4:00 am - Bazar ertəsi May 29, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

– Qayıt, get ananla qal, and olsun məni peyğəmbərliyə məbus edən kəsə ki, sənin bir gecə ananla ünsiyyətdə olmağın Allah yolunda bir il cihad etməkdən yaxşıdır. Bir dəfə bir oğlan gəlib cihada getmək üçün...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

Quranda, hədislərdə və rəvayətlərdə varid olan bu kimi kəlamlar müsəlmanlar arasında ülfət yaratmaq məqsədi güdür. Əgər müsəlmanlar bu kəlamlara və nəsihətlərə əməl etsələr, elə sağlam, saf və möhkəm bir...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

Əgər o bu işlərin öhdəsindən gələ bilməzsə, onun özünə və ya başqa müsəlmanlara bu işdən zərər yetişərsə, yaxud dinin özünə ziyan gələrsə, onda bu işlə məşğul olmaq həmin şəxsin boynundan götürülər. Münkərdən...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Müqəddəs məkanlarda, məscidlərdə, məsələn Kufə məscidində uzun müddət qalıb xaricə çıxmamaq şərtilə ibadət etməyə etikaf deyirlər. Demək, müsəlmanlara kömək etmək, şəxsi və...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Lakin, təbiətində həsəd kök salmış adamın xasiyyətini birdən- birə dəyişmək olmaz. Bundan ötrü o, daim öz təbiətinin pisliyini özünə təlqin etməli və həsədi meydana çıxaran səbəblərin...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Odur ki, bu nemətlər onu həmişə qıcıqlandırıb acıqlandırır. Bu işdən həmişə o özü xəsarət çəkir, nemət sahibi isə bir ziyan çəkmir; əgər paxıllıq edən adam onun həqqində danışıb...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bəzi əxlaq alimləri vərə üçün dörd dərəcə təyin ediblər. Birinci. Bütün həram olan şeylərdən ictinab etmək və ədalət səviyyəsinə çatmaqdır. Buna ədalət vərəi deyilir. İkinci....
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Xəbərlərdə varid olub ki, tələsmək şeytan işidir; amma beş məqam Peyğəmbərə görə istisna təşkil edir. O beş məqam Peyğəmbərin (s) qoyduğu qaydalardır və aşağıdakılardan ibarətdir;...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Qənaətə və iqtisada əməl edən şəxs həm də gələcək günləri üçün özündə inam və etiqad hasil edir ki, Allah-təala onun ruzisini verəcəkdir. Necə ki, Quranda buyurur: “heç elə...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Əgər hədiyyə və sədəqə sahibi o şeyi şəhvət və ya şöhrəti üçün verirsə, onu almaq günahdır və o şəxsin günahına kömək hesabındadır. Bunlardan başqa hallarda əgər fəqirin etiyacı...