10:03 pm - Cümə Yanvar 20, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) MƏKR VƏ HİYLƏ Əql qüvvəsinin rəzalətlərindən biri də qəzəb və şəhvət qüvvələrinin tələblərinə müvafiq surətdə yaradılan məkr, hiylə, kələk, fırıldaq deyilən tədbirlərdir....
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu çür vəsvəsə iman üçüç böyük təhlükədir. Hərçənd məhz şəkkə duşməklə iman fənaya getməz, lakin onun əsasına xələ gətirən səbəblər belə şeylərdən başlayır. Belə hallarda...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Dəlalət edir ki, O, birdir və yeganədir”. Əşyadan alınan bu məlumat Allah-təalanın vücudu və vəhdəti həqqində ilmül-yəqindir. Yəqinin bu dərəcəsinə çatan fikir qartalı daha da...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) 1. Kəlam, buna elmi-ilahi və ilahiyyat da deyirlər. Bu elm, dinin əsaslarını öyrədir. 2. Əxlaq, nəfsin günahlardan xilas olması və insanın səadətə yetişməsi yollarını göstərir. 3. Fiqh,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

Əgər insan öz əql qüvvəsindən istifadə edərək elm hasil etmirsə, bu qüvvə fəaliyyətsiz qaldığı üçün, insan heyvanların birinə çevrilmiş olur. Doğrudan da, elmsiz, cahil bir adam alimlərin məclisində onların söhbətinə...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) II BAB FƏZAİLİN HİFZİ, RƏZAİLİN İZALƏSİ Yuxarıdakı bəhslərdə zikr olunan və insanın həyat fəaliyyətini idarə edən şəhvət, qəzəb, əql qüvvələri insanda tərtiblə peyda olub,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Ədalət fəziləti isə odur ki, nəzəri əql dörd qüvvənin hamısını öz itaətinə gətirib, onları mötədil halda saxlayaraq, insanın nəfsini kəmal dərəcəsinə yetirsin. Amma, şəxs bunu...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) 15. İftixar, yəni başqaları qarşısında özündə fəxr hissi büruzə vermək. Bu da təkəbbür olmağın bir növüdür və rəzalətdir. 16. Azğınlıq, yəni itaət olunmalı şəxslərin fərmanından...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Odur ki, ədalət, mötədillik və ya miyanəlik mütləq və həqiqi mənada ola bilməz. Onu nisbi və ya deyildiyi kimi, izafı mötədillik mənasında qəbul etmək lazımdır. Məsələn, bir adam gecə-gündüz...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Digər qüvvələrdən hasil olan ləzzətlər isə əhvalın dəyişməsi ilə zayil olur. onlar ibtidaidə xoşa gəlir, sonra isə heyvani qüvvələr gücləndikcə, bu rəğbət artır, heyvani qüvvə...