6:03 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

Necə səyahət edə bilərsən? (How can you travel?)

Fənn: İngilis dili.

Sinif: VI.

Mövzu: Necə səyahət edə bilərsən? (How can you travel?)

Standart: 1.1.2. Səyahətin səbəblərini şərh edir.

2.1.1. Səyahət yerlərini seçir.

3.1.1. Öz səyahət hislərini ifadə edir.

4.1.2. Səyahətini planlaşdıra bilir.

Məqsəd: Şagirdlər dinləmə-danışma və oxu vərdişləri ilə səyahət qaydalarını öyrənir.

Dərsin tipi: Deduktiv.

Resurslar: Əyani vəsaitlər, kompüter.

İş forması: Kollektivlə iş, qruplarla iş.

İş üsulu: Tamamlama, diskussiya.

İnteqrasiya: Həyat bilgisi.

Motivasiya: Nəqliyyatı ifadə edən şəkillər kompüterdə göstərilir.

Teacher: “What are they?”.

Pupils: “They are transport”.

Teacher: “Why do we use them?”.

Pupils: “We use them for travelling”.

Dərsin adı müəyyənləşir. Yeni sözlər verilir. “Hot seat” oyunu ilə yeni sözlər öyrənilir. Mətn (Jigsaw reading üsulundan istifadə edilərək) oxunulur.

Tədqiqat sualı: Which transport do you prefer while travelling?

Müzakirə edilərək müxtəlif cavablar alınır və ən yaxşı cavablar seçilir.

Qruplarla iş:

I Group

I Match the pictures with the words of transportation.

Şəkil

Şəkil

Şəkil

Şəkil

II Group

I Circle the vehicles used for transportation.

Şəkil

Şəkil

Şəkil

Şəkil

III Group

Şəkil

Şəkil

I Unscramble and match.

Şəkil

Şəkil

İnformasiyanın müzakirəsi: Qrup işləri təqdim olunur. Qrupların işi müzakirə edilərək qiymətləndirilir.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Yeni mövzu ilə əlaqəli müxtəlif suallar verilir:

1. Where do you like to travel?
2. With what do you like to travel?
3. What transport is the fastest?
4. What kind of transport did people use in the past?
5. With what do you go to school?

Suallar cavablandırıldıqdan sonra şagirdlər səyahət qaydaları ilə tanış olur və səyahət edərkən ətraf mühitin çirklənməməsinə ona xüsusi diqqət yetirməyi öyrənirlər.

Yaradıcı tətbiqetmə: Write a letter to your friend about your last travelling. (Son səyahətin haqqında dostuna məktub yaz).

Use the given expressions in the sentences:

By car, by bus, in a taxi, on a train, by plane, on a bus, in a car, by ship, by ferry.

Qiymətləndirmə:

Şəkil

Şəkil

Ev tapşırığı: “Şuşaya səyahət – Arzularınız və xəyallarınız” (“Travelling to Shusha – Your wishes and dream”) adlı esse yazmaq.

İlahə Həmidova,
Bərdə şəhəri 8 nömrəli tam
orta məktəbin ingilis dili müəllimi

Filed in: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

Hələ şərh yoxdur

Şərh yazın