10:02 pm - Cümə Yanvar 20, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Hər müsəlmana vacibdir ki, şəriətdə vacib və lazım olan əməlləri özünün ətrafında olanlara, ərki çatanlara təlim edib, icrasını onlardan tələb etsin ( əmr-bə-məruf). Həmçinin, şəriətdə...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Onun bir zərrəsini də özü ilə aparmır, lakin Qiyamət günü bütünlükdə o malın məsulliyyəti onun üzərində olur, haradan və necə qazandığı, eləcə də haraya sərf etdiyi haqda hesabat...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu üç sifət insanın özü ilə dünyadan qəbrə apardığı şeylərdir ki, onun nicatına və səadətinə səbəb olur. Bunlara baqiyati-salihat deyirlər. Səfayi-qəlb bəndə ilə Allahın əzabı...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Böyüklər deyiblər: Dünya malından sənin heç bir şeyin yoxdur.; sənin əlində nə varsa, səndən qabaqkıların idi və səndən sonra gələnlərə qalacaq. Sənin dünya malından nəyin varsa bu...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Çünki dünyada onları ələ gətirmək üçün min cür əziyyətlər çəkib, qiyamətdə isə onlardan ötrü hesabat verməli olacaq. Dünya malının ümumi mənzərəsi və onun mal sahibinə vəfasızlığı...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

III F Ə S İ L Şəhvət qüvvəsinə aid olan rəzalətlər və fəzilətlər Şəhvət qüvvəsilə əlaqədar olaraq çoxlu rəzalətlər və eləcə də onların ziddi olzan fəzilətlər meydana çıxır. Şəhvət qüvvəsi insan həyatında...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) QƏZƏB  QÜVVƏSİNİN DİGƏR  RƏZALƏTLƏRİ Qəzəb qüvvəsinin qeyri-mötədilliyi nəticəsində meydana çıxan qüsurları xırdalasaq, müxtəlif keyfiyyətli çoxlu xırda rəzalətlər aşkar...
İslam

İslam əxlaqı

(əvvəli ötən saylarımızda) Həmişə kədərli görünərdi, amma qaşqabaqlı deyildi. Ciddi idi, amma kobud deyildi. Təvazökar idi, amma özünü zəlil etməzdi. Səxavətli idi, amma israf etməzdi. Bütün əqrabaya rəhm edərdi,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Təkəbbür edən Allahın nəzərində Firovn və Nəmrud kimidir. Allah-təala Quranda təkəbbür həqqində göndərdiyi ayələrdə bu pis xisləti təkidlə məzəmmət edir. Bu ayələrin birində deyilir:...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Belə nəql edirlər ki, yunan rəislərindən biri bir qula alçaq nəzərlə baxıb, ona öz mənsəbi ilə ücb və fəxr edirdi. Qul ona dedi ki, əgər sən öz ata-babalarınla fəxr edirsənsə, bu fəxr...