3:11 pm - Çərşənbə Noyabr 24, 2602

I like flowers

İlahə Arif qızı Həmidova

İlahə Arif qızı Həmidova

Mən İlahə Arif qızı Həmidova 2005-ci ildə Azər-baycan Dövlət Pedaqoji Universi-tetinin Filologiya fakültəsinin ingilis dili ixtisasına daxil olmuşam. 2009-cu ildə həmin universi-teti bitirmişəm. Elə həmin ildən Bərdə şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbində ixtisasım üzrə ingilis dili müəllimi işləyirəm. Kurikulumun tətbiqi ilə əlaqədar ölkəmizdə təşkil olunan müxtəlif treninqlərin iştirakçısı kimi fərqlənmə sertifikatları ilə təltif olunmuşam. Daima öz üzərimdə mütaliə edir, dərslərimi yeni təlim metodlarına əsasən qururam.

Dərs icmalı

Sinif: VII

Mövzu: “Mən gülləri sevirəm”

Standart: 1.1.2; 3.1.2; 3.1.4; 4.1.1

Dərsin məqsədi:

1. Dialoq qura bilir; açar sözlərdən istifadə edərək cümlələr qurur.

2. Mətni düzgün oxuyur; mətnə aid esse yaza bilir.

Dərsin metodu: İnteraktiv

Dərsin tipi: Oxu, yazı, öyrənmə, dinləmə

Resurslar: Dərslik, şəkillər, proyektor, kompÜter

İş forması: Bütöv siniflə iş, qrup işləri

İş üsulu: Beyin həmləsi, müzakirə, klaster

İnteqrasiya: Musiqi, həyat bilgisi

Dərsin gedişi:

Warm-up: Pupils listen to me and repeat this song after me.

Flowers here, fowers there

Flowers grow everywhere!

Motivation:

Dostluq – Friendship

Mənzərə – Landscape

Bəzək – OrnamentSu –

Water

Yer – Earth

Xilasedici – Rescuer

With the repeat of some words I get our new lesson’s name. (from the first letters of the words) Our new lesson is “I like flowers”. Pupils see a bunch of flower on the screen of the computer.

Research question:

1. What flowers do you like?

2. What is a flower for you?

Everybody describes his/her own thoughts. Then we make a claster about the role of the flowers in our life.

Şəkil

Şəkil

Key words:

Pick up – to collect smth.

Bud – small lump that grows on a plant

Blossom – a very small shape of a flower

Tiny – very small

Endemic – regularly found and difficult to get rid of

Healing – the process of getting better after an emotional shock

We read the text together with the pupils and translate it. Then pupils begin work in groups.

Group tasks 1

Groups are: Rose, Khari – bulbul, Tulip

1) Rose – Write a short essay about “The flowers holiday” (Gül bayramı haqqında kiçik esse yazın)

2) Kharı-bulbul – Write a short essay about “Khari-bulbul” (Xarı bülbül haqqında kiçik esse yazın)

3) Tulip – Write a short essay about “Tulip Carnival” (“Zanbaq Karnaval”ı haqqında kiçik esse yazın)

While doing tasks, pupils listen to the music – “Alice in Wonderland”. After doing tasks, they make discussion about their work.

Group tasks 2ork with the whole class.

Write anwers to the given questions. Verilmiş suallara cavab yazın

1. What is your favourite flower?

2. Do you know the meaning of flowers?

3. Whom do you give flowers?

4. Why do flowers give us positive energy?

5. What flowers have you got in your garden?

After discussion of the tasks I mark groups.

Creative work

Make up a dialogue using these word combinations:

– favourite flower

– positive energy

– national flower

–. fruit trees

– different types of flowers

– endemic flower

Summary

Pupils repeat new words once more and I explain new grammar focus ( Link verbs)

Feel happy

Taste + sweet

Smell good

For example: I feel happy.

Roses smell sweet.

Pupils also speak about the symbols of different countries.

Pink rose is the symbol of England.

Thistle is the symbol of Scotland.

Daffodil is the symbol of Wales.

Shamrock is the symbol of Northern Ireland.

Revision

An oral exercise: Using key words in the sentences.

Homework:

1.Collect information from internet about the meaning of the flowers.

2. Write a short essay “My favourite flower”.

Filed in: DƏRS NÜMUNELERİ İNFORMATİKA

Hələ şərh yoxdur

Şərh yazın