2:44 pm - Çərşənbə axşamı May 23, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

Hər pis əlamətə görə bəd güman aparmaq olmaz. Zalım həkimin evindən bir alimin çıxdığını görəndə onu o zalıma şərik etmək olmaz; bəlkə o alim bir məzluma kömək etmək üçün oraya gəlmişdir?! Yanında oturan...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Həzrət Əli ələyhis-səlam buyurub ki, arvadlarınıza Quranın Yusif surəsini öyrətməyin ki, orada eşq-məhəbbət məsələləri onları həyacana gətirər. Onlara Nur surəsini təlim edin ki, orada...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Hər bir əməldə olduğu kimi xövf üçün də ifrat və təfrit tərəflər vardır. Əxlaq alimləri xövfü qamçıya, qırmaca oxşadıblar. Heyvanı sürməkdən ötrü qamçıdan istifadə edildiyi...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Hərçənd o iş qəbih də olmasa, nəticəsi pis olacaq, yaxud o iş zahirə çıxanda, bu şəxs ondan ötrü cavabdeh olacaq və onun xəcalət çəkməsinə səbəb olacaq. Onda belə işi tərk etmək...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Həzrət Əli əleyhis-səlam buyurub: “Allahın qüdrəti həqqində fikirləşmək paklığa, saflığa və əmələ dəvət edir”. İmam Cəfər Sadiq əleyhis-səlam buyurur ki, Allah-təalanın...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) VƏSVƏSƏ VƏ İLHAM Əxlaq alimləri insanın xatirinə varid olan müxtəlif hadisələr təsiri nəzərindən onun qəlbinə müxtəlif şeylərlə təşbih edilirlər: Atılan oxlar üçün hədəf, müxtəlif...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) İmam Cəfər Sadiq ələyhis-səlam buyurub: “Yəqin, bədəni hər cür yüksək hala və əcayib məqama yetirə bilər”. Yəqin barəsində Peyğəmbər (s) sahabələri söhbət edib dedilər...
İslam

İslam əxlaqı

(əvvəli ötən saylarımızda) Əgər bunun da təsiri olmasa, onda bu rəzaləti meydana çıxaran qüvvəni zəifləşdirmək üçün vasitələr tapıb nəfsi cəzalandırırlar. Məsələn, bu rəzalət şəhvət qüvvəsinin ifratından...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Yalnız bu qərarla əbədi səadətə yetişib nicat tapmaq olar. Yaxşı diqqət edilsə, aydın olar ki, ədalət nəinki insanlara, dünyaya və bütün Kainata, hətta Allah-təalaya da aid olan ülvi bir...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Odur ki, bir-birinə zidd olan bu iki keyfiyyəti fərqləndirməyi bacarmaq lazımdır. Hikmətdə olan fəzilət – mövcudatın xilqətin mahiyyətinə yol axtarıb, elm hasil etmək, qəti yəqinliyə...