4:01 am - Bazar ertəsi May 29, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Odur ki, bir-birinə zidd olan bu iki keyfiyyəti fərqləndirməyi bacarmaq lazımdır. Hikmətdə olan fəzilət – mövcudatın xilqətin mahiyyətinə yol axtarıb, elm hasil etmək, qəti yəqinliyə...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) 8. İntiqam. Bu da qəzəbin nəticəsi olan rəzil bir keyfiyyətdir, onun ziddi olan əfv isə fəzilətdir. Günahdan keçmək, güzəşt edib bağışlamaq, yüksək insani xislət, alicənablıqdır. 9....
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu nöqtələrdən keçən saysız-hesabsız xətlərin hamısı əyri və uzundur. Elə buna görə də şər həmişə xeyrə qalib gəlir. Buradan aydın olur ki, o düz xətti, yəni həqiqi fəzail yolunu...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Qəzəb qüvvəsi qalib gəlmək, intiqam almaq uçun yaranmışdır; o, qələbə çalmaqdan ləzzət alır, məğlubiyyətdən inciyir, ələm və ağrıya duçar olur. Şəhvət qüvvəsi yemək, içmək,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) MÜƏLLİFİN ŞƏXSİ TƏƏSSÜRATI Ruh həqqindəki bu sözləri bəzi adamlar bəlkə bir nağıl, əfsanə və ya qədim əsatirin təkrarı hesab edər. Çünki maddi aləmdə pərvəriş tapmış və onun...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Aristotel deyir: “Şərir adamları ədəbləşdirməklə xeyirxah etmək mümkündur, lakin bu iş külli surətdə olmur. Bunun nəticəsində bəzisi tamamilə dəyişir, bəzisində bu şər xasiyyət...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu qısa mülahizədən sonra ruhun və ya nəfsin mahiyyəti həqqində söhbətdən əl çəkək, onun insan həyatında fəaliyyətinə məxsus işlərə baxaq.   *   *    * Nəfsin fəaliyyəti nəzəri...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Əxlaq elmi, onun mövzu və əqsamı İnsanlar ən qədim zamanlardan bu dünyaya və aləmə bəsirət gözü ilə baxaraq, onları əhatə edən bütün varlıqları üç qismə ayırmışdılar: cəmadat,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bunları düşünüb əməl edən şəxsə səbr etmək çətin olmaz. Bə’zi hədislərdən məlum olur ki, səbr etməyin fəziləti şükrdən artıqdır. O hədislərdən biri budur: “Təam verən...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bəs şükr etmək üçün nə etmək lazımdır? Nemətlər müqabilində şükr etmək bir neçə işlə olur: 1. Allah-təalanın zahiri, batini, ümumi və xüsusi nemətlərini dərk edib, onlarda işlədilən...