2:48 pm - Çərşənbə axşamı May 23, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Böyüklər deyiblər: Dünya malından sənin heç bir şeyin yoxdur.; sənin əlində nə varsa, səndən qabaqkıların idi və səndən sonra gələnlərə qalacaq. Sənin dünya malından nəyin varsa bu...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Çünki dünyada onları ələ gətirmək üçün min cür əziyyətlər çəkib, qiyamətdə isə onlardan ötrü hesabat verməli olacaq. Dünya malının ümumi mənzərəsi və onun mal sahibinə vəfasızlığı...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

III F Ə S İ L Şəhvət qüvvəsinə aid olan rəzalətlər və fəzilətlər Şəhvət qüvvəsilə əlaqədar olaraq çoxlu rəzalətlər və eləcə də onların ziddi olzan fəzilətlər meydana çıxır. Şəhvət qüvvəsi insan həyatında...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) QƏZƏB  QÜVVƏSİNİN DİGƏR  RƏZALƏTLƏRİ Qəzəb qüvvəsinin qeyri-mötədilliyi nəticəsində meydana çıxan qüsurları xırdalasaq, müxtəlif keyfiyyətli çoxlu xırda rəzalətlər aşkar...
İslam

İslam əxlaqı

(əvvəli ötən saylarımızda) Həmişə kədərli görünərdi, amma qaşqabaqlı deyildi. Ciddi idi, amma kobud deyildi. Təvazökar idi, amma özünü zəlil etməzdi. Səxavətli idi, amma israf etməzdi. Bütün əqrabaya rəhm edərdi,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Təkəbbür edən Allahın nəzərində Firovn və Nəmrud kimidir. Allah-təala Quranda təkəbbür həqqində göndərdiyi ayələrdə bu pis xisləti təkidlə məzəmmət edir. Bu ayələrin birində deyilir:...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Belə nəql edirlər ki, yunan rəislərindən biri bir qula alçaq nəzərlə baxıb, ona öz mənsəbi ilə ücb və fəxr edirdi. Qul ona dedi ki, əgər sən öz ata-babalarınla fəxr edirsənsə, bu fəxr...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Allah-təala Davud peyğəmbərə (ə) vəhy etdi ki, ya Davud günahkarlara bəşarət ver, siddiqləri qorxut, Həzrət Davud (ə) ərz elədi ki, Pərvərdigara, mən günahkarlara necə bəşarət verim...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Belə rəvayət edirlər ki, Peyğəmbərə (s) xəbər verdilər ki, filan arvad həmişə gündüzlər oruc olur, gecələr səhərə qədər yatmayıb namaz qılır, ibadət edir. Amma xasiyyəti pisdir,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

Bunlardan əlavə qəzəblənən zaman şəxs ayaq üstədirsə, gərək otursun, oturmuşsa, gərək uzansın, soyuq su ilə dəstəmaz alsın. Əgər o, övladı, qardaşı və ya bu kimi yaxın adamlara qəzəblənibsə, onlara yanaşıb...