6:06 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

İngilis dili fənnindən dərs nümunəsi

Dərsin mövzusu: “My Home Town”

Standart: 1.1.1, 2.1.2, 3.1.2.

Məqsəd: Students:

1. Demonstrates understanding of a listening passage.

2. Knows the names of the historical and interesting places in Azerbaijan.

3. Differs the historical and interesting places in Azerbaijan and in other countries.

İnteqrasiya: History: 5.1.3. Music 3.1.2.

İş üsulu: Qrup işi, cütlərlə iş.

İş forması: Brainstorming, description.

Resurslar: SB, pictures, computer, map, flashcard.

Qiymətləndirmə üsulu: Şifahi və yazılı təqdimat.

Qiymətləndirmə vasitəsi: Meyar cədvəli.

Dərsin gedişi:

Motivasiya: What towns are there in Azerbaijan?

What places of interest are there?

Şəkil

Şəkil

Tədqiqat sualı:

Şəkil

Şəkil

Tədqiqatın aparılması: İlk öncə ölkəmizin şəhər və rayonları haqqında videoçarxa baxırıq, sonra dərslik üzərində iş aparırıq.

Şəkil

Şəkil

Şəkil

Şəkil

Tədqiqat sualına cavab vermək üçün işimizi qruplarla davam etdiririk. Şagirdlər 2 qrupa bölünür, onlara qrup adları verilir və öz aralarında qrup lideri seçirlər. Sonra iş vərəqləri paylanılır. Hər qrupa tapşırıq yazılmış iş vərəqləri verilir.

Group: The Maiden Tower

Task 1.

Şəkil

Şəkil

Task 2.

Şəkil

Şəkil

Group:Ateshkyakh

Task 1.

Şəkil

Şəkil

Task 2.

Add missing words:

Nizami Ganjavi, two, town, Huseynli, Telli, Bottle House, interesting, Ganja museum, house, museum.

My name is ________. I am from Ganja. Ganja is a big town in Azerbaijan. I like my _______. It’s beautiful. There is _____ _____ in Ganja. It’s in _______ street. Tourists come to see the _____. I live near _____ _____. There are a lot of _____ places in Ganja. I study at school __. Students and teachers of our school often go to the _____. The great poet _____ _____ is from Ganja. I love my town.

İnformasiya mübadiləsi: Qruplar öz işlərini təqdim edirlər.

İnformasiya müzakirəsi və təşkili: Qrupların işi müzakirə olunur.

Müzakirə sualları:

1. What street do you live in?

2. What places are there in your street?

3. Do you like to go shopping?

Pair Work

Şəkil

Şəkil

Yaradıcı tətbiqetmə:

Şəkil

Şəkil

BİBÖ üsulundan istifadə edirəm.

Nəticə və ümumiləşdirmə: Students know how they can ask and answer the questions about the places in their home town/city/country.

Qiymətləndirmə: Qrupların işi meyarlar əsasında qiymətləndirilir. Fərdi şəkildə isə şagirdlər müşahidə əsasında fəallığına, sual-cavabda iştirakına əsasən qiymətləndirilir.

Şəkil

Şəkil

Ev tapşırığı:

To write a short essay about historical and interesting places in his/her town.

Gülnarə Əliyeva,
Bərdə şəhəri 1 saylı tam
orta məktəbin ingilis dili müəllimi

Filed in: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

Hələ şərh yoxdur

Şərh yazın