6:00 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

Урок лентяю

Участники:

Şəkil

Şəkil

Лентяй

Бабушка

Врач

Ведущий

Бабушка:

Şəkil

Şəkil

Что за дело, что за беда! Я думаю, что у этого ребёнка нет ни дней, ни ночей. Ни хлеба ест, не кушает, похож на соломенку. Сказала сыну:

Мой родной, не мучь ребёнка. Отвезли ребёнка в школу, чтобы он стал врачом. Это не школа какое-то интересное у нее название имя которое я не запоминаю. Что делать, постарла Я.

Попросила я, давай сделаем так чтобы ребёнок, не мучай его. Вот внука соседки Раи Фуада, отец устроил в одно училище, а он то, туда не ходит.

Сидит дома ребёнок, кушает, пьет, спит, и учителя приходят в дом. Можно сказать ребёнок такой здоровый, большой, высокий (показывает руками). Говорю сыну мне здоровье ребёнка нужно, а не учёба. Ребёнок очень похудел, похож на соломенку. Да кто послушается меня. Он все время учится-учится. Но проклятые учителя всё время ставят двойку-двойку.
Внук (приходит): – Бабушка как дела?

Бабушка: – Да, родной, свет моих очей, кушать готово.

Внук: – Бабушка спрашиваю как ты?

Бабушка: -Да, родной, плов приготовила, иди на кухню. И борщ подам, а после выпьешь стакан сиропа с медом. Смотреть на тебя жалко. Так похудел. Да, брось эти книги. Не нужны они тебе. Иди кушай.

Внук: – Бабушка у меня много уроков. Знаешь в школе сколько уроков спрашивают? Наша школа совсем другая. Всё время биология – биология, сколько можно читать биологию. Для меня это большая беда.

Бабушка: – Да, родной мой, отмучился ты.

Внук: – Бабушка, мое горе словом не скажешь, а в стихах надо выражать.

Биология ранит меня, о господи

Не даёт мне покоя, о господи

Хоть бы не было ремесел, школ, наук и oбученья

От наук и обученья ждут нас только огорченья

Физиология, ботаника, зоология

Проклинаю, о господи

Ненавижу ботанику, не люблю

Пусть гибнут растения, от рожденья.

С зоологией дел много, пусть останется на последок

Хочу чтобы умерли внезапно и приобреливечный покой

Одним словом, Биология ранит меня, о господи

Не дает мне покоя, о господи

Хоть бы не было ремесел, школ, наук и oбученья

От наук и обученья ждут нас только огорченья

Бабушка: – Ах – ты, душенка моя, иди сюда.

(Этим она увозит своего внука)

Şəkil

Şəkil

Конец I части.

II часть

Проходят дни. Однажды внук заболев попадаёт в постель. Бабушка в огорчении ходит кругом.

Ведущий: В один день лентяй зарозился.

Какой-то дезинтерией.

Повысилась температура,

Не подвижным остался он.

Огорчилась увидев это бабушка

Стала плакать, рыдать

Не знала, что делать?

Подумав бабушка нашла ответ.

Быстро вызвала врача

Показала внука, рассказала горе

Бабушка:

– Помогите мне врач

Что за болезнь?

Не дает покою внуку

Убить хочет внука?

Умерает у меня внук.

Ведущий:

– И от слов бабушки задумалась врач. И повторно осмотрев больного сказала.

Врач:

Şəkil

Şəkil

– Не беспокойся ты у меня

Выгоним мы ее

Эту вредную бактерию

Которая пришла

В гости к внуку

Пусть приходит

Грибы выгонят ее

Ведущий:

– И от этих слов врача

Ничего не поняла бабушка

И с удивленим спросила

Бабушка:

– Грибы? Бактерии? Кто они?

У нас в родственниках

Нету таких людей?

Ведущий:

– От слов рассмеялась И сказала врач

Врач

Ах ты, Бабушка милого внука

Бактерия -это микроб

Это он пришел в гости

К твоему внуку

И болезнь вызвал

А грибы пенициллины

Лекарственные они

Бактерию выгнать можно

Только этими грибами.

Бабушка:

– Ах, если это так? Сделай по быстрее лекарство

Ведущий:

– Врач сделала укол
Пеницеллином внуку
В течении десяти дней
Грибы расслабели
И выгнали бактерию
Лентяй освободившись от болезней
Очень обрадовался.

Бабушка:

– Ах, ты, мой родной
Брось ты лентяйство
Изучи тайну грибов
Узнай о бактериях.

Şəkil

Şəkil

Ведущий:
– Здесь можно заключить
Нашу историю.
Ах, ты бактерия
Трусишка бактерия
Увидев грибы
Спрятаться хочешь ты, бактерия.

Mən, Əliyeva Leyli Məhərrəm qızı 1989-2000 ci ildə İmişli rayon 5 saylı tam orta məktəbin rus bölməsini bitirmişəm. Həmin il ADPU biologiya fakultəsinə daxil olmuşam. 2003 cu ildən İmişli rayon A.Eminov adına 7 saylı tam orta məktəbdə biologiya muəllimi kimi işə qəbul olmuşam. İşlədiyim illərdə hər dəfə yeniliklərə can atmışam. 2006 ci ildə biologiya gecəsi kecirdim. Gecədə uşaqlar təbiətin mocuzəvi bitkilərindən söhbət acdılar. Sonra tədbir iştirakçıları iki komanda şəklində yarışdılar.Tərtib etdiyim bioloji imlanı şagirdlər yarışda tamamladılar. Tədbir altıncı sinfi əhatə etdiyi üçün meyvələrin sohbəti nağılıda ballar verilərkən səhnəcik kimi gostərildi və bir şagird tərəfindən “meyvələrdən üç meyvə var“ mahnısı səslənir. Bu arada təcruübələr göstərildi. Herbarilərlə tanışlıq. Sonda qalib komanda verilən tapşırığın yerinə yetirilmə səviyyəsinə görə qiymətləndirilir və mükafatlandırılır.

2012-ci ildə 7-ci sinifdə açıq dərs kecirdim. Mövzu göbələklərdən bəhs edirdi. Şagirdlər flipcat vərəqində öz araşdırmalarını apardılar. Təqdimat etdikdən sonra mən öz əlavələrimi edib əvvəlcədən hazırladığım kif göbələyini, yeməli göbələyi və zəhərli göbələyi təqdim etdim və dərsi dahada aydın izah etmiş oldum.

2013-cü ildə oktyabr 6-ci sinifdə “heyvanlarin orqanlari və orqanlar sistemi” movzusunda açıq dərsim olmuşdur. Motivasiya olaraq əhvalatla başladım ki, əlimdə olan şüşə qabda balıq əvvəlcə hərəkətli idi indi isə yox. Niyə qab sındıqdan sonra hərəkət etmədi? Cavabların icərisində balığın yaşayarkən hər orqanı aktiv olur, artıq mühitini dəyişdikdə fəaliyyətini itirir. Burda şagirdlər movzu ilə ifadəli oxu vasitəsi ilə tanış oldular. Sonra tapşırıqlar üzrə araşdırma apardilar və bir qrup rollu oyun hazırlayıb orqanların mühüm olduğunu və hər biri vacib olduğunu bildirərək sanki refleksiya kimi hər birinin funksiyası bir daha danışılır, əvvəldən qoyulan və dərs zamanı işlənən BİBÖ cədvli tamalanır. Sonda qoyulan meyyarlara əsasən qiymətləndirilmə aparılır. Şagirdlərlə qurulan milyoncu oyunu oynanılır. Həm şagird keçmiş mövzunu təkrarlamış olur, həm də komandanı qalib etmək istəyir. Ev tapşırığı olaraq “balığın hansı orqanını əlavə və ya inkar edib onu quruya cıxarmaq olar” adlı esse yazmağı tapşırıram. Ən sonda şagirdlər qalib komandanı seçirlər. 2013-cu ildə dekabr ayında 9-cu sinifdə “Ürəyin quruluşu və işi” mövzusunda açıq dərs hazırladım. Motivasiyanı şerlə başladım. Mövzununadını aldıqdan sonra BİBÖ cədvəli işlənir. Mən bunu çox tətbiq edirəm. Dərsi keçərkən şagirdin ilkin biliyini müəllim aşkar etməlidir. Şagirdlər mövzunu oyrənilməsi üçün ziqzaq üsulundan istifadə edirəm. Bunun ücün qruplaşan şagirdlər ekspert qrupunda mövzunun hissəsini öyrənib gəlib ana qrupda hərə öz hissəsini danışır.

Mövzu barəsində hər kəsin məlumatı olur. Əgər kimsə zəif oyrənsə tapşırığı yerinə yetirə bilməz. Buna görə də, şagirdi daha məsuliyyətli edən üsullardan biri də ziqzaq üsulu sayıla bilər. Qruplar öz işini təqdim edir. Sonra mohkəmləndirmə aparmaq üçün hazırlanmış slaydları müəllim tərəfindən göstərilir. Ev tapşırıgı verilir. Qiymətləndirməni hər mərhələdə aparıram.

2014-cu il may ayinda “Yuxu və oyaqlıq” mövzusunda açıq dərs keçirdim. Motivasiyaya mahnı qoydum və mövzunun adını aldım. Yenə şagirdlərin ilkin biliyi oyrənilir. Bu dəfə qruplaşdırmıram, kollektivlə aparıram dərsi. Hər mərhələdə şagird aldıgı məlumat üzrə suallara cavab yazır. Yenə qiymətləndirmə aparılır.

2014-cü ildə rayon üzrə ilin müəllimi seçilmişəm. 2015-ci ildə rayon təhsil şöbəsi tərəfindən seçilən fəal mülimlərdən seçilmişəm və qrupun üzvü olmuşam.

Əliyeva Leyli Məhərrəm qızı,
İmişli rayon A.Eminov adina
7 saylı tam orta məktəbin
biologiya müəllimi

Filed in: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - BİOLOGİYA

Hələ şərh yoxdur

Şərh yazın