5:56 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

Heroes are Never Forgetten!

Şəkil

Şəkil

Sinif: VIII a

Dərsin mövzusu: Heroes are Never Forgetten!

Standart: 1.1.1;2.1.2:2.1.3; 3.1.2; 4.1.2:4.1.3.

Məqsəd:

1. Shares demonstrates his her ideas on the heroes.

2. Talks about heroes and personalities who played great roles on our history.

3. Finds the difinition of the words.

4. Writes a quote about heroes.

İnteqrasiya: N.L 1.2.4/2.2.2./2.2.3.

Lit.1.2.4/2.1.1/3.1.3.

Az. his.1.2.2./ 4.1.1.

Gen. his.4.1.1.

İş üsulu: qruplarla iş, cütlərlə iş.

İş forması: description, discussion, KWL.

Resurslar: şagird kitabı, kompüter, şəkillər, slaydlar, videoçarx.

Qiymətləndirmə üsulu: şifahi və yazılı təqdimat.

Qiymətləndirmə vasitəsi: meyar cədvəli.

Dərsin gedişi:

Dərsə 2-5 aprel II Qarabağ savaşında həlak olan şəhidlərimizə həsr olunmuş video roliklə başlayıram.

(https://www.youtube.com/watch?v=k3FeKGthMSs) Sonra şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edirik!

Motivasiya:

Şəkil

Şəkil

Şagirdlərə aşağıdakı sualları verirəm:

Who are they?

What did they do for their country?

How do we call them?

Why are they called heroes?

Tədqiqat sualı:

What qualities should heroes have?

Why are they called heroes?

Tədqiqatın aparılması: İlk öncə qəhrəmanlar haqqında videoçarxa baxırıq, sonra isə dərslik üzərində iş aparırıq.

Tədqiqat sualına cavab vermək üçün işimizə qruplarla davam edirik. Şagirdlər 2 qrupa bölünür, onlara qrup adları verilir və öz aralarında qrup lideri seçirlər. Daha sonra iş vərəqləri paylanılır. Hər qrupa tapşırıq yazılmış iş vərəqləri verilir.

Group: Heroism

Şəkil

Şəkil

Group: Patriotism

Şəkil

Şəkil

İnformasiya mübadiləsi:

Qruplar öz işlərini təqdim edirlər.

İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili:

Qrupların işi müzakirə olunur.

Müzakirə sualları:

1. Who did Koroglu/Babek fight aganist?

2. Why are they called heroes?

3. Why are they the symbols of patriotism/heroism?

Sonra cütlərlə iş aparırıq.

Şəkil

Şəkil

Yaradıcı tətbiqetmə:

BİBÖ üsulundan istifadə edirəm.

Şəkil

Şəkil

Nəticə: Students understand that heroes can be in any field and everywhere. They also memorized every time and are never forgotten. We are proud of our heroes. Our heroes will always live in our souls, we’ll never forget them.

Qiymətləndirmə:

Qrupların işi meyarlar əsasında qiymətləndirilir. Fərdi səkildə isə şagirdlər müşahidə əsasında fəallığına, sual-cavabda iştirakına əsasən qiymətləndirilir.

Ev tapşırığı: Search materials about National Heroes in Barda.

Gülnarə Əliyeva,
Bərdə şəhəri, 1 nömrəli
tam orta məktəbin ingilis
dili müəllimi

Filed in: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

Hələ şərh yoxdur

Şərh yazın