə yollardan...

HƏRBİ TOPOQRAFİYA

Topoqrafik biliklər orduda şəxsi heyətin döyüş hazırlığında mühüm rol oynayır. Məlumdur ki, ərazi döyüş şəraitinin əsas və ayrılmaz amillərindən biri olmaqla qoşunların döyüş fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə...

FÖVQƏLADƏ HALLARIN TƏSNİFATI

Fövqəladə hallar anlayışı İnsanın həyat fəaliyyətinin min illik təcrübəsi göstərir ki, tam təhlükəsizliyə nail olmaq mümkün deyil. Bu səbəbdən istənilən fəaliyyəti potensial olaraq təhlükə mənbəyi hesab etmək...
Şəkil

MOTOATICI MANQANIN MÖVQEYİNİN MÜHƏNDİS TƏMİNATI

Əziz oxucular! Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənnini tədris edən müəllimlərə metodik kömək məqsədi ilə “Təhsil problemləri” qəzeti ARTİ-nin Ümumi təhsilin və məktəbdənkənar təhsilin kurikulumu...
Şəhriyar HƏSƏNOV,
 Quba rayonu,
 D. İsmayılov adına Çiçi kənd tam  orta məktəbin Gənclərin Çağrışaqədərki  Hazırlıq fənn müəllimi

Çağrışaqədərki hazırlıq fənninin tədrisinə diqqət artırılmalıdır

Hər bir ölkənin inkişaf səviyyəsi dəyərləndirilərkən ilk növbədə onun müdafiə qüdrəti və gücü ilə şərtləndirilir. Bu baxımdan hər bir vətəndaş əqli, fiziki və mənəvi cəhətdən “Çağrışaqədərki hazırlıq”...
Şəkil

GƏNCLƏRİN ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIĞI FƏNNİNDƏ “VƏTƏNPƏRVƏRLİK ANLAYIŞI” MÖVZUSUNUN TƏDRİSİ

“Bütün dərslər, xüsusən humanitar fənlər gərək gənclərimizə Vətənə sədaqət, vətənpərvərlik ruhu aşılasın” Heydər Əliyev Məktəblərimizdə gənc nəslin Vətənə məhəbbət xalqa, elinə, obasına hörmət,...