10:00 pm - Cümə Yanvar 20, 2017

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) A llah-təala Davud peyğəmbərə vəhy edib buyurdu: Ya Davud, təvazökar adamlar Allaha ən yaxın, mütəkəbbir kəslər isə Allahdan ən uzaq kəslərdir. Belə rəvayət edirlər ki, bir gün Həzrət...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Belə olarsa, bu şəxs gərək o cahil fasiqə və ya kafirə həm təvazö və məhəbbət büruzə versin, həm də onunla ədavət etsin. Bu necə mümkün olar? Birinci cavab budur ki, təvazö əsl mənada...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) O, bir anda tələf olub, sahibini müflis və zəlil edər, dilənçi halına salar. Dünyada ən çox mal toplayanlar yəhudilərdir; mal onlara nə şərafət vermişdir? Mal toplayan şəxs dünyada onu...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) O dur ki, əgər rəyi dünya işləri barəsində isə, onun rüsva olmasına səbəb olur, əgər dini məsələdirsə, onun əqidəsini fəsada verir,onu həlakətə çəkir. Lakin o elə güman edir ki,...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) O yenə də Peyğəmbərin (s) paltarının ətəyini tutdu, Peyğəmbər (s) qalxdı. Onların heç biri danışmırdı. Bu iş üç dəfə təkrar oldu. Nəhayət dördüncü dəfədə arvad Peyğəmbərin...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) “Əgər bir nəfər səndə olan eyblə səni təhqir edib söysə, sən onu onda olan eyblə söymə”. İnsanların bir-birinə etdikləri zülm üçün şəriət qisas təyin etmişdir, onu şəriət...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) QƏZƏB Qəzəblənmək nəfsin elə bir keyfiyyətidir ki, intiqam almaq şəhvəti ifrat dərəcəyə çatır, sanki insanın əsəbləri və dimağı qara tüstü ilə bürünür və bu zülmət əql nurunu...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Amma əgər ondan nalayiq bir iş görsə, birinci dəfə gərək onu uşağın üzünə vurmasın. Xüsusən, əgər uşaq bu əməlin pisliyini bilib, onu gizlətməyə çalışarsa, bu barədə uşağa bir...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu ehtimalın baş verməsi onda xövf yaradır, lakin bu ehtimal baş verməyə də bilər. Bu isə adamın xoşuna gələn haldır ki, ona ümid verir. Buna rəja deyirlər. Beləliklə, insan qorxulu hadisələrin...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) İnsan yaşa dolduqca bədən zəifləyir, bədəndə cürbəcür xəstəliklər meydana çıxır, ona görə də insan bu ləzzətlərdən istifadə etməyə qadir olmayan bir insan ölməyib, uzun müddət...