4:11 am - Bazar ertəsi May 29, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Dördüncü. Bəzən də müəyyən bir məqsədə yetmək üçün fürsətin əldən getməsi qorxusu həsədə səbəb olur. Məsələn, şəxs bir mənsəbə yetişmək arzusunda olduğu halda, başqa kəslərin...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Yığıncaqlarda kiçik bir mətləbi iki-üç kəlmə sözlə deyə bildiyi halda, onun ətrafında bir- iki saat naqqallıq edib çərənləyənlər “natiq” hesab olunur. Rəvayət edirlər ki,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Birinci. Şəxs öz yaxın dostuna və ya yoldaşına bir töhfə göndərir və məqsədi o olur ki, öz dostluğunu, məhəbbətini büruzə versin; o şəxsə bildirsin ki, qayib olan vaxtlarda öz dostunu...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) İkincisi, hədiyyə şəklində verilən sədəqələrdir. Bu kimi sədəqələri həm fəqir, həm də fəqir olmayan müsəlman qardaşlara vermək olar. Belə hədiyyələr müsəlmanlar arasında ünsiyyətin...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Sədəqəni şeyin yaxşısından vermək lazımdır, alçaq və pis şeylərdən sədəqə vermək qəbahətdir. Allah- təala Quranda buyurur: “Ey iymanə gələn (şəxslər) kəslər, kəsb etdiyiniz...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bizim Peyğəmbərimizin (s) müharibələrinin birində bir dəstə əsir gətirdilər. Hatəmin qızı o əsirlərin içində idi. Onu Peyğəmbərə (s) nişan verdilər. Peyğəmbər (s) əmr etdi ki, onun...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Təcrübədən məlum olur ki, dünyaya həris olan şəxsin hirsinin sərhəddi olmur, o bu təlatümlü dəryaya düşdüsə, dalğalar onu çırpa-çırpa bir-birinə ötürüb axırda məhv edirlər. Peyğəmbər...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Peyğəmbər (s) buyurub: Allahın ən çox dost tutduğu kəs Allah-təalanın verdiyi ruziyə razi və qane olan fəqirlərdir. Yenə o Cənab buyurub ki, hər kəs ac və ya möhtac olsa və onu xəlqdən...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Hər müsəlmana vacibdir ki, şəriətdə vacib və lazım olan əməlləri özünün ətrafında olanlara, ərki çatanlara təlim edib, icrasını onlardan tələb etsin ( əmr-bə-məruf). Həmçinin, şəriətdə...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Onun bir zərrəsini də özü ilə aparmır, lakin Qiyamət günü bütünlükdə o malın məsulliyyəti onun üzərində olur, haradan və necə qazandığı, eləcə də haraya sərf etdiyi haqda hesabat...