3:16 pm - Şənbə Yanvar 19, 9382

Wild animals!

Mövzu: “Wild animals!”

Standart: 1.1.1;2.1.2:2.1.3; 3.1.2; 4.1.2:4.1.3

Məqsəd: Student

1. Describes animals on the pictures.

2. Speaks about wild animals.

3. Asks and answers questions on “Wild animals”.

4. Writes the names of the objects.

İnteqrasiya: N.L 1.2.4/2.2.2./2.2.3.

L.1.2.4/2.1.1/3.1.3.

Az.His.1.2.3./ 1.2.3.

İş üsulu: group work, pair work.

İş forması: cluster, description, discussion.

Resurslar: dərslik, kompüter, şəkillər, slaydlar, videoçarx.

Qiymətləndirmə üsulu: şifahi və yazılı təqdimat.

Qiymətləndirmə vasitəsi: meyar cədvəli.

Dərsin gedişi

Şəkil

Şəkil

Motivasiya:

Klaster üsulundan istifadə edərək şagirdlərlə şəkildəki heyvanları təsvir edirik və şagirdlər dərsin mövzusunun vəhşi heyvanlar olduğunu təxmin edirlər.

Tədqiqat sualı:

Şəkil

Şəkil

Tədqiqatın aparılması: İlk öncə heyvanlar haqqında videoçarxa baxır, sonra dərslik üzərində iş aparırıq.

Şəkil

Şəkil

Tədqiqat sualına cavab vermək üçün işimizə qruplarla davam etdiririk. Şagirdlər 2 qrupa bölünür, onlara qrup adları verilir və öz aralarında qrup lideri seçirlər. Sonra iş vərəqləri paylanılır. Hər qrupa tapşırıq yazılmış iş vərəqləri verilir.

Group: The Tiger Group : The King

Şəkil

Şəkil

Şəkil

Şəkil

İnformasiya mübadiləsi: Qruplar öz işlərini təqdim edirlər.

İnformasiya müzakirəsi və təşkili: Qrupların işi müzakirə olunur.

Müzakirə sualları:

Sonra cütlərlə iş aparırıq.
Read the dialogue and act it.

Şəkil

Şəkil

Yaradıcı tətbiqetmə: Auksion üsulundan istifadə edirəm. Şagirdlər hər biri ingilis dilində vəhşi heyvan adı deyir. Sonuncu vəhşi heyvan adı deyən şagird qalib gəlir və mən tərəfdən kiçik bir hədiyyə qazanır.

Nəticə: They realize that why the named animals are wild, where they live and how they behave.

Qiymətləndirmə: Qrupların işi meyarlar əsasında qiymətləndirilir. Fərdi şəkildə isə şagirdlər müşahidə əsasında fəallığına, sual-cavabda iştirakına əsasən qiymətləndirilir.

Ev tapşırığı: Use Venn diagramm and describe similarities and differences in the appearance of animals.

Gülnarə Əliyeva,
Bərdə şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

Filed in: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

1 şərh var: to “Wild animals!”

  1. 26 Oktyabr 2017 at 19:21 #

    salam axşamın xeyir

Şərh yazın