11:34 am - Şənbə Sentyabr 23, 2017

Çağrışaqədərki hazırlıq fənninin tədrisinə diqqət artırılmalıdır

Şəhriyar HƏSƏNOV,  Quba rayonu,  D. İsmayılov adına Çiçi kənd tam  orta məktəbin Gənclərin Çağrışaqədərki  Hazırlıq fənn müəllimi

Şəhriyar HƏSƏNOV,
Quba rayonu,
D. İsmayılov adına Çiçi kənd tam orta məktəbin Gənclərin Çağrışaqədərki Hazırlıq fənn müəllimi

Hər bir ölkənin inkişaf səviyyəsi dəyərləndirilərkən ilk növbədə onun müdafiə qüdrəti və gücü ilə şərtləndirilir. Bu baxımdan hər bir vətəndaş əqli, fiziki və mənəvi cəhətdən “Çağrışaqədərki hazırlıq” üzrə zəruri bilik və bacarığa malik olmalıdır. Orta ümumtəhsil məktəblərində “Çağrışaqədərki hazırlıq” fənninin tədrisi prosesində şagirdləri xalqına, vətəninə, tarixinə, adət ənənələrimizə sonsuz məhəbbət hissi bəsləmək, hər an vətənin müdafiəsinə hazır olmaq ruhunda tərbiyə etmək lazımdir.

Fənnin məqsədini ifadə edən respublikanın müdafiə qüdrəti, Azərbaycan Respublikasının konstitutsiyası və qanunlarından irəli gələn vəzifələri, Nazirlər Kabinetinin qərarları, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin vəzifələri, onların xüsusiyyəti və əhəmiyyəti, hərbi xidmətin vətəndaşlar üçün şərəfli vəzifə olması, Silahlı Qüvvələrin nizamnamələrinin tələblərindən irəli gələn vəzifələri, əsgərlərin yerləşməsi həyat tərzi və xidməti, fövqəladə hallarda mühafizə qaydaları və tibbə dair bilik və bacarıqlar əsasında təhlükəsizliyi təmin etmək və müdafiə qabiliyyətini, səhiyyə və ekologiya mədəniyyəti formalaşdırmaq kimi tədris materiallarının məzmunu ilə bağlı zəruri bilik və bacarıqların şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsini təmin etməyə dair səy göstərirəm.

Azərbaycan hərb tarixindən şagirdlərə məlumat verərək qeyd edirəm ki, qəhrəmanlığa, sərkərdəlik məharətinə görə görkəmli şəxslər Cavanşir, Babək, Şah İsmayıl Xətai, Cəfərqulu ağa Bakıxanov, Əsəd bəy Talışxanov, Səmədbəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski, Hüseynxan Naxçıvanski, Həzi Aslanov, Mehdi Hüseynzadə, İsrafil Məmmədov və s. böyük fədakarlıqlarına görə daim yaşayacaqlar. Ulu öndər Heydər Əliyev milli ordumuz haqqında demişdir: “Biz bu gün böyük iftixar hissi ilə deyirik ki, Azərbaycan Respublikasının milli ordusu respublikamızın milli təhlükəsizliyini əhalimizin əmin- amanlığını və mühafizəsini təmin etmək üçün ölkəmizin sərhədlərinin qorunması, ərazi bütövlüyünün, torpaqlarının müdafiə edilməsi üçün Azərbaycanın layiqli Silahlı Qüvvələri vardır.” Şagirdlərdə Vətənə məhəbbət və iradə, mətinlik yaradan bu fikirlər tərbiyə işimizin əsasını təşkil edir.

Dərs dediyim şagirdlərə müasir Azərbaycan Ordusunun qurucusu, Heydər Əliyev trəfindən 1998- ci il mayın 22- də imzalanan fərmanla 1918- ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə general Səməd bəy Mehmandarovun rəhbərliyi ilə ilk əlahiddə Azərbaycan korpusunun yarandığı gün 26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr günü elan edilməsini tarixi hadisə kimi şərh edirəm. Silahlı qüvvələrin büdcəsinin artması Azərbaycan Prezidenti ali Baş Komandan İlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı olaraq qeyd olunmalıdır. Nəticədə ordunun döyüş qabiliyyəti daha da yüksəlmiş maddi- texniki baza əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirilmiş hərbiçilərin sosial şəraiti yaxşılaşdırılmışdır.

Fənnin tədisi keyfiyyətini yüksəltmək üçün məzmun xətlərinə daxil olan aşağıdakı tərkib hissələrin təlim nəticələrinin reallaşmasıdır.

1. Dövlət müdafiəsinin tarixi və hüquqi əsasları;
2. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təminatı;
3. Tibbi biliklər və ilk tibbi yardım qaydaları.

Hər bir məzmun xəttə müvafiq didaktik tələblər fənn üzrə müəyyən olunmuş fəaliyyət xətlərinin inteqrasiyası nəticəsində həllini tapır. Bura daxildir problemin müəyyənləşdirilməsi və həlli ünsiyyət qurma; əlaqələndirmə; mühakiməyürütmə və əsaslandırma, tətbiqetmə. Konseptual sənəddə (kurikulumda) qeyd olunan bu fəaliyyət xətləri “Çağırışaqədərki hazırlıq” fənninin məzmununa müvafiq biliklərin əldə edilməsi yollarını müəyyənləşdirməklə şagirdlərin düzgün istiqamətlənmələrini təmin edir.

Filed in: DƏRS NÜMUNƏSİ ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ

Hələ şərh yoxdur

Şərh yazın