7:56 am - Çərşənbə Noyabr 22, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İslam əxlaqı

(əvvəli ötən saylarımızda) Ölüm dəhşətini kamil surətdə dərk edən şəxs dünyaya uyarmı? Həzrəti-Rəsul (s) buyurub: “Dünya bir saatdır, onu ibadətə və taətə sərf et”. İXLAS Riyanın ziddi bir fəzilətdir...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Amma, əgər mədh olunan və həqiqi kəmal sayılan cəhətlər o şəxsdə yoxdursa, bu halda haman mədhi qəbul etmək və onunla şadlanmaq üçün o şəxsin heç bir həqqi çatmır, bu ondan ötrü...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) IXəlifə oğlu olmasına baxmayaraq həmişə köhnə geyərdi, xəlifənin məclislərinə gəlməzdi, gündüzləri oruc olardı və arpa çörəyi ilə iftar edərdi. Əmirlər xəlifəyə dedilər ki, onun...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Amma münafiqin dili qəlbinin qabağında olar, bir söz demək istəyəndə, onu fikirləşmədən dilinə gətirər. İsa Peyğəmbərə (ə) dedilər, bizə elə bir əməl öyrət ki, onun vasitəsilə...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Doğru Yalan danışmaq rəzalətinin ziddi doğru danışmaqdır; bu sifət nəfsin ən şərafətli fəzilətlərindəndir. Onun mədhində varid olan ayələr, hədis, əxbar və müdrik kəlamlar həddən...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu kəlamlarda məqsəd odur ki, mədh edən və mədh olunan adamlar üçün günahetmə imkanı hazır və mövcuddur. Mədh edən şəxs başqa bir kəsi təriflərkən riya məqsədi ola bilər, yaxud...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Peyğəmbər (s) buyurub: “Müsəlmanın qanı, malı, namusu və abrı müsəlmanlara haramdır”. Qeybət isə şəxsin abrını tökür, onun şərəfini tapdalayır; odur ki, qeybət də həramdır. Yenə...
İslam

ISLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Hansı səbəb və məqsədlə meydana çıxırsa çıxsın, zarafatçılıq insanın vüqarını zəifləndirən, onun məhabətini aparan və xəlq içində onu yüngül edən bir xislətdir. Zarafat bəzən...
İslam

İslam əxlaqı

(əvvəli ötən saylarımızda) Lakin onun bu mülahizəsi öz xəbisliyindən və batini çirkliyindən, həm də Allah- təalanın qoyduğu qəzavü-qədərə cahil olmağından irəli gəlir. Şəmatət, şəhvət qüvvəsinin rəzalətlərindəndir....
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Quranda, hədis və əxbarda eybculuq, xəlqin eyblərinə göz qoymaq, onları axtarıb tapmaq, şiddətlə məzəmmət edilib. Allah- təala Quranda buyurur: “Bir- birinin eybini axtarmayın” Başqa...