4:07 am - Bazar ertəsi May 29, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) O, bu barədə amansız olmalı, heç bir barədə nəfs üçün güzəşt etməməlidir. Məgər Qiyamət günü Allah-təala hüzurunda hesabat verəndə güzəştmi edəcəklər? Doğrudur, Allahın lütfü,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Əgər o namus sahibi ölmüş olarsa, onun üçün çoxlu ehsanat etmək lazımdır: Quran oxumaq, sədəqə vermək onun həqqində xeyir-dua etmək və i.a. Bütün bu deyilənlər tövbənin qəbul olunması...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Burada birinci səs “Quran”da Bəqərə surəsinin 30-cu ayəsinin məzmunu ilə əlaqədardır. Bu ayədə deyilir ki, Allah-təala mələklərə xitab etdi ki, mən yer üzündə canişin insanlar yaradacağam....
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Dünya işlərinə və onun nemətlərinə olan məhəbbət, onlarla bağladığı ünsiyyət, insanı o qədər aludə edir ki, o ölümü hələ özündən çox uzaqda bilir, axirət işlərinin tədarükünə...
İslam

İslam əxlaqı

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu elmlər sahəsində ğürur əhli olarsa, o, zahirdə özünü xəlqin nəzərində elə göstərir ki, guya o, Allahın işlətdiyi sənət möcizələrini kəşf edib ortaya çıxarmaq və böyük Yaradana...
İslam

İslam əxlaqı

(əvvəli ötən saylarımızda) Bəzən öz nəslinə və elminə məğrur olur; halbuki, Allah onun barəsində olan digər şeylərə yaxşı bələddir. Bəzən güman edir ki, Allahı çağırır, amma həqiqətdə Allahdan qeyrisini...
İslam

İslam əxlaqı

(əvvəli ötən saylarımızda) Ölüm dəhşətini kamil surətdə dərk edən şəxs dünyaya uyarmı? Həzrəti-Rəsul (s) buyurub: “Dünya bir saatdır, onu ibadətə və taətə sərf et”. İXLAS Riyanın ziddi bir fəzilətdir...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Amma, əgər mədh olunan və həqiqi kəmal sayılan cəhətlər o şəxsdə yoxdursa, bu halda haman mədhi qəbul etmək və onunla şadlanmaq üçün o şəxsin heç bir həqqi çatmır, bu ondan ötrü...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) IXəlifə oğlu olmasına baxmayaraq həmişə köhnə geyərdi, xəlifənin məclislərinə gəlməzdi, gündüzləri oruc olardı və arpa çörəyi ilə iftar edərdi. Əmirlər xəlifəyə dedilər ki, onun...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Amma münafiqin dili qəlbinin qabağında olar, bir söz demək istəyəndə, onu fikirləşmədən dilinə gətirər. İsa Peyğəmbərə (ə) dedilər, bizə elə bir əməl öyrət ki, onun vasitəsilə...