7:57 am - Çərşənbə Noyabr 22, 2017

İNGİLİS DİLİNDƏN DƏRS NÜMUNƏSİ

İlahə  HƏMİDOVA,  Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəbin  ingilis dili müəllimi

İlahə HƏMİDOVA,
Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

Fənn: İngilis dili

Sinif: V

Mövzu: “Uşaqlar günü”.

Məqsəd:

1. Yeni sözlərdən istifadə edərək cümlələr qurmaq.

2. Bayramlar haqqında sual-cavabda iştirak etmək.

3. Uşaqlar günü haqqında danışmaq.

Standart: 2.1.1.; 3.1.3.; 3.1.4.

Məzmun xətti: Dinləmə/ Danışma/ Oxu/ Yazı.

İnteqrasiya: Azərbaycan dili; Həyat bilgisi.

Dərsin metodu: İnteraktiv.

Dərsin tipi: İnduktiv.

Forma: Qruplarla iş, cütlərlə iş, fərdi iş.

Üsul: Diskussiya, Beyin həmləsi.

Resurslar: Dərslik, fləşkart.

Dərsin gedişi:

Motivasiya: Sual vermə üsulu ilə dərsin adı müəyyənləşdirilir.

1. What holidays do you know?

2. What holidays do you like?

3. When do we celebrate your favourite holidays?

4. Is there any holiday for you?

5. How do you like to celebrate your holiday?

Tədqiqat sualı: Why do children love Children’s day?

Şəkil

Şəkil

Tədqiqatın aparılması: (Cütlərlə iş)

Complete the list and make a conversation with your partner

Şagirdlər verilmiş suallardan istifadə edərək cütlərlə müzakirə aparırlar.

1. When do we celebrate these holidays?
2. How do we celebrate them?
3. Which of them do you like most?

Work in groups (Qruplarla iş)

“How do we celebrate Children’s day?” make a short presentation.

Dərsin bu mərhələsində yeni sözlər verilir:
Kindergarten

Nature

Happiness

Concert

Angry

Sözlərin mənaları verilir və müxtəlif cümlələrdə işlədilir.

Mətn oxunulur. Tərcümə edilir.

Individual work (Fərdi iş)

Exercise 4, on page 95

Match the questions to the answers below them

Creative work (Yaradıcı iş)

Make a poster to the children who need.

What do they need? – write your own thougts.

Summary (Nəticə)

Nəticə olaraq şagirdlərə məlumat verilir ki, uşaqlar günü dünyanın əksər ölkələrində qeyd olunan bayramdır və bizim ölkədə də keçirilir. Əgər sizin hüquqlarınız mü-dafiə olunursa, məktəbə gedib təhsil alırsınızsa deməli xoşbəxtsiniz. Ancaq dünyanın əksər ölkələrində uşaqlar müharibənin içində məhv olur. Öz uşaqlığını yaşaya bilmir. Biz onların acısını duymalı və imkan daxilində onlara kömək etməliyik.

Qiymətləndirmə: Dərsin müxtəlif mərhələlərində, şagirdlərin nəticəsinə uyğun olaraq aparılır.

Filed in: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

Hələ şərh yoxdur

Şərh yazın