2:36 pm - Çərşənbə axşamı May 23, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Yenə buyurub: hər kəs Cənnətə şövq etsə, xeyr işlərə tələsər; hər kəs Cəhənnəmdən qorxsa, şəhvətlərə meyl etməz; hər kəs ölümü nəzərdə tutsa, ləzzətləri tərk edər; hər...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bir kişi Peyğəmbərdən (s) soruşur ki, nə üçün mən ölməyi xoşlamıram? O həzrət buyurur ki, malın varmı? Cavab verir ki, varımdır. Peyğəmbər (s) buyurur: – Malını özündən qabağa...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Həmçinin dünyaya olan hərisliyi ipək qurduna oxşadıblar ki, liflərlə özünü o qədər əhatə edir ki, onların içində qalıb boğulur. Bəziləri dünyanı bir qızıl teştə bənzədiblər ki,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Yenə buyurub: hər kəs dünya işlərindən ötrü böyük kədərlə gecəni səhərə çıxarsa və onun fikrində Allaha aid heç bir şey olmasa, Allah- təala onun qəlbini dörd şeyə aludə edər: 1....
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Hərçənd yuxarıda aclığın tərifindən söhbət getdi, lakin Peyğəmbərin (s) həyat tərzinə aid olan aclıq hamıya aid ola bilməz. Peyğəmbərin (s) mizacı, bədəni, qüvvəti, həyat şivəsi...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

Məlumdur ki, ağaca və ya digər əkinə çox su verilsə, onun kökləri çürüyüb məhv olar. İnsan ürəyi də yuxarıda izah edildiyi kimi, çox yemək nəticəsində daim sıxıla-sıxıla işləyər, nəhayət, onun əzələləri...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) 4. Təəssüb. Bu rəzalət ondan ibarətdir ki, şəxs öz nəfsinin və ya malının təəssübünü çəkərək himayə edir, qohum, əqraba, həmyerlilər qarşısında heç bir barədə borclu olmadığını...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) A llah-təala Davud peyğəmbərə vəhy edib buyurdu: Ya Davud, təvazökar adamlar Allaha ən yaxın, mütəkəbbir kəslər isə Allahdan ən uzaq kəslərdir. Belə rəvayət edirlər ki, bir gün Həzrət...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Belə olarsa, bu şəxs gərək o cahil fasiqə və ya kafirə həm təvazö və məhəbbət büruzə versin, həm də onunla ədavət etsin. Bu necə mümkün olar? Birinci cavab budur ki, təvazö əsl mənada...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) O, bir anda tələf olub, sahibini müflis və zəlil edər, dilənçi halına salar. Dünyada ən çox mal toplayanlar yəhudilərdir; mal onlara nə şərafət vermişdir? Mal toplayan şəxs dünyada onu...