4:33 am - Cümə Dekabr 15, 2017

Our Solar System

Gülnarə Qamboy  qızı Əliyeva,        Bərdə şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

Gülnarə Qamboy qızı Əliyeva, Bərdə şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

Ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də əsası ulu öndər H.Əliyev tərəfindən qoyulmuş islahat proqramları uğurla davam etdirilir. Təhsildə uğurla aparılan kurikulum islahatı gənc nəslin daha da bilikli, savadlı, dünyagörüşlü olmasına, məntiqi düşüncələrə yiyələnməsinə və hərtərəfli şəxsiyyət kimi yetişdiriliməsinə xidmət edir.

Mən dərslərimi kurikulum islahatı proqramı tələbləri əsasında qurur və dərslərimdə təlimin funksiyalarının yerinə yetirilməsinə, məntiqi pedaqoji tamlığa nail olmağa çalışıram. Bu baxımdan VI sinifdə apardığım bir dərs nümunəsini sizlərlə paylaşmaq istərdim.

Dərsin mövzusu: “Our Solar System”.

Standart: 1.1.2; 2.1.2; 2.1.3; 3.1.1; 4.1.2; 4.1.3

Məqsəd: Students

1. Chooses planets on pictires – 1.1.2.

2. Compares their places and sizes in solar system-2.1.2/2.1.3

3. Matches and chooses true and false answer – 3.1.1

4. Describe planets’ sizes, places and ages – 4.1.2/4.1.3

İnteqrasiya: Science 4.1.1.

Music 3.1.2

İş üsulu: Qrup işi, kollektiv iş.

İş forması: Brainstorming, Information Gap.

Resurslar: Şagird kitabı, kompüter, şəkillər, slaydlar, videoçarx.

Qiymətləndirmə üsulu: Şifahi və yazılı təqdimat.

Qiymətləndirmə vasitəsi: Meyar cədvəli.

Dərsin gedişi:

Motivasiya:

Şəkil

Şəkil

Şagirdlərə aşağıdakı sualları verirəm:

What is Solar Sistem?

How many planets do you know?

What planet do we live on?

Tədqiqat sualı: How can we describe the planets

Şəkil

Şəkil

Tədqiqatın aparılması:

İlk öncə planetlər haqqında videoçarxa baxırıq, sonra dərslik üzərində iş aparırıq.

We call the planets and the Sun the Solar System. Our solar system is made up nine planets. They are: Mercury, Venus, Earth,Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. All of the planets are around the Sun.

The Sun. The sun is the biggest, brightest, and hottest object in the solar system.

The sun is a star.

The sun is made of about 70% hydrogen and 28% helium

Mercury. The first planet next to the Sun is Mercury. It is the second smallest planet in our solar system.

It is only slightly larger than the Earth’s moon. This tiny planet does not have any rings or moons.

Venus. Venus is the second planet from the Sun. The name of Venus is “morning star”.

Venus is one of the brightest objects in our sky, so it is clearly visible to the naked eye.

It rises and sets with the Sun each day.

The Earth. The Earth is the fifth largest planet and the third from the sun. We live on the planet Earth . Its age is 4.5billion years. It is between Venus and Mars.

On Earth there is air and water for the people, animals and plants. Liquid covers 71 percent of the Earth’s surface.
The Earth has one moon.

Mars.

Mars is the fourth planet from the sun.

Mars has a thin atmosphere that contains mostly carbon dioxide.

Mars has two small moons. Mars is also called a red planet.

Jupiter.

Jupiter, the fifth planet from the Sun, is the largest planet in our solar system.

Jupiter is so big that over 1,000 planets the size of Earth could fit into it.

It has over 60 moons and 2 rings.

Saturn.

Saturn, the sixth planet from the Sun, is the second largest planet in our solar system.

It is often called the ringed planet because it has a beautiful ring around it.

Saturn also has over 31 moons.

Uranus.

Uranus is the third largest planet and the seventh from the sun.

Uranus is one of the giant gas planets.

Uranus is blue-green because of the methane in its atmosphere.

Neptune.

Neptune is the fourth largest planet and the eighth from the sun.

The other planets in our Solar System don’t have air and water, but Neptune has strong winds.

Pluto.

Pluto is one of the small planets. It is the ninth planet from the Sun. At night you can see a lot of stars in the sky. Stars are large balls in outer space that give light.

Tədqiqat sualına cavab vermək üçün işimizə qruplarla davam etdiririk. Şagirdlər 3 qrupa bölünür, onlara qrup adları verilir və öz aralarında qrup lideri seçirlər. Sonra iş vərəqləri paylanır. Hər qrupa tapşırıq yazılmış iş vərəqləri verilir.

Group: The SUN.

Şəkil

Şəkil

Write the names of the planets.

Group: The Earth.

2. What is the name of the planet which has a ring around it?

3. Which planet begins with the letter N?

4. Which planet is the biggest?

5. Which planet is the furthest from the sun?

Group: Jupiter.

Şəkil

Şəkil

Think and Match.

İnformasiya mübadiləsi:

Qruplar öz işlərini təqdim edirlər.

İnformasiya müzakirəsi və təşkili.

Şəkil

Şəkil

Qrupların işi müzakirə olunur.

Müzakirə sualları:

1. What is Solar System?

2. How many planets are there in the Solar system?

3. Is the Sun planet?

4. What planet has got a ring?

5. How old is the Earth

Sonra kollektiv iş aparırıq. Uşaqlar dərslikdə planetlərə aid olan tapşırıqları yerinə yetirir.

Yaradıcı tətbiqetmə:

Şəkil

Şəkil

“Jeopardy” oyunundan istifadə edərək planetlərə aid olan sualları cavablandıraraq hər qrup xal qazanır.

Nəticə:

Şəkil

Şəkil

Qiymətləndirmə:

Qrupların işi meyarlar əsasında qiymətləndirilir. Fərdi səkildə isə şagirdlər müşahidə əsasında fəallığına, sual-cavabda iştirakına əsasən qiymətləndirilir.

Ev tapşırığı:

Draw each planets’ descriptions on a “Planet Map”

Filed in: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

Hələ şərh yoxdur

Şərh yazın