4:08 am - Bazar ertəsi May 29, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bəzisi isə bütün əqli və şəri elmlərə kamil dərəcədə vaqifdir, lakin əməl məqamına gəldikdə onu tənbəllik əhatə edir. Yaxud bu elmləri zahirdə təbliğ etsə də, qəlbində onlara...
İslam

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu xəbərlərdən məlum olur ki, əgər gizlində edilən ibadət aşkara çıxarsa, onun qorxusu yoxdur və ibadət sahibi riyakar hesab edilməz, Bu şərtlə ki, o öz ibadətinin aşkara çıxmasından...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bəzən şəxsin öz nəzərinə çarpmayan cəhətləri başqaları söyləyib tərifləyəndə, məsələn, onun qədd-qamətini, surətinin gözəlliyini mədh edəndə, bu şəxs ondan xüsusi ləzzət alır. 2....
İslam

İSLAM ƏXLAQI

Məsələn, şəxs öz xidmətində olan və işlərini nizama salan xadimi və ya katibi, yaxud öz zövcəsi ilə daimi surətdə ünsiyyət və əlaqədə olduğundan öz məhəbbəti ilə onların qəlbinə yol tapmalı, özünə qarşı...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu dərəcəyə çatmış şəxslərin əlaməti odur ki, onlar öz ibadətlərini və eləcə də müsibətlərini gizli saxlarlar, onların bu işlərindən xəlqin xəbərdar olması özlərinə xoş gəlməz. Allah-taala...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Birincisi odur ki, əgər şəxs yalan deməsə, ona və ya başqa bir kəsə fəsad, ya zərər yetişər və ya bir müsəlmanın qətlinə, ya da irz və namusunun fənaya getməsinə səbəb olar. Məsələn,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) 6. Əgər bir adam bir işdən ötrü şəhadət vermək məqamında ola, lakin füsq- fücur sahibi olduğu üçün şəhadətinə şərən etibar etmək cayizdir və onun qeybətini etmək həram deyil. Bu...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Neman dedi ki, bazarda bunları gördüm, istədim ki, sən onlardan yeyəsən; amma pulum yox idi; belə elədim ki, pulunu sən özün verəsən. Peyğəmbər (s) gülümsədi, şeylərin pulunu sahibinə...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Aqil şəxs mümkün qədər özünü mübahisədən kənar saxlamalıdır; hətta şəri həqqin tələbində də öz həddindən kənara çıxmaq, nalayiq və ağır sözlər işlətmək ehtimalı olduğu...
İslam

İSLAMƏXLAQI

Qeyd edək ki, sirr saxlamaq iki cürdür: Birinci, özgənin sirrini saxlamaq, yuxarıda deyilən, sirrlər bu qəbildəndir. İkinci, hər kəsin öz sirrini saxlamasıdır ki, bu da həyatda lazimi şeylərdəndir. Axı insanın sirri onun...