6:05 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bəzi əxlaq alimləri vərə üçün dörd dərəcə təyin ediblər. Birinci. Bütün həram olan şeylərdən ictinab etmək və ədalət səviyyəsinə çatmaqdır. Buna ədalət vərəi deyilir. İkinci....
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Xəbərlərdə varid olub ki, tələsmək şeytan işidir; amma beş məqam Peyğəmbərə görə istisna təşkil edir. O beş məqam Peyğəmbərin (s) qoyduğu qaydalardır və aşağıdakılardan ibarətdir;...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Qənaətə və iqtisada əməl edən şəxs həm də gələcək günləri üçün özündə inam və etiqad hasil edir ki, Allah-təala onun ruzisini verəcəkdir. Necə ki, Quranda buyurur: “heç elə...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Əgər hədiyyə və sədəqə sahibi o şeyi şəhvət və ya şöhrəti üçün verirsə, onu almaq günahdır və o şəxsin günahına kömək hesabındadır. Bunlardan başqa hallarda əgər fəqirin etiyacı...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Aşiq öz istəklisini xəlvətdə görər və onunla təklikdə söhbət edər, biganələrin oraya yolu yoxdur. Həqiqi zahidin bu “xəlvət sözü” ibadətidir, oxuduğu dualar və zikrlərdir,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Yenə buyurub: hər kəs Cənnətə şövq etsə, xeyr işlərə tələsər; hər kəs Cəhənnəmdən qorxsa, şəhvətlərə meyl etməz; hər kəs ölümü nəzərdə tutsa, ləzzətləri tərk edər; hər...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bir kişi Peyğəmbərdən (s) soruşur ki, nə üçün mən ölməyi xoşlamıram? O həzrət buyurur ki, malın varmı? Cavab verir ki, varımdır. Peyğəmbər (s) buyurur: – Malını özündən qabağa...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Həmçinin dünyaya olan hərisliyi ipək qurduna oxşadıblar ki, liflərlə özünü o qədər əhatə edir ki, onların içində qalıb boğulur. Bəziləri dünyanı bir qızıl teştə bənzədiblər ki,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Yenə buyurub: hər kəs dünya işlərindən ötrü böyük kədərlə gecəni səhərə çıxarsa və onun fikrində Allaha aid heç bir şey olmasa, Allah- təala onun qəlbini dörd şeyə aludə edər: 1....
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Hərçənd yuxarıda aclığın tərifindən söhbət getdi, lakin Peyğəmbərin (s) həyat tərzinə aid olan aclıq hamıya aid ola bilməz. Peyğəmbərin (s) mizacı, bədəni, qüvvəti, həyat şivəsi...