3:11 pm - Bazar ertəsi Noyabr 24, 1569

ARXİV: İSLAM ƏXLAQI Subscribe to İSLAM ƏXLAQI

İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) 6. Əgər bir adam bir işdən ötrü şəhadət vermək məqamında ola, lakin füsq- fücur sahibi olduğu üçün şəhadətinə şərən etibar etmək cayizdir və onun qeybətini etmək həram deyil. Bu...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Neman dedi ki, bazarda bunları gördüm, istədim ki, sən onlardan yeyəsən; amma pulum yox idi; belə elədim ki, pulunu sən özün verəsən. Peyğəmbər (s) gülümsədi, şeylərin pulunu sahibinə...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Aqil şəxs mümkün qədər özünü mübahisədən kənar saxlamalıdır; hətta şəri həqqin tələbində də öz həddindən kənara çıxmaq, nalayiq və ağır sözlər işlətmək ehtimalı olduğu...
İslam

İSLAMƏXLAQI

Qeyd edək ki, sirr saxlamaq iki cürdür: Birinci, özgənin sirrini saxlamaq, yuxarıda deyilən, sirrlər bu qəbildəndir. İkinci, hər kəsin öz sirrini saxlamasıdır ki, bu da həyatda lazimi şeylərdəndir. Axı insanın sirri onun...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

– Qayıt, get ananla qal, and olsun məni peyğəmbərliyə məbus edən kəsə ki, sənin bir gecə ananla ünsiyyətdə olmağın Allah yolunda bir il cihad etməkdən yaxşıdır. Bir dəfə bir oğlan gəlib cihada getmək üçün...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

Quranda, hədislərdə və rəvayətlərdə varid olan bu kimi kəlamlar müsəlmanlar arasında ülfət yaratmaq məqsədi güdür. Əgər müsəlmanlar bu kəlamlara və nəsihətlərə əməl etsələr, elə sağlam, saf və möhkəm bir...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

Əgər o bu işlərin öhdəsindən gələ bilməzsə, onun özünə və ya başqa müsəlmanlara bu işdən zərər yetişərsə, yaxud dinin özünə ziyan gələrsə, onda bu işlə məşğul olmaq həmin şəxsin boynundan götürülər. Münkərdən...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Müqəddəs məkanlarda, məscidlərdə, məsələn Kufə məscidində uzun müddət qalıb xaricə çıxmamaq şərtilə ibadət etməyə etikaf deyirlər. Demək, müsəlmanlara kömək etmək, şəxsi və...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Lakin, təbiətində həsəd kök salmış adamın xasiyyətini birdən- birə dəyişmək olmaz. Bundan ötrü o, daim öz təbiətinin pisliyini özünə təlqin etməli və həsədi meydana çıxaran səbəblərin...
İslam

İSLAM ƏXLAQI

(əvvəli ötən saylarımızda) Odur ki, bu nemətlər onu həmişə qıcıqlandırıb acıqlandırır. Bu işdən həmişə o özü xəsarət çəkir, nemət sahibi isə bir ziyan çəkmir; əgər paxıllıq edən adam onun həqqində danışıb...