4:12 am - Bazar ertəsi May 29, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Doğru Yalan danışmaq rəzalətinin ziddi doğru danışmaqdır; bu sifət nəfsin ən şərafətli fəzilətlərindəndir. Onun mədhində varid olan ayələr, hədis, əxbar və müdrik kəlamlar həddən...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu kəlamlarda məqsəd odur ki, mədh edən və mədh olunan adamlar üçün günahetmə imkanı hazır və mövcuddur. Mədh edən şəxs başqa bir kəsi təriflərkən riya məqsədi ola bilər, yaxud...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Peyğəmbər (s) buyurub: “Müsəlmanın qanı, malı, namusu və abrı müsəlmanlara haramdır”. Qeybət isə şəxsin abrını tökür, onun şərəfini tapdalayır; odur ki, qeybət də həramdır. Yenə...
İslam

ISLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Hansı səbəb və məqsədlə meydana çıxırsa çıxsın, zarafatçılıq insanın vüqarını zəifləndirən, onun məhabətini aparan və xəlq içində onu yüngül edən bir xislətdir. Zarafat bəzən...
İslam

İslam əxlaqı

(əvvəli ötən saylarımızda) Lakin onun bu mülahizəsi öz xəbisliyindən və batini çirkliyindən, həm də Allah- təalanın qoyduğu qəzavü-qədərə cahil olmağından irəli gəlir. Şəmatət, şəhvət qüvvəsinin rəzalətlərindəndir....
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Quranda, hədis və əxbarda eybculuq, xəlqin eyblərinə göz qoymaq, onları axtarıb tapmaq, şiddətlə məzəmmət edilib. Allah- təala Quranda buyurur: “Bir- birinin eybini axtarmayın” Başqa...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu keyfiyyətlərin əksi isə siləyi- ərhamdır. Siləyi- ərhamı müxtəlif şəkildə izhar etmək olar, müxtəlif hədiyyələr, bəxşişlər verməklə, qohumların xeyir- şərində yaxından və...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Münkər işlərin böyük və kiçikliyindən asılı olmayaraq hər kəsin boynuna vacibdir ki, xəlqi onlardan nəhy etsin, bu kimi qəbih əməllərlə mübarizə aparsın. Əgər hər müsəlman bu işdə...
İslam

iSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bir gün Peyğəmbər (s) öz səhabələrinə buyurdu ki, necə baxırsınız bir zəmanəyə ki, qadınlarınız pis əməllərlə məşğul olsunlar, cavanlarınız günahlardan pəhriz etməsinlər, mərufə...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Zülmün ziddi bir fəzilətdir ki, ona ədalət və insaf deyilir. Bu barədə Quran ayələri, hədis və əxbar həddən ziyadədir. Allah-təala Quranda buyurub: “Allah ədalətə və yaxşı əməllərə...