8:57 pm - Cümə axşamı Yanvar 19, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bunları düşünüb əməl edən şəxsə səbr etmək çətin olmaz. Bə’zi hədislərdən məlum olur ki, səbr etməyin fəziləti şükrdən artıqdır. O hədislərdən biri budur: “Təam verən...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bəs şükr etmək üçün nə etmək lazımdır? Nemətlər müqabilində şükr etmək bir neçə işlə olur: 1. Allah-təalanın zahiri, batini, ümumi və xüsusi nemətlərini dərk edib, onlarda işlədilən...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Həzrət Musa (ə) ərz elədi: Pərvərdigara, mən sənin şükrünün həqqini necə verə bilərəm ki, hər şükr üçün yeni bir şükr etməli olacağam. Bu iş sonsuz davam edə rvə mən onun öhdəsindən...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu rəzalətin ziddi bir fəzilətdir ki, ona təvəkkül deyilir. Allaha təvəkkül etmək-hər bir sahədə işləri Allah-təalanın sərəncamına verib, ona tapşırmaq və hər işdə onun məsləhətini...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Peyğəmbərlərdən biri çox ağır həyat keçirirdi, ac, çılpaq, səfil halda yaşayırdı. O, on il dua elədi, yoxsulluqdan Allaha şikayətləndi. Lakin duası müstəcab olmadı. Allah-təala ona vəhy...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Allaha  məhəbbət Allah-təalaya məhəbbət yetirmək və onu tərəqqi etdirib qüvvətləndirmək üçün iki şərt vardır. Birinci şərt, qəlbi təmizləyib Allahdan qeyri şeyləri ondan çıxarmaq,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) 9. Bir səbəbin iki nəticəsi arasında da məhəbbət olur. Məsələn, məlumdur ki, bir atanın iki övladı, bir müəllimin iki şagirdi başqa kəslərə nisbətən biri-birini daha çox dost tuturlar....
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) İnsanın məhəbbət bəslədiyi şey müxtəlif qüvvələr nəticəsində ola bilər. Gah əql qüvvəsi sayəsində olar, məsələn, elm, bilik, şeylərin həqiqətini öyrənmək üçün olan rəğbət...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) İndi bunları qısaca şərh edək. 1. Müşarətə, yəni şərtləşmə. Bunun məzmunu ondan ibarətdir ki, gecə-gündüz ərzində əql nəfs ilə şərtləşib əhd bağlayır ki, günah əməllərdən...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) İkincisi odur ki, cürbəcür xəstəliklər və ölüm daim pusquda durublar, onlar qəflətən insanı tövbə etmək imkanından məhrum edə bilərlər. Odur ki, bu işdə “sonra edərəm”...