3:16 pm - Cümə Yanvar 19, 9201

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu keyfiyyətlərin əksi isə siləyi- ərhamdır. Siləyi- ərhamı müxtəlif şəkildə izhar etmək olar, müxtəlif hədiyyələr, bəxşişlər verməklə, qohumların xeyir- şərində yaxından və...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Münkər işlərin böyük və kiçikliyindən asılı olmayaraq hər kəsin boynuna vacibdir ki, xəlqi onlardan nəhy etsin, bu kimi qəbih əməllərlə mübarizə aparsın. Əgər hər müsəlman bu işdə...
İslam

iSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bir gün Peyğəmbər (s) öz səhabələrinə buyurdu ki, necə baxırsınız bir zəmanəyə ki, qadınlarınız pis əməllərlə məşğul olsunlar, cavanlarınız günahlardan pəhriz etməsinlər, mərufə...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Zülmün ziddi bir fəzilətdir ki, ona ədalət və insaf deyilir. Bu barədə Quran ayələri, hədis və əxbar həddən ziyadədir. Allah-təala Quranda buyurub: “Allah ədalətə və yaxşı əməllərə...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Dördüncü. Bəzən də müəyyən bir məqsədə yetmək üçün fürsətin əldən getməsi qorxusu həsədə səbəb olur. Məsələn, şəxs bir mənsəbə yetişmək arzusunda olduğu halda, başqa kəslərin...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Yığıncaqlarda kiçik bir mətləbi iki-üç kəlmə sözlə deyə bildiyi halda, onun ətrafında bir- iki saat naqqallıq edib çərənləyənlər “natiq” hesab olunur. Rəvayət edirlər ki,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Birinci. Şəxs öz yaxın dostuna və ya yoldaşına bir töhfə göndərir və məqsədi o olur ki, öz dostluğunu, məhəbbətini büruzə versin; o şəxsə bildirsin ki, qayib olan vaxtlarda öz dostunu...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) İkincisi, hədiyyə şəklində verilən sədəqələrdir. Bu kimi sədəqələri həm fəqir, həm də fəqir olmayan müsəlman qardaşlara vermək olar. Belə hədiyyələr müsəlmanlar arasında ünsiyyətin...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Sədəqəni şeyin yaxşısından vermək lazımdır, alçaq və pis şeylərdən sədəqə vermək qəbahətdir. Allah- təala Quranda buyurur: “Ey iymanə gələn (şəxslər) kəslər, kəsb etdiyiniz...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bizim Peyğəmbərimizin (s) müharibələrinin birində bir dəstə əsir gətirdilər. Hatəmin qızı o əsirlərin içində idi. Onu Peyğəmbərə (s) nişan verdilər. Peyğəmbər (s) əmr etdi ki, onun...