3:11 pm - Bazar ertəsi Noyabr 24, 1749

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Kədər və sürur İnsan dost tutduğu bir şeyi və böyük məhəbbət bəslədiyi bir adamı itirdikdə, dərin qəmə, qüssəyə aludə olur, buna hüzn və ya kədər deyirlər. Bu da inka rvə etiraz...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Odur ki, Allahı dost tutan kəs daim onun zikri və münacatı ilə məşğul olar. Davud peyğəmbərin (ə) xəbərlərində Allah-təalanın ona xitabən buyurduğu bu sözlər var: “O kəslər ki,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Göstərilən məhəbbət növlərinə Allah-təalaya məhəbbətin müxtəlif budaqları kimi baxıla bilər, həm də onlar daha əla dərəcədədir. Buradan məlum olur ki, bütün məhəbbət növlərinin...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) İnsan özünü, çox istədiyi üçün övladını da çox istəyir, çünki özünün zəif, qoca və düşgün vaxtlarında ondan kömək gözləyir, həm də özü öləndən sonra onu özünə canişin...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) O, bu barədə amansız olmalı, heç bir barədə nəfs üçün güzəşt etməməlidir. Məgər Qiyamət günü Allah-təala hüzurunda hesabat verəndə güzəştmi edəcəklər? Doğrudur, Allahın lütfü,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Əgər o namus sahibi ölmüş olarsa, onun üçün çoxlu ehsanat etmək lazımdır: Quran oxumaq, sədəqə vermək onun həqqində xeyir-dua etmək və i.a. Bütün bu deyilənlər tövbənin qəbul olunması...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Burada birinci səs “Quran”da Bəqərə surəsinin 30-cu ayəsinin məzmunu ilə əlaqədardır. Bu ayədə deyilir ki, Allah-təala mələklərə xitab etdi ki, mən yer üzündə canişin insanlar yaradacağam....
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Dünya işlərinə və onun nemətlərinə olan məhəbbət, onlarla bağladığı ünsiyyət, insanı o qədər aludə edir ki, o ölümü hələ özündən çox uzaqda bilir, axirət işlərinin tədarükünə...
İslam

İslam əxlaqı

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu elmlər sahəsində ğürur əhli olarsa, o, zahirdə özünü xəlqin nəzərində elə göstərir ki, guya o, Allahın işlətdiyi sənət möcizələrini kəşf edib ortaya çıxarmaq və böyük Yaradana...
İslam

İslam əxlaqı

(əvvəli ötən saylarımızda) Bəzən öz nəslinə və elminə məğrur olur; halbuki, Allah onun barəsində olan digər şeylərə yaxşı bələddir. Bəzən güman edir ki, Allahı çağırır, amma həqiqətdə Allahdan qeyrisini...